(23.10 hodin)
(pokračuje Koskuba)

A co zde zaznělo od pana premiéra, kde byli poslanci. Já si myslím, že dostatek poslanců při projednávání reformních zákonů hovořil. Doteď avšak nemohu zapomenout kupříkladu na prohlášení pana ministra zdravotnictví. Ano, na projednání zákonů bude dostatek času, dostali jste návrhy na stůl příliš pozdě. Skandalizování, konkrétně mé osoby ze strany kolegy Šťastného, že je uražen, že jsem nestihl za týden 1270 stran přečíst. A jaká byla skutečnost? Když jste si to logicky prohlasovali, tak jste najednou rozhodli, pan ministr Heger vystoupil a pravil, že současně žádá o zkrácení lhůty na 30 dnů, nebo 35, nechytejte mě za slovíčko. A opět jste si to schválili.

Dámy a pánové, já skutečně vnímám, že situace v této Sněmovně není dobrá. (Potlesk z levé části jednací síně.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Další faktická - pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, my jsme contra constitutione. Já žádám aspoň ty slušné z vás, abyste se vrátili ke své parlamentní přísaze a přečetli si článek 9 Ústavy České republiky, že výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu. Nezlobte se na mne, ale to, co se tady předvádí, je za hranou. Je daleko za hranou. A já bych vás chtěl upozornit na to, že článek 23 Listiny základních práv a svobod říká, kdy je právo občanů postavit se na odpor. Když ústavní instituce přestanou fungovat jako ústavní instituce. A to, co tady předvedl pan kolega Marek Benda, vážené paní kolegyně, páni kolegové, je přesně to, že ne kvalita školy, ale ochota ohnout právní normu proti lidem, to je to, co je nebezpečné. Nezlobte se na mě, každý, kdo máte opravdu právnické vzdělání, všimněte si toho, co tady děláte s právní normou. Je to ostuda!

A poslední poznámka, kterou mám: Ano, pan předseda vlády tady hezky hovořil. Ale to bych si nesměl pamatovat, když on tady dělal ty edukativní výklady mnohem delší než kterýkoliv z poslanců, kteří tady hovořili v úterý v noci, ve středu v noci. A nebyl omezen na dvakrát deset minut. Pane premiére, styďte se! (Potlesk z levé části jednací síně.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Stanislav Polčák - faktická poznámka.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, já myslím, že pan premiér řekl snad všechno, co jsem chtěl říct já, a řekl to daleko lépe než já. Ale pokud nám chce opoziční poslanec namluvit, že čekal na své vyjádření k tomu tisku až poté, že ho vrátí Senát - nevím tedy, jak mohl předpokládat, že Senát vrátí takový tisk - tak této argumentaci neuvěří ani běžný občan, natož politicky angažovaný člen Ústavního soudu. (Ojedinělý potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak nyní další faktická poznámka - pan poslanec Jeroným Tejc, a poté ještě pan kolega Foldyna - faktická poznámka? Dobře. Faktická poznámka pan poslanec Jeroným Tejc, prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl z tohoto místa důrazně ohradit proti tomu, jak hovořil pan premiér o projednávání rozpočtu ze strany opozice a sociální demokracie. Tady se žádná obstrukce rozpočtu nekonala. Kdyby se konala, tak ten rozpočet nebyl schválen včera, nebyl by schválen dnes, nebyl by schválen zítra a nebyl by schválen ani pozítří. My jsme nic takového nečinili, my jsme tady nikdo nečetli žádné knížky nebo poučky, my jsme rozpočet kvalifikovaně rozebírali. Já jsem tady několikrát poukázal na to, že např. u Hasičského záchranného sboru hrozí, že 65 % stanic bude za dva nebo za tři roky úplně zrušeno a že budou jenom v okresních městech. Místo toho, abyste diskutovali, místo toho, aby tady vystoupil pan premiér a řekl, že to není pravda, nebo tady vystoupil pan ministr vnitra, tak mlčeli jako ryby. Já myslím, že to je jediné, co je nestandardní na projednávání rozpočtu, který jsme tady včera projednali. Protože délka byla standardní, ale to, že nikdo nedokáže reagovat a nechce reagovat na dotazy opozice, to je skutečně něco mimořádného. Děkuji. (Potlesk z levé části jednací síně.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, vážená vládo, já bych chtěl nejprve úvodem svého vystoupení oficiálně protestovat jménem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické proti porušování jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Jsem přesvědčen, že tady dochází ke svévolné interpretaci jednacího řádu Poslanecké sněmovny tak, aby zde byly nastoleny poměry výhodné pro aktuální vládní většinu a poměry nevýhodné pro aktuální opozici, tzn. parlamentní menšinu. Domnívám se, že je to velmi závažná skutečnost, a tu sociální demokracie nemůže přejít. A pokud vládní koalice v této věci nezmění své chování, tak se tím přirozeně budeme muset do budoucna zabývat. To je první důležitá věc, kterou jsem chtěl říci na začátek svého vystoupení.

Poznámka na téma obstrukce. Dámy a pánové, já myslím, že obstrukci tady přece v této Poslanecké sněmovně používala pravice i levice. Obstrukce je konfliktní nástroj. A já si vzpomínám, že v době, kdy tady obstruovala v Poslanecké sněmovně Občanská demokratická strana, tak to velmi rozčilovalo sociální demokracii, a v době, kdy tady obstruuje sociální demokracie, tak to velmi rozčiluje tehdejšího aktivního účastníka obstrukcí, současného premiéra Petra Nečase. Obstrukce je prostě legitimní nástroj, který čas od času politické strany používají. Myslím si, že ale není možné obviňovat kohokoliv z toho, že se snaží paralyzovat jednání parlamentu. V době, kdy používala obstrukce ODS, a bylo to na jaře roku 2010, tak sociální demokracie nesáhla po tom, aby ohýbala jednací řád Poslanecké sněmovny, interpretovala ho tímto svévolným způsobem a zabránila tím ODS, aby využila obstrukce k cíli, ke kterému směřovala, to znamená zabránit projednání některých zákonných norem. Tehdy sociální demokracie nezkracovala lhůtu, tehdy sociální demokracie nesesypávala všechny body programu schůze Poslanecké sněmovny do jedné rozpravy. Prostě nic takového jsme neudělali. Kritizovali jsme ODS, rozčilovalo to sociální demokracii, měli jsme peprné a kritické komentáře, ale nikdy jsme se neuchýlili k tomu, abychom vám brali vaše práva, která máte garantována jednacím řádem Poslanecké sněmovny. To, co se odehrává nyní, je přesný opak. Vy hledáte cokoliv jenom proto, abyste nemuseli být obtěžováni kritickými názory opozice v této Poslanecké sněmovně. A to je opravdu velký rozdíl.

Ale myslím si, že bychom měli šetřit velkými slovy a vrátit se k realitě. Žádná paralýza Poslanecké sněmovny tady není. Kdyby tady byla paralýza Poslanecké sněmovny, tak tady teď nesedíme, neprojednáváme zákony. Neměli bychom schválený státní rozpočet v prvním čtení, nebyla by tady schválena novela zákona o stavebním spoření, kterou vrátil Senát, a zítra by se tady neuskutečnila mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kam si vládní koalice naplánovala celou řadu bodů. Nebyla by tady debata o čtyřech mimořádných schůzích Poslanecké sněmovny, které svolala sociální demokracie. Takto opravdu nevypadá paralyzovaná Poslanecká sněmovna. Takto vypadá Poslanecká sněmovna, která intenzivně jedná. A to, že jednáme intenzivně, je součástí strategie, kterou zvolila vládní koalice.

Já myslím, že je potřeba připomenout, že v reakci na silný odpor sociální demokracie proti zákonům, které vrátil Senát, to byla vládní koalice, která se rozhodla zvolit taktiku permanentní schůze Poslanecké sněmovny a nočního jednání. Sociální demokracie nic takového nenavrhovala. Sociální demokracie se ale zúčastnila této procedury proto, abychom obhájili legitimní zájmy, které tady v Poslanecké sněmovně zastupujeme. Já myslím, že je také důležité říci, že se nejedná o nějaké úzké stranické zájmy. Poslanci České strany sociálně demokratické tady reprezentují více než milion sto tisíc voličů, více než milion sto tisíc mužů a žen, kteří dali svůj hlas České straně sociálně demokratické a očekávají, že tato politická strana zde bude vykonávat mandát, ke kterému jí dali poměrně silnou sílu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP