(21.20 hodin)
(pokračuje Lesenská)

Tak závažná novela, jako je novela zákoníku práce, by dle mého názoru měla být připravena a vyargumentována s odbornou veřejností i účastníky tripartity tak, aby byla dlouhodobě funkční a vyváženě řešila pracovněprávní vztahy v oblasti povinností i práv pro všechny zúčastněné. Tím by zajistila dlouhodobou právní jistotu jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance a stabilizovala by jejich postavení na trhu. Pokud je mi známo, tak vážně vedená diskuse nad novelou zákoníku práce neproběhla.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nevím, jestli ještě se bude chtít vyjádřit zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Jan Chvojka. Pana zpravodaje nevidím. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

A teď se tedy hlásí s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych navrhl procedurální návrh. Navrhuji přerušení této schůze Poslanecké sněmovny a odročení na 27. prosince letošního roku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zazněl procedurální návrh. Já přivolám kolegy. Teď se ještě hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi v zastoupení předsedy poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, abych požádal o deset minut na přestávku pro jednání klubu ODS. (Hlasy proti z lavic nalevo. Do sálu houfně vcházejí poslanci.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, já se domnívám, že šlo o procedurální hlasování, o kterém bychom měli hlasovat bezprostředně.

Je zde žádost o odhlášení. Já ji registruji, odhlašuji vás. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Prosím ještě o chvilku zdržení.

 

Dámy a pánové, zazněl procedurální návrh na přerušení schůze do 27. prosince z úst předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana poslance Sobotky. Já tedy nechám o tomto procedurálním návrhu hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 280. Z přihlášených 141 pro 44, proti 97. Tento návrh byl zamítnut.

 

Můžeme tedy pokračovat a budeme pokračovat bodem 98. Je jím

98.
Návrh zákona o důchodovém spoření
/sněmovní tisk 412/4/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 412/5.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, připomenu, že vládní návrh zákona o důchodovém spoření upravuje takzvaný druhý pilíř ,nebo chcete-li opt-out dobrovolného důchodového spoření. Je to krok, kterým přibývá - zdůrazňuji přibývá - prostředků do penzijního systému, k čemuž nám stačí umět sčítat. Nemusíme umět ani odečítat, ani dělit, ani násobit. Stačí nám umět sčítat, abychom věděli, že přibývá, protože každý občan bude platit buď 28 do průběžného pilíře, anebo 30, pokud bude platit do průběžného i tohoto důchodového pilíře. Takže prostou schopností sčítat zjistíme, že pokud alespoň část populace se přihlásí do tohoto druhého pilíře, přibude peněz v důchodovém systému. Zdůrazňuji to proto, že neustále slyším naprosto iracionální řeči o vyvádění peněz z důchodového systému. Důchodový systém je první i druhý pilíř. A ten, kdo se přihlásí do druhého pilíře, ten posílí zdroje v důchodovém systému.

Vedle toho samozřejmě tento návrh upravuje regulační podmínky pro penzijní společnosti a jednotlivé fondy. Pouze bych opakoval to, co jsem tady zevrubně vysvětloval v prvním, druhém i třetím čtení v řádné parlamentní diskusi na půdě Poslanecké sněmovny.

Ještě zevrubnější diskusi byla tato předloha podrobena v Senátu, kde jsem nebyl tak úspěšný. Pravděpodobně jsem nebyl v takové formě a Senát se tedy rozhodl tuto předlohu zamítnout. Nicméně přesto se domnívám, že by Sněmovna měla setrvat na svém původním postoji a potvrdit tuto vládní novelu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Zeptám se, zda se chtějí k usnesení Senátu postupně vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Vladislav Vilímec a zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Gabriela Pecková. Vidím, že pan zpravodaj Vilímec se hlásí o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Dobrý večer, paní předsedající, kolegové a kolegyně. Protože jsem přesvědčen, že ctění poslanci a poslankyně jsou velmi dobře obeznámeni o zákonu o důchodovém spoření, koneckonců pan ministr podtrhl to podstatné, a protože chci mnohem efektivněji hospodařit s časem než paní kolegyně Lesenská, tak se omezím pouze na vyjádření, že tento návrh zákona o důchodovém spoření poté, co jej schválila Sněmovna, byl Senátem zamítnut. Nicméně já doporučuji jako zpravodaj, aby Sněmovna nepodpořila zamítavé stanovisko Senátu a hlasovala pro návrh zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Chce se ještě vyjádřit zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Gabriela Pecková? Paní poslankyni nevidím. Přerušuji projednávání bodu číslo 98.

 

Můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo

99.
Návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření
/sněmovní tisk 413/4/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 413/5.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jenom si dovoluji apelovat na vaši skvělou paměť, se kterou jistě vzpomínáte na podrobnou rozpravu v prvním, druhém i třetím čtení, která upravuje tento takzvaný třetí pilíř, dnes již existující, ale vzhledem k nezbytnosti druhého pilíře chceme za prvé transformovat a za druhé zvýšit právní jistotu vkladatelů důsledným oddělením majetku akcionářů od vkladů klientů a zákonným ustanovením skutečnosti, že vklady klientů se nesmějí stát předmětem konkursní podstaty, to znamená, z jejich prostředků nesmějí být uspokojováni věřitelé v případě ekonomických potíží penzijních společnosti.

Je s podivem, že strany, které se proklamují jako sociálně citlivé a ochránci vkladů klientů, proti tomuto ustanovení v Senátu protestovaly. Protestovaly zejména proti tomu, že vklady klientů by nebyly předmětem konkursní podstaty. My jsme přesvědčeni, že je potřeba za každou cenu ochránit vklady klientů, že nesmějí být předmětem konkursní podstaty, že se nesmějí stát obětí ekonomických potíží soukromých společností, a proto navrhujeme tento návrh zákona.

Já pevně doufám, že Sněmovna setrvá na svém původním postoji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Za rozpočtový výbor se vyjádří pan zpravodaj Ladislav Vilímec. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP