(3.00 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Zanedbatelný není ani pozitivní vliv stavebního spoření na trh práce. Efekt vytvořených nebo zachráněných pracovních míst má obrovský význam pro jednotlivce, zejména v případě drobných živnostníků a zaměstnanců ve stavebnictví či obchodu s realitami. V konečném efektu ušetří stát i na výdajích v sociální oblasti, když mají zmínění jednotlivci práci a nejsou závislí na podpoře v nezaměstnanosti nebo na sociálních dávkách.

Podstatné je také to, že stavební spoření si i přes nižší schopnost financovat úvěry na bydlení zachovává svou historicky prověřenou funkční podstatu. Je oddělené od kapitálového trhu, což zaručuje vysokou míru odolnosti vůči různým krizím a opírá se o prvek přátelského klienta jako o zdroj peněz pro poskytování úvěrů.

Za zmínku stojí také skutečnost, že se úsporné kroky nejvíce dotýkají klientů, kteří využili překlenovací úvěr. Ti použili svoje úspory i poskytnutý úvěr prokazatelně na bydlení. Přesto budou muset již existující úvěry splácet buď déle, nebo vyššími měsíčními splátkami.

Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych využil příležitosti a zmínil se zde i o dvou návrzích, které sice nejsou předmětem schvalované novely, ale jsou uvedeny buď v programovém prohlášení vlády, nebo o nich hovoří ministr financí, a které mají řadu záporných a nepřijatelných efektů. V zásadě totiž zasahuji do základní podstaty systému stavebního spoření natolik, že jeho další fungování by bylo výrazně omezeno, nebo dokonce nebude možné vůbec.

Účelové vymezení použití stavebního spoření je jednou z úprav, kterou jeho kritici nejčastěji navrhují, a najdeme jej i ve zmíněném vládním prohlášení. Však to také vypadá dobře a logicky. Stavební spoření by se mělo používat jen na bydlení. Pravda je ale taková, že se jen na bydlení používá. Sice na straně úvěrů, ale kvůli nim přece systém stavebního spoření existuje. A mají-li se dávat úvěry, které výrazně převyšují průměrný vklad jednoho střadatele, musí se na jeho poskytnutí podílet více účastníků. Není pak jedno, zda se peníze seženou od klientů, kteří je po splnění klíčové úlohy, to je odložení na minimálně stanovený počet let a následném vybrání, použijí na bydlení nebo cokoli jiného? Není podstatné, na co využije peníze ze stavebního spoření jednotlivec, ale je klíčové, kolik peněz ze systému se použije na financování bydlení.

Horší by bylo, kdyby takový úvěr nebylo z čeho financovat. A přesně takovou zkušenost udělali na Slovensku. Takzvanou účelovost zavedli v roce 1997, aby ji v roce 1999 zrušili, neboť systém za těchto podmínek nefungoval a fungovat ani nemohl. Neměl jak vytvořit dostatek zdrojů k naplnění svého základního smyslu - poskytování úvěrů. Systém bez takzvaného přátelského klienta, který pouze spoří, ale nebere si úvěr, není systémem stavebního spoření, a proto jej nikde na světě v podobě, jakou navrhuje vládní prohlášení, nenajdeme.

Druhou zásadní změnou, o které se hovoří, je zrušení specializace, tedy že by právo poskytovat stavební spoření nemuselo zůstat jen stavebním spořitelnám. Navenek to opět vypadá velmi přínosně - čím více finančních institucí bude stavební spoření nabízet, tím větší konkurence na trhu zavládne a podmínky pro klienty budou ještě lepší. Ale co výsledné dopady takového opatření? Stavební spoření není vyčleněno do specializovaného sektoru náhodou. Pracuje s kolektivem střadatelů, přičemž úvěr si bere jen část z nich. Tím se stavební spořitelny podobají spíš pojišťovnám. Těm také platí celý kolektiv pojištěnců a pojistné plnění se vyplácí jen potřebným. Stavební spoření na bázi kolektivu nefunguje nikde na světě v rámci univerzálních bank, jak navrhují jeho domácí oponenti. Banka bude maximálně využívat levné zdroje ze stavebního spoření a zároveň se bude snažit, aby poskytovala klientům dražší úvěry než ty ze stavebního spoření. Naproti tomu se samostatná stavební spořitelna a její vedení soustřeďují výhradně na stavební spoření.

Stavební spořitelny působí protikrizově, což se projevilo nejen v Německu, Rakousku, ale i u nás. Nehrají hry s virtuálními penězi, ale půjčují peníze, které si u nich uložili reální klienti. Zatímco v USA byly hypotéky spouštěčem krize, je stavební spoření v evropských zemích kotvou ekonomiky.

Argument, že stavební spoření nabízí málo poskytovatelů, také neobstojí. V Rakousku jsou čtyři stavební spořitelny, přesto systém funguje desítky let. Na Slovensku tři. V České republice může získat i dnes licenci za jasně daných podmínek kdokoliv. Fungování produktu je podmíněno dostatečnou velikostí kolektivu, který vytvoří přiměřený balík vkladů, z něhož bude možné půjčovat na bydlení. Jeho minimální velikost se odhaduje na 100 tisíc klientů. V případě mnoha poskytovatelů by bylo obtížné dosáhnout tohoto minima.

Zrušení specializace stavebních spořitelen znamená zánik stavebního spoření, a to pravděpodobně dřívější než při zavedení účelovosti. Vedla by k ní úprava produktu, která nemá nic společného s velkým a odolným kolektivem klientů ani s ostatními parametry, za nichž stavební spoření běžně funguje.

Je-li primárním důvodem potřeba dalších úspor, měla by vláda říci, co si může, nebo chce dovolit, a na základě toho upravit systém tak, aby smysluplně existoval. Nelze ale tvrdit, že stavební spoření chceme, ne ale za podmínek, jaké jsou běžné ve světě. Nelze ani tvrdit, že si jeho likvidaci nepřejeme, a zároveň přijímat opatření, které mu brání fungovat.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Nyní se o slovo hlásí pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím. Po něm je přihlášen pan místopředseda Lubomír Zaorálek.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, já bych rád požádal o hodinovou přestávku na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Samozřejmě, hodinovou přestávku vám dáme, to znamená do 4 hodin a 7 minut.

Ještě pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jenom - 7 až 8, jedna hodina, 19 až 20 druhá hodina, to máte potřetí hodinu. Já jsem byl poučen, že je nějaké zvykové právo, že 2 hodiny za den, to už jste vyčerpali, ale dobře. Pak se nedivte, až to jednou použijeme my. Vy sice klub nesvoláte, protože ho nemáte v této chvíli. (Smích.)

Já nevím, jestli je, nebo není ukončena rozprava. To mě zajímá.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Není ukončena rozprava.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Není ukončena rozprava, tak za hodinu, až se poradíte, tak se sejdeme, jestli to paní předsedkyně vyhlásí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ve 4 hodiny a 8 minut se zde setkáme.

 

(Jednání přerušeno v 3.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP