(2.40 hodin)
(pokračuje Jandák)

Já si dovolím připomenout, že pan ministr Kalousek chce, aby bylo spoření účelově vázáno jen na bydlení, aby je mohly nabízet i univerzální banky. Jak napsal jeden z ekonomických expertů, žurnalista Jindřich Ginter, nejistota u střadatelů vzniká i proto, že se v systému začíná celkově otáčet citelně méně peněz, protože zájem o nové vklady kvůli snížení státní podpory opadá. Na finanční stránce přitom tento systém spoření bytostně stojí, protože stavební spořitelny půjčují pouze to, co si u nich střadatelé uloží, na rozdíl od komerčních bank, které si na hypotéky půjčují i na mezibankovním trhu. Kam to ovšem s hypotékami a komerčními bankami v současné době vede, si tu asi nemusíme složitě vykládat.

A důsledky? Jen od letošního ledna do konce srpna klesl v meziročním srovnání celkový počet nových smluv o více než šedesát tisíc. Na úvěrech půjčily stavební spořitelny méně než čtvrtinu a rovněž cílová částka vyjadřující plány klientů, kolik si chtějí naspořit, klesla o téměř čtyřicet miliard. Pokud jde o budoucí výnosy ze stavebního spoření, je zřejmé, že všechny legislativní změny navrhované ministrem financí je ovlivňují negativně. Klienti by o své úspory neměli přijít, protože jejich vklady jsou ze zákona pojištěny. Stavební spořitelny patří k nejstabilnějším finančním institucím a v dosavadní historii žádná nezkrachovala. - Já si ovšem dovolím říci, že zatím.

Díky neustále nabíhajícím vkladům na uzavíraných smlouvách a zajištěným splátkám úvěrů mají stavební spořitelny dostatečné likvidní zdroje. Přesto stavební spořitelny sledují aktuální dění se znepokojením. Z uložených vkladů klientů stavebního spoření musí být vždy dostatek peněz na poskytování úvěrů. Tento systém nelze libovolně využívat na financování jiných investičních aktivit univerzální banky, protože tím by se významně zvýšilo likvidní riziko klientů stavebního spoření.

Dámy a pánové, já nechápu tvrdošíjnost pana ministra Kalouska, se kterou se neustále snaží omezovat státní podporu v podobě příspěvku. Pan ministr sice nechal spočítat, kolik takové osekání zdánlivě do státní kapsy přinese, ale už zapomněl na to, jak tento motivační prvek umožní v podobě spoření získávat přebytečné peníze od řadového občana - střadatele. Na rozdíl od něj nejsem sice ekonom a asi by se mi nedostalo té cti být vyhlášen nejlepším ministrem Evropy, ale natolik vím, že chci-li od lidí něco získat, musím jim za to zároveň něco zajímavého nabídnout. Nebo, chcete-li, pokud jsem schopen přicházet se zajímavými nápady, mohu předpokládat, že se mi moje nabídky ve zvýšené míře vrátí.

Vím, že v nějaké podobě bude a musí být novela zákona o stanoveném stavebním spoření. Je mi však líto, že se tím opět zhorší ekonomické vztahy se státem a jeho občany. Na druhé straně si myslím, že na podobných krocích naší koaliční vlády může Česká strana sociálně demokratická v příštích volbách jenom a jenom získat.

Takže vlastně, pane premiére, nepřítomný pane ministře i poslanci více či méně, spíš méně pravicoví, děkuji vám. Na shledanou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Jandákovi. Slovo má pan poslanec Richard Dolejš. Prosím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Richard Dolejš: Takže, dobré ráno vážená paní předsedkyně, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se v úvodu mého vystoupení chtěl ohradit vůči výrokům prezidenta České republiky Václava Klause vůči poslancům sociální demokracie, kterými komentoval průběh jednání Sněmovny a postoj a postup sociální demokracie v rámci projednávání tohoto návrhu novely zákona. Pan prezident -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, nemáme zde tématem výroky pana prezidenta... Promiňte. (Poslanec Dolejš se snaží hovořit přes upozornění předsedkyně.) Tématem tohoto bodu je zákon o stavebním spoření vrácený Senátem. Já vás, pane kolego žádám důrazně, abyste se věnoval projednávání tohoto bodu. (Poslanec Dolejš: Ne, já se věnuje tématu, paní předsedkyně.) Žádám vás, abyste se věnoval tomuto bodu.

 

Poslanec Richard Dolejš: Co tady pan ministr má radit paní předsedkyni, co má dělat...?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Mně nikdo neradí, buďte klidný.

 

Poslanec Richard Dolejš: Ale radí, já pana ministra slyším. Zřejmě...

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Co slyšíte je jedna věc, co beru já jako radu je věc druhá. (Poslanec Dolejš se snaží hovořit přes předsedající.) Prosím, pokračujte k tématu.

 

Poslanec Richard Dolejš: Takže já se vůči tomuto ohrazuji a myslím si, že pan prezident by měl měřit všem stejným metrem -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, já vás nabádám podruhé, abyste se věnoval tématu, a to v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. (Poslanec Dolejš se stále snaží hovořit přes předsedající.)

 

Poslanec Richard Dolejš: Nechápu, proč se pan prezident neohradil -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vzhledem k tomu, že nehodláte brát vážně mou výzvu, budu vás muset požádat, abyste nepokračoval ve své řeči. (Řečníkovi byl vypnut mikrofon.)

Já vás nechám domluvit, budete-li se věnovat tématu. Prosím, mluvte k věci. Prosím.

 

Poslanec Richard Dolejš: Takže. Já považuji postup sociální demokracie na této Sněmovně a v rámci projednávání tohoto bodu za zcela legitimní a na rozdíl od pana prezidenta považuji postoj sociální demokracie za státotvorný. (Projevy nesouhlasu zprava.) Víte, my touto obstrukcí chceme zamezit tomu, aby vládní koalice přijala reformní zákony, které nejenže rozloží sociální stát, ale které startují procesy, že se rozloží základní funkce fungování tohoto státu. (Námitka z pléna, aby posl. Dolejš mluvil tišeji.)

Vzhledem k tomu, že většina koaličních poslanců téměř spí, tak mluvím nahlas, abyste byli bdělí, vážení kolegové prostřednictvím paní předsedající.

Co se týká tohoto návrhu zákona, postup vlády je dle mého soudu příkladem arogance celé této vládní koalice a výraz neúcty vůči Ústavě České republiky. Já jsem zde hovořil již v prvním příspěvku o tom, že vláda, když poprvé předkládala tento návrh zákona, než ho zrušil Ústavní soud, tak zcela vědomě tam dala části, které byly protiústavní. A to se týká 50% zdanění státního příspěvku. Já jsem přesvědčen, že ten návrh, který zde projednáváme, je skutečně atakem vůči čtyř milionům občanů České republiky, téměř pěti milionům občanů České republiky - (V sále je velký hluk, ozývá se pískání.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče. Dámy a pánové, věnujme pozornost tomu, jemuž bylo uděleno slovo. Žádám, abyste se pozorně chovali k tomu, kdo mluví.

 

Poslanec Richard Dolejš: - kteří se zapojili do systému stavebního spoření. A pokud tento návrh projde v podobě, tak jak jej předložila vláda, tak jeho důsledkem bude útlum stavebního spoření a výrazné omezení bytové výstavby v České republice.

Vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno, abych se podrobněji vyjádřil k neadekvátnímu výroku pana prezidenta, tak bych zakončil - byl jsem inspirován předsedou klubu TOP 09, abychom zde citovali Bibli. Já jsem si tam našel jeden verš, který by se hodil do dnešní situace. Verš, který by mohl být inspirací pro sociální demokracii, jak přistupovat vůči této vládní koalici TOP 09, ODS a Věcí veřejných. Je to Kniha Matouš z Nového zákona, 7. kapitola, verš šestý. Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

Vůči vám se musí postupovat tvrdě, jinak nás roztrháte!

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další, kdo bude vystupovat, je pan poslanec Pavel Antonín. Prosím, pane kolego. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP