(23.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla faktická poznámka. Ještě se hlásí místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já bych chtěl reagovat možná na hlavně tu větu, kterou řekl premiér Petr Nečas, když řekl "obstrukce ano, ale paralýza parlamentu ne".

I ten nález Ústavního soudu, na který se dnes odvolávám a který bych předpokládal, že aspoň ministr spravedlnosti by si ho přečetl a snad ho ukázal vám, kteří se o to zajímáte. Protože já mám pořád jednoduchý pocit, že to prostě nečtete. Jako rozumíte? Vám někdo vrátí zákon, což není legrace, ty důsledky toho jsou poměrně tristní, velmi nepříjemné pro vás i pro občany, a vy si to ani nepřečtete!

Tak já budu velmi stručný, nebudu vás nějak moc zatěžovat. Jenom vám přečtu možná tu větu, kterou vám nikdo nestrčil do ruky: "Mezi nejzákladnější práva parlamentní opozice taky patří právo umožňující parlamentní opozici blokovat či oddalovat rozhodnutí přijímaná většinou." A pak tady je jiná věta z další stránky, že právo opozice je docílit zařazení nového bodu, nebo naopak možnost jeho blokace nebo oddálení projednávání určitého bodu programu cestou takzvané obstrukce. - Ale i z této formulace je zřejmé, že obstrukce je buď oddálení projednávání, anebo dokonce blokace projednávání nějakých bodů. Není možné tedy říci: Můžete dělat obstrukci, ale nesmíte blokovat přijetí bodů. To je absurdní!

A ještě vám řeknu jedno. Vy vlastně v celé té naší takzvané obstrukci, filibusteringu, postupujeme poměrně velmi moderátně, protože pan premiér - já nevím, proč to říká, že jsme obstruovali přijímání státního rozpočtu. Podívejte se do Německa, do Rakouska. Jednodenní projednávání přijímání státního rozpočtu je naprosto standardní věc. To je naprosto standardní doba. Dokonce trvá i dva dny. Takže jak může říct premiér, že tady někdo obstruoval přijímání státního rozpočtu? My jsme opravdu - to vám říkám za svou tu - žádné vystupování neorganizovali. Prostě poslanci vystupovali bez toho, že by měli pokyn obstruovat. A víte, proč jsme neobstruovali při přijetí státního rozpočtu? To je důležité - protože do určité míry respektujeme to, že rozpočet je záležitost relativně krátkodobá a je to právo vlády, sestavit rozpočet na rok, to je skutečně právo vlády. Takže my jsme sice řekli ne, ale vedli jsme jednodenní naprosto standardní debatu. Žádná obstrukce to nebyla.

A pokud jsme použili, přátelé, tu obstrukci, to znamená to blokování přijetí bodu, tak jsme to použili u řekněme takzvaných reformních zákonů, které mají charakter překračující zdaleka nejenom jeden rok, ale dokonce celé volební období. Zákonů, které se týkají penzijní reformy, které se týkají úpravy DPH, zdravotnické reformy, to je ten takzvaný nadstandard apod., věcí, které mají daleko dlouhodobější charakter a u kterých jsme pořád přesvědčeni a stále to opakujeme, že tady stálo za to vytvořit nějaký společenský souhlas a konsenzus s opozicí, aby tady bylo něco, co může fungovat patnáct dvacet let. Chápete to? To není jenom věc, na kterou by - myslím si, že z logiky věci tohle není něco, co by vláda si měla nárokovat sama, právě proto, že to je dlouhodobé. A my pouze tedy na to, co se týká té dlouhodobé politiky vlády, jsme použili obstrukci. A zítra bude například projednávání zákona o veřejných zakázkách, obnovitelných zdrojích, jsou tady další zákony, a my samozřejmě neplánujeme je obstruovat, protože dokonce v některých těch věcech máme svou představu, co bychom chtěli prosazovat, a nemáme důvod k obstrukci. Je to prostě běžná agenda a my ji tady normálně projednáváme.

Takže tady není žádná destruktivní paralyzující opozice. Pouze opozice, která říká: Jsou tady některé věci, které překračují hranice tohoto volebního období, a ty měly být zváženy z řady důvodů daleko jinak. Měly být zváženy a mělo to být podloženo nějakým kompromisem, který by dával šanci i těm, kteří přijdou po tomto období, navázat na něco, s čím by se do určité míry identifikovali. - Tady jsme použili obstrukci. Protože jsme prostě při těch projednáváních neměli vážnou šanci se na těch věcech podepsat nebo své názory uplatnit. Takže je to řekl bych jakási selektivní obstrukce, nic bezhlavého a nic pouze destruktivního. Já bych byl rád, kdyby to pan premiér respektoval.

Já opravdu nechápu jeho výroky, že jsme obstruovali rozpočet, a chtěl bych, aby se zamyslel také nad tou větou, že obstrukce ano, ale paralýza parlamentu ne. Tohle mi také připomíná to uvažování minulosti, jako že byla taková ta povolená konstruktivní kritika. Jako obstrukce ano, ale podle představ, které vám řekne ne! (Zvýšeným hlasem.) Taková oktrojovaná obstrukce podle představ vládní koalice. Nezlobte se, takhle přece nelze uvažovat.

A přesto tvrdím, že postupujeme korektně! Používáme nástroj, který máme z ústavy! A používáme ho dokonce tak, že se snažíme neblokovat to, co víme, že má, řekněme, vláda na to krátkodobě právo! Taková je realita. Nenasazujte nám psí hlavu za každou cenu! Veďte i tuto debatu korektněji! (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je zde přihláška pana předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, je nás tady z vládního tábora více než patnáct, takže matematicky máme šanci.

Navrhuji, abychom hlasovali procedurálně o přerušení této schůze takto: Tato schůze bude pokračovat zítra dvacet minut po přerušení 30. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O tomto procedurálním návrhu rozhodneme bez rozpravy. Já přivolávám naše kolegy do jednacího sálu.

Návrh jste zaregistrovali a je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásila. Prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování číslo 283. Táži se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem, tak jak jej přednesl předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Zbyněk Stanjura. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 283. Přítomno 141, pro 133, proti 6.

 

Přerušili jsme tedy 25. schůzi do zítřka a bude pokračovat dvacet minut poté, kdy bude přerušena schůze třicátá. Třicátá schůze bude zahájena zítra v devět hodin ráno.

Tolik mé informace. Přeji vám dobrou noc.

 

(Jednání skončilo ve 23.37 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP