(18.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Slyšeli jsme více než 110 vystoupení opozičních poslanců, bohužel ne 110 různých vystoupení opozičních poslanců. V zásadě debata, která trvala přes 30 hodin, pokud by šli jenom po obsahu, by trvala hodinu, možná dvě. Nikdo z nás neupírá právo opozici, přestože se tváříte jinak, vyjádřit svůj názor, nicméně mnohonásobně opakovaný názor, přečtený projev, není jistě znakem demokratické diskuse.

Jednací řád Sněmovny podle § 54 odst. 8 umožňuje Poslanecké sněmovně sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu. Vzhledem k tomu, že několik jednotlivců, kteří se hrdě hlásili, že oni zrovna jsou vyspaní a ti ostatní spí, svými nesmyslnými procedurálními návrhy - nesmyslnými v tom smyslu, že neměly podporu vlastních poslanců, říkal jsem to včera v rozpravě i předevčírem, všichni z nás vědí, že minimální počet poslanců v hlasování je 67, takže jestli vyjdeme z tohoto minimálního počtu, tak pro to, když hlasuje 67, aby byl přijat návrh, musí být 34. Jak upřímně to mysleli poslanci a poslankyně České strany sociálně demokratické se svými návrhy, když jich tady bylo deset, dvanáct, třináct, jednou i osmnáct, to se zřejmě střídali. Na tomhle chci debatovat, jak výrazná minorita se pokouší trápit většinu, která chce seriózně a racionálně projednávat zákony, které odpovídají programovému prohlášení vlády, vlády České republiky, která získala důvěru této Poslanecké sněmovny.

Pro to, abychom se vyhnuli podobným excesům a zabránili snaze paralyzovat činnost Poslanecké sněmovny jako důležité ústavní instituce, navrhuji v souladu s jednacím řádem, aby Poslanecká sněmovna sloučila rozpravu k bodům číslo 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 a 100. (Hluk v levé části sálu.) Dále požaduji, aby v souladu s jednacím řádem se o tomto procedurálním návrhu hlasovalo bez rozpravy. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu, tak jak zazněl. (O slovo se hlásí několik poslanců z levé části sálu.)

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

hlasování číslo 278 z přihlášených 181 poslanců pro 104, proti 37, návrh byl přijat.

 

(Bouchání do lavic a výkřiky vlevo: Už je to tady!) Slovo má pan...

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, já si dovolím vznést námitku proti tomuto hlasování především proto, že ve chvíli, kdy vy jste spustila hlasovací zařízení, kromě toho, že se zde hlásili řečníci, tak především nezaznělo, kdo je pro, a v takovém případě si myslím, že takové hlasování je nutné opakovat, a prosím vás o to, aby v souladu s těmi pravidly, která tady jsou, toto hlasování bylo prohlášeno za zmatečné a opakovalo se. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, vašemu návrhu vyhovím. Ještě předtím dostane slovo pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, kolegyně a kolegové, zejména z klubů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, vy všichni, kteří jste tleskali výsledku hlasování, si zajisté uvědomujete, že jste tleskali porušení zákona o jednacím řádu. (Potlesk vlevo.) Ono to začíná porušením zdánlivě nevýznamných zákonů, ale v historii je mnoho, mnoho zkušeností, že z malých začátků bývají velké důsledky, a je smutné, že zrovna já vám to musím připomínat. (Potlesk vlevo, hluk vpravo.)

Pro sloučení rozpravy totiž platí, že ty projednávané body musejí spolu alespoň okrajově souviset, ale ony souvisejí pouze tím, že jsou součástí vaší tzv. reformy, věcně spolu nesouvisí. Rozprava by neměla být sloučena, vy jste porušili zákon a ještě jste si zatleskali. Bravo vám! (Potlesk vlevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan předseda Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, já vím, že jste ve složité situaci, protože tady asistujete u vážného porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aniž byste tedy mrkla okem, ale já bych chtěl přece jenom i v této složité situaci protestovat proti tomu, že mi nebylo uděleno slovo. Já ještě v době, kdy zde hovořil předseda poslaneckého klubu ODS, tak jsem se přihlásil do rozpravy, a přesto mi nebylo slovo uděleno, bylo zahájeno hned hlasování a ani po skončení hlasování mi slovo uděleno nebylo. Já si myslím, že jsem stál zde, nemohl jsem se hlasování účastnit, protože jsem čekal, že mi bude uděleno slovo a že zde budu moci vystoupit. Čili byl jsem zde v tomto prostoru a nemohl jsem se zúčastnit hlasování.

Dovoluji si protestovat proti vašemu postupu, neboť na základě jednacího řádu Poslanecké sněmovny mám přednostní právo a mám právo na to, abych mohl vystoupit, kdykoliv se přihlásím o slovo. Toto mé právo bylo vaším postupem řídící schůze narušeno. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: V každém případě, pane předsedo, mohl jste vznést námitku proti postupu předsedající, já jsem připravena se takové zkoušce podrobit, pokud byste to chtěl navrhnout. (Námitky v sále.) Není tomu tak.

 

Uznala jsem výtku o tom, že jsem měla přesně říkat, kdo je pro a kdo je proti, je to zřejmě věc, která by poslancům pomohla při rozhodování v hlasování, a proto, je-li souhlas Sněmovny, zopakujeme hlasování o návrhu pana předsedy Stanjury. Všichni jsme přihlášeni, odhlášení si nikdo nepřeje, aspoň nikoho nevidím.

V tuto chvíli tedy zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 279 z přihlášených 180 poslanců pro 105, proti 73. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme tedy k dalšímu bodu našeho programu. (Velký hluk v sále.) Námitka k hlasování?

 

Poslanec Josef Smýkal: Já jen pro stenozáznam, vážená paní předsedající. Mám tam pravděpodobně ano, ale hlasoval jsem ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, čili je to námitka jen pro stenozáznam, nevznášíte žádost o revokaci.

 

Já tedy otvírám první bod z tohoto bloku. Jde o

87.
Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě
/sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 406/4. Ráda bych zde uvítala některého ze senátorů, ale nemám tuto možnost, protože nejsou přítomni.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP