(Jednání pokračovalo ve 22.40 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, skončila přestávka a budeme tedy pokračovat v našem jednání. O slovo se hlásí místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu, který tady zazněl před přestávkou. Já jsem se podíval znovu pro jistotu do rozhodnutí Ústavního soudu, které už máme k dispozici a které se týká - protože se tady vládní koalice chová jako recidivista, tak můžeme v zásadě použít ústavní ustanovení. A já jsem získal pocit, že pravděpodobně jste si je nepřečetli. Protože jenom jsem si to osvěžil a mohu říci, že se cítím jako poslanec krácen na svém mandátu po rozhodnutí, které Sněmovna díky vaší většině přijala. Protože podle ústavy poslanec je omezován ve výkonu svého mandátu, protože k tomu právu a k tomu mandátu patří právo vystupovat v rozpravě k bodům, k návrhům zákonů, které tady vládní koalice předkládá, a poslanec má tedy z ústavy právo tady sdělit své výhrady. To nemá jenom kvůli sobě, ale má to samozřejmě především kvůli veřejnosti a před ní. (Poslanec Stanjura se prochází před řečnickým pultem.) Pane poslanče, hledáte něco? (Smích a potlesk ve Sněmovně). Paní předsedkyně, jen se vás ptám, jestli je tady nějaký problém kolem mého mluvicího pultíku. Není?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nikdo mi neavizoval, že je nějaký problém, prosím tedy, pokračujte.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžu tedy pokračovat?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Určitě ano.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže, vracím se k tomu rozhodnutí, na základě kterého jste se rozhodli tady, většina ve Sněmovně, omezit vystupující takovým způsobem, že zřejmě poslanec, který bude chtít vystoupit k té sadě zákonů, bude mít na každý zákon zhruba čas jeden a půl minuty. Jeden a půl minuty bude mít čas poslanec na to, aby se vyjádřil k jednotlivému zákonu, což je tak asi prostor dostatečný k technické poznámce. Ale sotva může zaujmout stanovisko k zákonu.

A já bych vám rád ocitoval stanovisko Ústavního soudu, který nemluví jenom o právech poslanců, ale o tom, co od nich očekává veřejnost a co očekává od toho procesu, který se tady odehrává. Tady se přijímají zákony a tady stojí: Adresáti právních norem mají nepochybně právo legitimně očekávat, že případná omezení jejich základních práv provedená zákonem jsou výsledkem diskurzu vedeného napříč politickým spektrem, a to diskurzu, v němž všichni zúčastnění dostali příležitost se s projednávanou materií podrobně seznámit a informovaně se k ní vyjádřit. Náležitým je tak takový proces, který umožňuje otevřenou diskusi mezi zastánci konkurenčních názorů včetně názorů menšinových. Proto vystupují do popředí procedury zajišťující jednak slyšení stranám, jednak formální kvalitu zákonodárného díla. Zákonodárná procedura se v této optice stává skutečným zdrojem legitimity zákona.

Nevím, možná, že to není jasné, ale zdrojem legitimity zákona není pouze to, že ho tady odhlasujete, ale zdrojem legitimity podle ústavy a podle výroků Ústavního soudu je neomezená diskuse, v níž mají poslanci neomezené právo se v té debatě, v diskusi vyjádřit. (Poslanec Benda vykřikuje z lavice.)

Ještě jednou...

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím, nepokřikujme na sebe. Slovo má místopředseda Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já samozřejmě nebráním panu poslanci Bendovi, aby se vyjádřil a řekl svůj názor, a já si ho rád poslechnu, ale teď bych pořád ještě rád, kdyby brali tu možnost, kterou mám nyní já. Já prostě tvrdím, a v tom možná tedy jsme ve sporu, ale neříkám to za sebe, říkám to na základě toho, že čtu výrok Ústavního soudu, který se týká podle mě velmi podobné věci. My máme právo jako poslanci se vyjádřit v rozpravě a musíme mít možnost sdělit své výhrady. A tam je výraz "debata, která nesmí být nějakým způsobem ohraničovaná".

Souhlasím s tím, že pokud je v jednacím řádu možnosti omezit dvakrát deset minut, tak je to něco, co je tady dohodnuto a co je možné. Ale to, že debata nesmí být redukovaná, to je prostě součástí výroku Ústavního soudu. Je tady mluveno o právu opoziční menšiny ve svobodně otevřené diskusi říci svůj názor. V ústavě dokonce je formulováno právo na obstrukci. To tam najdeme také. Ve výroku Ústavního soudu je formulováno právo na obstrukci. Pokud jste to nečetli, tak to nevíte, ale já vám říkám, že to tady je. To znamená, není možné veřejně tady tvrdit, že obstrukce je nějakým paralyzováním Parlamentu. Právo na obstrukci je podle mě něco, co vyplývá z naší ústavy.

A důležité je především to, co jsem tady řekl. Zdrojem legitimity zákona není pouze odhlasování většinou, ale zdrojem legitimity je ta rozprava, která se tady vede a ve které se musí dodržovat určitá pravidla. To znamená ve chvíli, kdy vy ta pravidla nerespektujete, tak tím torpédujete legitimitu zákonů, které jsou tady schvalovány. A ten adresát, jak bylo tady řečeno, má právo na to, aby debata tady byla provedena. Aby byla průřezem přes všechny parlamentní strany, aby v ní poslanec měl možnost se vyjádřit. Já vám tady říkám, když mu dáte minutu a půl na zákon, tak prostě to samozřejmě nemůžete myslet vážně. V minutě a půl vám nikdo názor na zákon neřekne.

Mně to připadá, že když vládní koalice utrpěla dvakrát nezdar u Ústavního soudu, tak by si opravdu měla důkladně přečíst texty, na základě kterých jí ty zákony byly vráceny. Aby prostě ty podobné chyby neopakovala.

Víte, mně připadá lehkost, se kterou se tady vezme právo poslance vystoupit a formulovat názor, ta lehkost, se kterou se tady nebere vážně ústavně garantované právo opoziční menšiny se vyjádřit, jako nepochopitelný návrat do dob před rokem 1989. To není přehnané! Rozumíte, tady, já dneska asi rozumím tomu, co říkal ministr Kalousek, když tady včera v noci řekl, že v téhle Sněmovně je více komunistů než by si někdo myslel! A zřejmě tím nemyslel vůbec členy komunistické strany. No protože, rozumíte, tímto způsobem omezování debaty... Chtěl bych pana poslance Bendu požádat...

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím opravdu, ještě jednou žádám všechny kolegy - uděleno slovo bylo místopředsedovi Poslanecké sněmovny Lubomírovi Zaorálkovi. Každý, kdo má jakoukoli připomínku, bude moci vystoupit a říci ji na mikrofon. Děkuji za pochopení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP