(1.20 hodin)
(pokračuje Ploc)

Pravdou je, že průměrná úroková míra u spořicích a termínových účtů činí dvě až tři procenta ročně. Účastník stavebního spoření v současné době dosahuje zhodnocení dosahující téměř cca 6 % ročně. Přijetím vládní novely občan ztratí výhodnou možnost, jak zhodnotit své úspory. Někteří občané tak mohou zmírnit dopady finanční a ekonomické krize.

Zastavil bych se u skupiny občanů, kteří i dnes, v době ekonomické krize, využijí naspořené peníze a navíc se rozhodnou s pomocí úvěru pořídit si nové nebo rekonstruovat staré bydlení. Je zřejmé, že právě jejich prostředky budou použity na stavební materiál nebo stavební práce. Z toho vyplývá jednoduchá dedukce: fungující stavební spoření má pozitivní vliv na míru nezaměstnanosti v oboru stavebnictví.

Vážení kolegové z vládní koalice, to vás opravdu nezajímá, kolik nezaměstnaných ve stavebnictví bude? Najděte odvahu a napište to na své předvolební plakáty.

Při projednávání návrhu zákona o stavebním spoření naši kolegové se pokoušejí argumentovat pozitiva i negativa zákona. Většinou se každý snaží vysvětlit určitý názor. Zkusím se na věc podívat jinak. Starší kolegové, kteří absolvovali vojenskou základní službu, si jistě vzpomenou na větu "číslo hovoří". Pojďme i my nechat hovořit holá čísla.

Rád bych vás seznámil se základními statistikami, ukazateli vývoje stavebního spoření v České republice v období let od roku 1999 do roku 2010, bez komentáře. Teď to bude zajímavé, dávejte pozor.

První ukazatel se týká počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření. Rok 1999 - 906 867 smluv, rok 2000 - 1 115 926 smluv, rok 2001 - 1 milion 373 smluv, rok 2003 2 097 388 smluv. - Tady můžu přeskočit.

Dáme druhý parametr - týká se průměrné cílové částky u nově uzavřených smluv u stavebního spoření fyzickými osobami. Například rok 1999 144 200 Kč a nakonec až rok 2007 285 000 Kč a v roce 2009 309 000 Kč a konečně v loňském roce 2010 to bylo 301 000 Kč.

Třetí ukazatel... můžu přeskočit.

A jako čtvrtý ukazatel tu mám naspořenou částku. V roce 1999 to bylo 93,6 miliardy korun a v loňském roce 2010 to bylo rekordních už 430 miliard korun. Já to úmyslně přeskakuju, abych vás neobtěžoval těmi všemi čísly, protože předpokládám, že jste si některá ta čísla, o kterých jsem se tady zmínil, zapamatovali, co z nich vyplývá.

Takže dosavadní pravidla pro systém stavebního spoření byla zřejmě nastavena správně a měla pozitivní ekonomický důsledek. Proč tedy chceme riskovat nejasné a neuvážené kroky? Jako sportovec můžu konstatovat jediné pravidlo: Neměň trenéra, když mužstvo vítězí. Děkuji za tento názor.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan ministr financí Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Promiňte, prosím, já nechci zdržovat, ale vzal jsem si s pokorou k srdci napomenutí pana místopředsedy Zaorálka i pana předsedy Sobotky o tom, jak pozitivně je vnímána ze strany sociální demokracie tato parlamentní diskuse, a já se ji tak snažím skutečně také vzít.

Mohl byste mi proto, prosím, pane poslanče Ploci, vysvětlit, co je to ten rating (vysloveno ratink)? Já bych se v tom potom lépe orientoval a snáze bych to pochopil. Kdybyste byl tak laskav. Nemusíte teď - příležitostně, někdy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tak, pánové se potom domluví.

A nevidím nikoho, že by se hlásil s další - hlásí se pan poslanec Rath. (Smích a hlasy v sále.) Pane poslanče, vy nemáte přihlášku řádnou. A faktická poznámka - jen bych vás ráda upozornila, že má být skutečně k věci.

 

Poslanec David Rath: Já jsem ještě nestačil ani mluvit a vy už mě tady kádrujete. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Berte to jako moje přátelské upozornění.

 

Poslanec David Rath: Sice jste už, paní předsedající, asi v šesté politické straně, já jen asi ve třetí, ale kádrujete mě, jako kdybyste celý život byla kádrovačkou komunistické strany. Ti to taky tak dělali, že než někdo stačil otevřít pusu, tak už měl špatný posudek. Takže prosím, abyste aspoň počkala, co řeknu.

Právě ta faktická je k tomu, co tady říkal pan Gazdík. Toho jste nenapomínala, byť tady mával Biblí a dával nám Bibli. nevím, jak to teda souvisí. Ale já jsem tam jistou souvislost zkusil najít, takže je to jednoznačně faktická k tomu, co tady vnesl pan předseda klubu TOP 09 Gazdík.

Já jsem si říkal, proč nám to dává? A pak jsem pochopil, že vlastně vládní koalice tam hledá inspiraci. A myslím si, že pro vládu je inspirací zjevení Janovo. Ocituji, co asi pan Gazdík měl na mysli: Zatroubil pátý anděl. Z dýmu se vyrojily kobylky na zem. Byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpioni. A nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjeli, nýbrž aby je po pět měsíců trýznili.

Takže myslím si, že tohle je věc, kterou vládní koalice dělá velmi ráda. Bohužel ne jenom pět měsíců, ale čeká nás nejspíš trýznění čtyř let, kdy budou trýzni občany této země. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan místopředseda Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já nejsem nějakým nadšeným čtenářem jednacího řádu, ale přece jenom bych chtěl upozornit na to, že není možné říci, že faktická poznámka je k věci. Protože v jednacím řádu je napsáno: Nelze v ní uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce, protože faktická reaguje na průběh rozpravy. To je text jednacího řádu. A je to proto, aby se tady teda nešířila formulace, která je evidentně i v rozporu s jednacím řádem. Já myslím, že to chápeme. Je to reakce na průběh rozpravy, ale není možné říci, že to je k věci. Já jsem tady snad ještě nikdy nikoho neopravoval kvůli jednacímu - já se tu omlouvám, opravdu mě ta věc nikdy moc nezajímala. Ale tentokrát si to pamatuji, že je to trochu jinak. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já si myslím, pane místopředsedo, že průběh jednání je skutečně to, co se dá nazvat i slovem k věci. Ale příště budu tedy formulovat tak, abych váš jemnocit pro jednací řád neurážela. Ostatně ani já nejsem žádný velký milovník tohoto čtiva.

Hlásí se pan ministr.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem přesvědčen, že paní předsedající tím také nic jiného nemyslela. Ta faktická poznámka následovala po mně.

A mohl byste nám, pane místopředsedo Zaorálku, říci, jak škorpioni souvisí s ratingem (vysloveno ratingem)?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: (Se smíchem:) Pan místopředseda si to zatím zváží.

Pan poslanec Rath vystoupí opět.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já myslím, že to tady vidíme v přímém přenosu. Ta snaha cenzurovat to, co tady říkáme a jak to říkáme.

Správně jste řekla, že nejste velkou příznivkyní čtení jednacího řádu. To je mimochodem vidět na každém kroku. Vy ani nevíte, co je tam napsáno, byť jste v této Poslanecké sněmovně stejně dlouho, pomalu jak tyto budovy. Takže je s podivem, že vás ten jednací řád takto dlouho zcela míjí a nechává chladnou.

Ale chtěl bych zde ještě upozornit na další věc, že tady jsme už druhý den dvakrát 24 hodin pomalu, a vy jste úplně eliminovali z řízení schůze dalšího místopředsedu, což je tady další zvláštnost. Vy si skutečně to řízení Sněmovny doslova vykládáte dost po svém. Takže myslím si, že to je také dobře se na to podívat, protože také to o něčem svědčí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Teď vystoupí pánové Gazdík, Paggio a - dohodněte se, pánové, na pořadí.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám. Bývaly časy, kdy to bývalo aspoň vtipné. Prosím, neurážejme aspoň ženy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Paggio, nebo pan místopředseda Zaorálek? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP