(21.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Nepochybně je zde řada členů Poslanecké sněmovny, kteří se chystají uplatnit své právo vystoupit dvakrát v rozsahu deseti minut, tak jak to bylo definováno, k více bodům, které jsou zařazeny do společné rozpravy, tak jak byla schválena usnesením Poslanecké sněmovny. A já jsem přesvědčen, že není možné žádnou interpretací jim takovéto právo omezit. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nevím, jestli se ještě někdo hlásí v tuto chvíli. Pan předseda poslaneckého klubu KSČM poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý večer vespolek všem. Dostali jsme se do poměrně zapeklité a složité situace, ze které bychom zdánlivě mohli mít radost, protože se zrovna tento krok stává určitou nadějí pro jednání příští. Fakt je, že si to ale musíme dobře zvážit a vyhodnotit, a proto v této chvíli žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání jedné hodiny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím, pane poslanče, chcete ještě něco doplnit? (Ne.) Dámy a pánové, já tomuto požadavku vyhovím. Vyhlašuji hodinovou přestávku do 22.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 21.42 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP