(19.30 hodin)
(pokračuje Opálka)

Zákon o platu a dalších náležitostech - zkráceně - představitelů státní moci, soudců, zákon o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze. Zůstává zachována karenční lhůta v případě nemoci a prodlužuje se náhrada mzdy, stejně jako pro zaměstnance na 21 dnů, to se týká i poslanců Parlamentu, a to tak, že představitelé, jejichž výkon funkce se řídí i zákoníkem práce, obdrží 60 % průměrného výdělku, ostatní představitelé a poslanci Evropského parlamentu, uvolnění členové obecních, krajských zastupitelstev a zastupitelstva hlavního města Prahy obdrží 60 % denně z jedné třetiny platu. Dále se upřesňuje situace, kdy se bere v úvahu pro výpočet jen 50 % platu, avšak prezidentu republiky, což je velká výjimka, dále náleží plat i po dobu, po kterou by funkci dočasně z důvodu nemoci nevykonával.

Služební zákon. Řeší rovněž náhradu mzdy ve výši 60 % platu mimo prvních tří dnů, ale v jiných termínech než ostatní zákony.

Zákon o životním minimu a existenčním minimu promítá do textu zrušení sociálního příplatku.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi promítá do textu prodloužení náhrady mzdy v případě nemoci a zrušení sociálního příplatku.

Tolik k výčtu k navrženým legislativním změnám jednotlivých zákonů.

V závěru své zpravodajské zprávy konstatuji, že rozpočtové dopady vláda uvádí nulové. Upozorňuje však, že pokud by návrh nebyl přijat, nevykázal by rozpočet úspory na škrtech ve výši 11,22 miliard korun a na menších výběrech pojistného ve výši 9,12 miliard korun.

Návrh zákona má kladné i záporné návrhy. Hovořím ze svého pohledu. Nevychází z výsledku přání občanů. Nevychází ze sociologických průzkumů a ohlasu voličů, ze zájmu většiny občanů. Návrh však vychází z programového prohlášení vlády české pravice a problematické je tedy zvážit na váhách zákony potřebné a zákony asociální. Vláda nepředpokládá řešení ozdravení státních rozpočtů cestou zvyšování daňových příjmů, cestou lepšího výběru či návratem k progresi daňové a také ke zrušení hranice stropu u pojistných odvodů. Vláda tedy zvolila cestu jen dočasného zrušení některých výhod, které byly schváleny v minulém volebním období zaměstnavatelům, ale zejména přistoupila k redukci dávek pro pracující a potřebné, která již není ale dočasná jako u zaměstnavatelů, ale je navržena jako změna trvalá. Znovu chci upozornit a zdůrazňuji onen rozdíl. Pro zaměstnavatele jde převážně o dočasné změny, avšak pro zaměstnance jsou navrhované změny trvalé. A tyto změny postihují zejména rodiny s malými dětmi a naše nemocné spoluobčany, a to dlouhodobě či akutně.

Tolik mé vyjádření k zpravodajské zprávě k některým legislativním změnám k řadě zákonů. Návrh zákona má zachovat právní stav, který je již v roce 2011 účinný, i po Novém roce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodajovi a v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu. Hlásí se pan předseda poslaneckého klubu.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si požádat o přestávku na poradu poslaneckého klubu v délce 20 minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Vyhovuji této žádosti a sejdeme se zde v 19.55 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 19.35 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP