Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. listopadu 2011 v 18.00 hodin
Přítomno: 182 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pokud jde o vydání náhradních karet a jejich čísel, chci vás odkázat na 29. schůzi, tak jak zde náhradní karty byly předneseny.

Pokud jde o omluvy z dnešního jednání, kromě omluv, které již zazněly na 29. schůzi, bych ráda tyto údaje ještě doplnila následujícími: omlouvá se pan ministr Jiří Pospíšil v době od 20.30 do 22.30 hodin, dále se omlouvá ministr Martin Kocourek z důvodu pracovního programu taktéž. Pokud jde o další omluvu, jde o pana ministra Jankovského, omlouvá se z dnešního odpoledního jednání. Pokud jde o další omluvu, omlouvá se pan poslanec Škárka, a to tak, že 3. listopadu po 18. hodině, celý den 4. listopadu a z případného víkendového jednání 5. a 6. listopadu z osobních důvodů. Dále se omlouvá pan ministr dopravy Pavel Dobeš z dnešního dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Kotalíková v čase od 16 do 21.30 hodin z pracovních důvodů. Tolik k omluvám.

Hlásí se předseda poslaneckého klubu Petr Gazdík. Dříve než vystoupí, tak já ještě vás seznámím s tím, že pan poslanec Braný má náhradní kartu č. 25.

Slovo má předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer, milá paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si navrhnout jeden procedurální návrh. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala...

Pardon, já se opravím, ještě jednou: Dovoluji si jménem tří poslaneckých klubů navrhnout, aby Poslanecká sněmovna jednala meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19., 21. hodině, případně i zítra po nulté hodině. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pane předsedo, na žádost z pléna prosím zopakujte, kterých tří poslaneckých klubů, ať je zde spokojenost celá.

 

Poslanec Petr Gazdík: Já se za to omlouvám. Pro velký úspěch zopakuji znovu: Jménem tří poslaneckých klubů navrhuji, aby Poslanecká sněmovna (smích v jednací síni)...

Pro velký úspěch ještě jednou: Jménem tří koaličních poslaneckých klubů - Občanské demokratické strany, TOP 09 a Starostové a Věcí veřejných - navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně jednala i hlasovala o všech návrzích po 19., 21. hodině, případně i zítra po nulté hodině.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, děkuji pěkně, věřím, že teď už nemá nikdo pochybnost, o čem budeme hlasovat. Prosím, abyste se přihlásili, pokud jste tak již neučinili.

 

Já zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 275 z přihlášených 173 poslanců pro 98, proti 72. Tento návrh byl přijat.

 

Já vás ještě seznámím s vydáním jedné náhradní karty, tu má vydanou pan poslanec Šťastný a má číslo 26.

 

Přistoupíme k projednávání bodu, kterým je - přečtu pro jistotu celé znovu:

86.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem

U stolku zpravodajů již zaujal místo ministr financí Miroslav Kalousek. Ptám se, zda zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Alfréd Michalík nemíní zaujmout místo u stolku zpravodajů.

Rozprava byla ukončena. Nalézáme se tedy ve fázi, kdy se chci zeptat jak pana navrhovatele, tak pana zpravodaje, zda si přejí vystoupit se závěrečnými slovy.

Slovo má navrhovatel ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Přiznám se, že hruď se mi dme pýchou, neboť jsem přesvědčen, že dosud žádnému předkladateli se nedostalo té cti, aby jeho předloha byla podrobena tak zevrubné diskusi jako právě předloha o novele zákona o stavebním spoření. Jsem přesvědčen, že pokud se tato právní norma znovu objeví před Ústavním soudem, tak ani Ústavní soud nebude moci formulovat kritiku, že nebyla řádně parlamentně projednána.

Zaslechli jsme více než stovku diskusních příspěvků k tomuto vládnímu návrhu. Pravda, věcně jich bylo méně, protože mnozí řečníci se po sobě navzájem opakovali, to znamená mnoho argumentů jsme mohli slyšet v obou dvou nocích několikrát po sobě. Takže jistě více než desetkrát jsme mohli vyslechnout stanovisko předsedy Asociace stavebních spořitelen. Minimálně sedmkrát jsme se dozvěděli, jak vidí budoucnost stavebního spoření Teplý Petr, Ph.D., z Institutu sociálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. A do smrti si jistě každý z nás bude pamatovat, jaký právní názor má právník Tryzna na budoucnost stavebního spoření (smích v jednací síni). Panu dr. Tryznovi bych chtěl poblahopřát, protože po obou dvou minulých nocích se stal jistě nejcitovatelnějším - nejcitovanějším pramenem v celé historii parlamentní diskuse České republiky.

Při vší úctě k argumentům, které tady byly předneseny, musím říct, že s drtivou většinou z nich nesouhlasím. Mohu se částečně jako předkladatel ztotožnit pouze s prvním vystoupením pana poslance dr. Koskuby, který vyjádřil názor, že všichni tady vypadáme jako blbci (smích a potlesk z pravé části jednací síně). Ano, jako blbci, nepochybně ano. Nicméně jsem přesvědčen, že všichni přece jenom ne, takže je to souhlas pouze částečný (smích z pravé části síně).

Nevím, do jaké míry máme litovat toho, že ve svém druhém vystoupení pan poslanec Koskuba neupřesnil, jaké že hrůzy vykonává tady na Malé Straně, že se za to jeho dcera stydí. A zda si tak pan poslanec počíná jenom tady na Malé. (Potlesk a smích z pravé části jednací síně.)

Dozvěděli jsme se rovněž, co jsou to selfmademani (vysloveno, jak psáno - smích v síni), co je to rating (vysloveno ratink - smích) a jaká je jeho příčinná souvislost s kobylkami a škorpiony (smích). Tato diskuse byla občas osvěžena citáty z Písma svatého a z klasika literatury libanonské poezie (bujarý smích z pravé strany jednací síně).

Z procedurálního hlediska pak jistě stojí za zaznamenání, že pan poslanec David Rath potřeboval několik desítek pokusů na to, než pochopil, že chodí-li do práce... (za potlesku, který se změnil ve skandovaný, odcházejí z jednací síně poslanci ČSSD). ***
Přihlásit/registrovat se do ISP