(1.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Dámy a pánové, stavební výroba je zásadní pilíř našeho hospodářství. O co se chceme dále více opírat než o stavební výrobu? Co dělá současná vláda Petra Nečase a ministra financí Kalouska? Na jednu stranu podřezává výdaje státu směřující do veřejných zakázek ve stavebnictví, denně se dozvídáme, co vše se zastavuje, jak se přestávají stavět dálnice, jak se přestávají stavět a opravovat nemocnice, jak se neinvestuje do škol, jak se neinvestuje do další nezbytné infrastruktury. Stavební firmy avizují už několikátý rok pokles a klesá i počet zaměstnanců těchto firem. Samozřejmě někdo může říct: vždyť tento sektor zaměstnává poměrně hodně cizinců. To je jistě pravda, na druhou stranu na stavebnictví jsou navázány další velké průmyslové a výrobní celky. Samozřejmě je spousta podniků, které musí vyrobit stavební materiál. Ty zaměstnávají taky tisíce lidí. Návazné jsou podniky, které vyrábějí vše, co v novostavbách potřebujete, od umyvadel, přes různé dlažby.

Pan premiér mi napovídá, že pisoáry. I ty jsou v některých stavbách, pane premiére. Možná dokonce je sám umíte i někdy použít i bez své asistentky.

Takže samozřejmě podraz na tak významný sektor, jako je stavebnictví, se okamžitě přelije do všech návazných podniků. Jak budou stavební firmy snižovat objem staveb, tak samozřejmě budou propouštět a logicky návazně budou propouštět všechny firmy, bez kterých se tyto podniky jako subdodávek neobejdou. Takže je to začarovaný kruh, respektive jakási začarovaná sestupná ekonomická spirála, která nemůže dopadnou dobře.

Takto, pane galaktický ministře financí, prostě českou ekonomiku nenastartujeme. Takto, pana galaktický ministře financí, se z ekonomické krize nedostaneme. Takto, pane galaktický ministře financí, pouze a jenom snížíte životní úroveň většiny lidí, protože tím, co tady předkládáte, v podstatě mnoha lidem znemožníte, aby si mohli pořídit svůj vlastní byt, svůj vlastní dům.

Poslanci vládní koalice se smějí, asi jim to přijde zábavné, že statisíce lidí si nebudou moct pořídit svůj byt, ani dům. Je to zajímavé, že pravice, konzervativní pravice - nevím, co je na tom tak zábavného. (Veselost v sále.) Pravděpodobně se smějete panu premiérovi, který dělá nějaké opičky za mými zády. A já si myslím, že je to příznačné, když premiér této země se chová jako kašpárek. Tak tomu se smějete. On se chová jako předchozí premiér Topolánek. Opravdu dobří konzervativní premiéři!

Pane premiére, zkuste jako váš velký vzor plazit jazyk, ukazovat prostředník, případně podobná dobrá gesta, která v ODS máte tak rádi a kterým se teď tady tak pěkně infantilně smějete. Myslím si, že je to skutečně důstojné chování premiéra této země. Takže nastoupili jste správnou cestu, cestu, kterou už vytyčil předchozí premiér Topolánek, a jen po ní prosím dál kráčejte.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, já vás musím upozornit, že projednáváme návrh novely zákona o stavebním spoření. (Veselost v sále.)

 

Poslanec David Rath: Zajímavé je, paní předsedající, že vás nechává klidným, že za mými zády pan premiér, protože já dozadu nevidím a nebudu se tam otáčet, že děláte, že nevidíte, že premiér se tam chová jako infantilní děcko. To vám vůbec nepřipadá neběžné, to je zcela v pořádku. Takže já bych vás poprosil, abyste jako řídící schůze skutečně dbala na to, aby se tady všichni chovali důstojně, aby premiér nezesměšňoval především sám sebe, úřad předsedy vlády této země, nechoval se jako chovanec nějakého ústavu, ale choval se skutečně jako představitel České republiky. Je to smutné. Zdalipak jste to dělal i u prezidenta Obamy? Ti by se divili. Možná by vás rovnou někam deportovali.

Takže dámy a pánové, paní předsedající, já vás žádám o to, abyste se chovala náležitým způsobem a vedla prostě premiéra této země k důstojnému chování a nenechala zesměšňovat jak jeho úřad, tak tuto Poslaneckou sněmovnu. Je to dost ubohé.

Já myslím, že pan poslanec Benda by si mohl nechat své pokřikování na někoho jiného. Děkuji, pane poslanče Bendo prostřednictvím předsedající, bohužel, dámy a pánové, díky nevhodnému chování premiéra jsem nemohl -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče, váš čas vypršel.

 

Poslanec David Rath: Ale to, že jste mě připravila o podstatnou část času a nezjednala pořádek a nechala tady premiéra dělat opičky, to je normální, paní předsedající, že?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Slovo má pan ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dovolte, abych autoritativně jako očitý svědek prohlásil, že předseda vlády České republiky nedělal žádné opičky, že si důstojně dělal písemné poznámky z projevu předřečníka, a stranou ponechávám fakt, že termín infantilní děcko je asi takový intelektuální výron jako třeba gerontologický stařec. (Veselost zprava.)

Nicméně přihlásil jsem se původně proto, abych se vám upřímně a hluboce omluvil, pane poslanče Ploci. Já už jsem totiž pochopil, co je to ten rating (vysloveno ratink) a jakou má souvislost s těmi odpornými brouky. Tak už mi to nemusíte vysvětlovat. (Potlesk a veselí zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Faktická poznám... (předsedající se směje a nemůže mluvit) pan poslanec... (stále se směje, trvá veselost napravo).

 

Poslanec David Rath: Tak jsem skutečně potěšen tím, že konečně pan ministr financí po třech hodinách vystřízlivěl a pochopil, co měl poslanec Ploc na mysli tím ratingem. A jestli se cítíte jako senilní stařec, tak to je váš problém, pane ministře financí. (Negativní reakce v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Dále vystoupí v rozpravě pan poslanec Adam Rykala.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, v mém druhém projevu, který mi pravicová většina v Poslanecké sněmovně okleštila na deset minut svým hlasováním, což nepovažuji za demokratický přístup a věřím, že voliči vám nezapomenou, jak se demokraticky chováte v této Poslanecké sněmovně, bych chtěl upozornit na nález Ústavního soudu k zákonu č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP