(2.30 hodin)
(pokračuje Jandák)

Ve vztahu k obsahu napadeného zákona navrhovatelé namítají, že snížení státní podpory za rok 2010 jejím zpětným zdaněním zvláštní sazbou daně z příjmu ve výši 50 %, jakož i snížení zálohy pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené do 31. prosince 2010, vykazují znaky pravé retroaktivity a odporují legitimnímu očekávání účastníků stavebního spoření. Toto očekávání se opírá i o dosavadní praxi zákonodárce, který dosud respektoval vzniklé majetkové nároky na poskytnutí určitých majetkových plnění v závislosti na době uzavření smlouvy o stavebním spoření. Zákonodárce zvolil nepřiměřené prostředky k prosazení veřejného zájmu na snížení deficitu státního rozpočtu, čímž nerespektoval požadavek spravedlivé rovnováhy mezi tímto zájmem a omezením základních práv jednotlivců.

Podle navrhovatelů byl návrh napadeného zákona spolu se třemi dalšími návrhy zákonů projednávanými obdobným legislativním postupem projednán ve zkráceném řízení ve stavu legislativní nouze, aniž by pro takovýto postup byl dán jeden z důvodů podle § 99 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení stavu legislativní nouze a zkrácené jednání bez toho, aniž by byl dán jeden ze zákonem stanovených důvodů, představuje podle názoru navrhovatelů nejen porušení zákona, ale výrazné "okleštění" ústavně chráněné svobody - a teď poslouchejte dobře - parlamentní rozpravy a práv poslanců podávat pozměňovací návrhy a řádně vykonávat svou volenou funkci.

S ohledem na to, že stav legislativní nouze a zkrácené jednání, jejichž účelem je bránit ohrožení základních práv a svobod občanů, ohrožení bezpečnosti státu nebo značným hospodářským škodám, představují současně i zásah do práv sněmovní menšiny, mělo by být rozhodnutí o jeho vyhlášení posuzováno z hlediska vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti zásahu. Napadený legislativní postup současně nebyl ani potřebný. Vláda totiž mohla sledovaného cíle dosáhnout včasným předložením návrhu zákona, k čemuž nedošlo. Zpochybnit lze nakonec i přiměřenost tohoto postupu.

Nemohou-li poslanci tento návrh ani řádně prostudovat a fundovaně se k němu vyjádřit ani zprostředkovat názory svých voličů, jsou současně rovněž krácena práva občanů vyslechnout v adekvátní šíří argumenty pro a proti přijatému zákonu, který se dotýká jejich základních práv.

Další námitka stěžovatelů se týká nepředvídatelného svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, následné odepření práva nově zvoleným senátorům a v rozporu s legislativní procedurou a legislativním pořádkem.

Občané zvolení do Poslanecké sněmovny a Senátu byli omezeni na právu správy věcí veřejných tím, že se nemohli ani efektivně zúčastnit svobodné parlamentní diskuse, ani řádně připravit a podat pozměňovací návrhy.

Dámy a pánové, v této části svého vystoupení jsem vás seznámil se základními námitkami, které nakonec vedly Ústavní soud k tomu, aby návrhu skupiny 45 poslanců vyhověl. Považoval jsem za nutné vám to v této diskusi říci, než se ve svém dalším diskusním příspěvku zmíním o některých specifičnostech stavebního spoření jako takového.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Pan kolega Václav Zemek má slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Já děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si popřát dobré ráno, jestli to tak můžeme nazvat. Já bych navázal na včerejší ranní projev pana ministra Kalouska, kdy tady projevil radost z toho, že zde vidí řadu sympatických tváří v auditoriu. Já bych se k tomu připojil a rovněž vyjádřil potěšení, že tady je ještě zatím velice hojná účast, která svědčí o tom, že je skutečně zájem o projednávanou normu. Já bych se chtěl za to revanšovat dobrým skutkem. Možná teď někteří očekáváte, že stáhnu svůj příspěvek, ale musím vás zklamat, není tomu tak. Já jsem se včera dočetl na internetu výrok pana ministra práce a sociálních věcí pana Drábka, že by uvítal, kdyby se zde raději předčítal telefonní seznam. Takže, dámy a pánové, tady skutečně je ten telefonní seznam, ale nevidím zde pana ministra, takže ponechám na rozhodnutí každého z přítomných poslanců, jestli se na ten seznam podívá nebo ne. Já to tady číst nebudu.

Nicméně bych se vrátil k některým zajímavým výrokům, které v poslední době zazněly ohledně projednávání již zde zmíněné novely zákona o stavebním spoření. Nejprve na odlehčení bych tady citoval výrok pana ministra Kalouska, tuším, že z úterka, kdy řekl doslova, nebo budu citovat to, co bylo v médiích, že pokud budou zavřeny nálevny, tak opozici brzy dojdou síly. Takže já tady stojím a říkám, že nám síly ještě nedošly. Zjišťoval jsem skutečnosti a patrně jediné místo, kde se v úterý nalévaly alkoholické nápoje, byl poslanecký klub Věcí veřejných, kde se patrně čepovalo již dnes legendární těžké víno. Ale to bylo tak na odlehčení.

O to zajímavější byl brífink tří předsedů koaličních stran, pana předsedy Stanjury za ODS - to se týká spoření. Tam se právě projednával způsob. Bylo tam řečeno, jak se projednává tento zákon tady ve Sněmovně, a myslím, že se to přímo dotýká. Takže bych prosil o věnování pozornosti. Byl tam přítomen pan předseda Gazdík za TOP Star, nebo přesněji za TOP 09 a Starostové a nezávislí, a pan předseda Bárta za Věci veřejné, který sám sebe nazval koňákem. Pouze cituji. Padl tam takový pěkný neutrální výrok, jako že koalice je potěšena tím naším zdržováním, že se vlastně semkli, takže tímto já konstatuji, že vlastně nám můžete být vděčni, že vás tady takto zdržujeme. Vlastně jsme vám pomohli a alespoň do příští hádky na veřejnosti. To prosím neberte zle z mé strany. Pouze cituji, co tam bylo řečeno.

O něco vážnější pokládám výroky typu, že vlastně ty obstrukce jako nejsou pro nás, že nejsme v právu, že tady děláme ty obstrukce, že zbytečně zdržujeme, že vlastně je to zcela zbytečné, že to nemáme, padly tam tvrdší výroky, já to nebudu tady rozebírat. Mrzí mě to z úst pana kolegy Gazdíka, kterého pokládám za demokrata. Nepřekvapuje mě to u pana kolegy Bárty, který, jak už tady bylo řečeno a jak je patrné z některých jeho výroků, asi není zastáncem republikánského zřízení a patrně by uvítal změnu k nějaké monarchii nebo k něčemu podobnému.

Chci vás ubezpečit, že obstrukce je zcela běžný demokratický způsob projednávání v západních demokraciích. Tam bych si dovolil neskromně přiřadit i náš parlament, byť s různými výhradami. Můžete se mnou nesouhlasit, ale patrně to tak bude. A stejně tak jako bychom respektovali vás při obstrukcích, tak prosím respektujte i nás. Nám to nečiní žádné velké potěšení, že tady musíme trávit tento čas, stejně jako vám, ale je to prostě jediný způsob, jak můžeme v poslední chvíli zabránit, nebo alespoň zdržet projednávání zákonů, které pokládáme pro naše voliče za nepřípustné, a musím říct, že i pro některé vaše voliče je to nepřípustné. Protože již zmíněný zákon nebo novela zákona o stavebním spoření se přímo dotýká, jak už tady bylo řečeno, zhruba pěti milionů občanů vesměs v negativním smyslu. Takže prosím respektujte naše právo na obstrukce. Já tady přiznávám, my tady obstruujeme.

Tady bych si dovolil polemizovat s panem ministrem Kalouskem, který tady vystupoval a kritizoval nás za monotónní projevy, za předčítání různých stanovisek, za nepestrou debatu. Já bych řekl, že to není debata, že to je obstrukce. Přiznávám to, berte to tak, ale tak to prostě je.

Chtěl bych říci, že já jsem si za vzor vzal člověka, kterého si nesmírně vážím v tomto směru, a to je pan ministerský předseda, který v minulém období sám prováděl obstrukci, a já to beru za zcela legitimní. Ale v tomto případě respektujte i vy nás.

Na závěr svého příspěvku bych si dovolil ocitovat z Bible, protože jak jsem si všiml, tak tady byla předána. Je tam takový jeden krásný výrok, který se hodí na dnešní situaci. A ten zní asi takto: Chceš-li odstranit třísku z oka bližního svého, odstraň nejprve trám z oka vlastního.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím pana poslance Vítězslava Jandáka. Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, dobrý den pane premiére. Dámy a pánové, ve svém předešlém vystoupení jsem vás seznámil s důvody, pro které se musel Ústavní soud zabývat novelou zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a které nakonec vedly k tomu, že Ústavní soud novelu schválenou vloni ve stavu legislativní nouze zrušil. Současná projednávaná novela je reakcí vlády na nález Ústavního soudu.

Bohužel, novela opětovně snižuje výši státní podpory z 15 % na 10 % uspořené částky. Opětovně je doplněna i změna, která se týká nastavení limitů pro další činnost stavebních spořitelen, kdy dochází k úpravě konstrukce těchto limitů. Ve vztahu k zákonu o daních z příjmů novela opětovně ruší osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory. Novela naopak již neobsahuje návrh na zavedení zvláštní srážkové daně na státní podporu stavebního spoření, neboť toto opatření shledal Ústavní soud jako protiústavní.

Navrhovaná novela vyvolala znepokojení nejen u nás. Například výkonný ředitel Evropského sdružení stavebních spořitelen prohlásil, že změny navrhované ministrem financí povedou fakticky k likvidaci celého systému stavebního spoření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP