(21.30 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pan ministr opět bravurně podtrhl podstatu tohoto druhého zákona z důchodové reformy a mně nezbývá nic jiného, než abych jako zpravodaj doporučil nepodpořit zamítavé stanovisko Senátu a hlasovat pro tento zákon.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Gabriela Pecková patrně vystoupit nechce. Nechce. Takže já přerušuji projednávání tohoto bodu.

Můžeme přistoupit k bodu číslo 100 - je jím návrh zákona... (Pokus pana ministra Kalouska o vystoupení.) Pardon, pane ministře, musím ještě přečíst, o co vůbec kráčí.

Je jím

100.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
/sněmovní tisk 414/4/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 414/5 a teď nadchází chvíle pana ministra financí. Prosím, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Omlouvám se za nedočkavost, paní předsedající. Dámy a pánové, vždy při rozsáhlé a systémové rekodifikaci dochází k legislativní ingerenci příslušných právních předpisů do celé řady souvisejících zákonů, které je potřeba uvést do souladu se schvalovanými novelami. O nic jiného se zde nejedná, než pro případ, že se rozhodnete setrvat na svém stanovisku v předcházejících dvou bodech, je v podstatě potom rovněž formální povinností schválit i ten zákon související. Jinak by se náš právní řad ocitl v chaosu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Vidím, že za rozpočtový - ne, za rozpočtový výbor se pan zpravodaj Vladislav Vilímec nevyjádří, paní poslankyně Gabriela Pecková patrně také ne. Takže přerušuji také projednávání tohoto bodu.

Dámy a pánové, my jsme rozhodli svým hlasováním o sloučené rozpravě k bodům 87 až 100.


Sloučená rozprava k bodům 87 až 100

Všechny body jsme otevřeli a nyní tedy se můžeme věnovat obecné rozpravě k těmto bodům. Já zde mám první přihlášku do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já se hlásím s procedurálním návrhem za kluby vládní koalice, ODS, TOP 09 a Starostové a Věci veřejné, a to s návrhem, aby podle § 59 zákona o jednacím řádu odst. 1 bylo za prvé usneseno, že Sněmovna se usnáší, že k bodům 87 až 100 se omezuje řečnická doba na 10 minut pro poslance, a samozřejmě i pro sená... Ne - se omezuje řečnická doba na 10 minut, platí pro poslance i senátory. Neplatí samozřejmě pro další osoby, které mají přednostní právo ze zákona nebo z ústavy. Omezuje se řečnická doba na 10 minut. S tím, že respektujeme, že budou-li vystupovat pověření zástupci poslaneckých klubů, zejména opozice, ale mohli by samozřejmě i koalice, vztahuje se na ně věta druhá tohoto ustanovení, to znamená, že toto jedno vystoupení nebude omezováno.

Současně navrhuji, abychom se usnesli druhým naším usnesením, že v této věci v této rozpravě k bodům 87 až 100 je možné vystoupit nejvýše dvakrát.

Stručné odůvodnění: Zažili jsme tady 37 hodin obstrukcí, filibusterů, jak nás tady poučil včera pan místopředseda Sněmovny. My jsme připraveni naprosto respektovat věcná stanoviska opozice. My jsme připraveni naprosto respektovat to, pokud tady budou zaznívat věcné argumenty, které mají směřovat k tomu, jestli zákony mají, nebo nemají být schváleny. Odmítáme se nechat terorizovat obstrukcí. (Hlasité projevy nevole z řad opozice. Potlesk z řad koalice.) Odmítáme se nechat tady terorizovat zneužíváním - zneužíváním, a já to říkám naprosto vážně - zneužíváním jednacího řádu. Prostě je právo opozice mluvit, hovořit, argumentovat, není právo opozice donekonečna zdržovat a obtěžovat. (Potlesk z řad koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zazněl zde procedurální návrh. (O vystoupení žádá předseda klubu ČSSR pan poslanec Sobotka a další.) Já pochopitelně tady registruji přihlášku s přednostním právem, ale tak jako jsem před tím nedala výjimku ani tady panu poslanci Vidímovi, který chtěl navrhnout 10minutovou přestávku před procedurálním hlasováním, nevyhovím teď ani přihlášce do diskuse. Nechám opravdu bezprostředně, tak jak je to v jednacím řádu, hlasovat o návrzích které zde zazněly. (Nesouhlasné projevy z řad opozice, která žádá o umožnění vystoupení před hlasováním, opačné názory z řad koalice.)

Zazněly zde dva návrhy. Jeden návrh byl ten, že se omezí řečnická doba na 10 minut. Druhý návrh byl na omezení vystoupení pouze na dvě vystoupení. Já bych opravdu nechala bezprostředně o tom hlasovat. Pochopitelně poté dám prostor všem, kteří se zde hlásí s přednostním právem.

 

Zahajuji tedy hlasování. Nejprve o omezení řečnické doby na 10 minut. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 281 z přihlášených 147 pro 100, proti 42. Tento návrh byl přijat.

 

Dále zde zazněl návrh na omezení vystoupení pouze na dvě vystoupení. Také o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 282 z přihlášených 146 pro 97, proti 42. Tento návrh byl přijat.

 

Předávám slovo předsedovi klubu ČSSD panu poslanci Sobotkovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, já bych chtěl požádat o sdělení toho, o čem se tady vlastně teď hlasovalo. Protože tak jak ten návrh usnesení přednesl pan poslanec Benda, a určitě každý z nás si ho může posléze ověřit ve stenozáznamu, tak to spíše vypadalo jako samostatné usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují vnitřní poměry, a pro hlasování v této věci bychom museli mít zařazený samostatný bod a musela by tady být splněna lhůta - informace o tomto návrhu 24 hodin před hlasováním. Protože pan poslanec Benda zde výslovně zmiňoval hlasování, které by upravilo omezení lhůty pro senátory, což je věc, která v § 59 vůbec není zmíněna, ačkoliv pan poslanec Benda to tady citoval. A my jsme tady schválili usnesení, které je nad rámec jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Já bych byl velmi rád, kdyby bylo jasně řečeno, jaké usnesení v tuto chvíli Poslanecká sněmovna přijala a jakým způsobem také toto usnesení bude interpretováno. To znamená, zdali je možné, aby poslanec byl omezen ve svém právu vystoupit ke každému bodu sloučené rozpravy dvakrát. Protože jednací řád Poslanecké sněmovny dává možnost omezit vystoupení k projednávanému bodu, a to na dvě vystoupení po 10 minutách.Podle mého názoru není možné přijmout usnesení, které by bylo v rozporu s tím, co je garantováno jako právo poslance v § 59, a já jsem přesvědčen o tom, že nelze zneužít usnesení o sloučení rozpravy k jednotlivým bodům k tomu, aby se omezilo právo garantované v § 59 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Protože nelze zneužít usnesení o sloučení bodů k omezení práva menšiny tady v Poslanecké sněmovně. To usnesení v jednacím řádu o sloučení bodů má sloužit k racionalizaci jednání, ale není možné ho zneužít k tomu, aby se podkročilo pravidlo a ochrana menšiny, která je dána v § 59 odst. 1, kde se říká, že Sněmovna se může usnést na omezení řečnické doby, ale ta řečnická doba nesmí být kratší než 10 minut, a Sněmovna se může bez rozpravy usnést, že k téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Ale je jasně řečeno v § 59 odst. 1, že Sněmovna se může k projednávanému bodu usnést. Není tam řečeno, dámy a pánové, že se může usnést k projednávané rozpravě nebo k probíhající rozpravě. Je tady jasný odkaz na projednávaný bod na schůzi Poslanecké sněmovny. Tady cituji § 59 odst. 1 platného jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Čili chci, aby zde bylo jasně řečeno, jaká bude interpretace usnesení, které bylo přijato, jaké usnesení přesně bylo přijato a zdali nedojde k narušení práva, které je garantováno v § 59.

Bylo by asi špatně, kdyby tuto situaci museli řešit administrativní pracovníci Poslanecké sněmovny při registraci přihlášek do debaty, ale myslím si, že každý poslanec a poslankyně by jasně měli vědět ještě předtím, než bude zahájena obecná rozprava, jakým způsobem se mohou hlásit k jednotlivým bodům do této obecné rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP