Začátek schůze Poslanecké sněmovny
3. listopadu 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 182 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 26. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Tuto schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 51 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 27. října 2011.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Paní poslankyně Květa Matušovská má náhradní kartu č. 9 a pan poslanec Bořivoj Šarapatka náhradní kartu č. 20.

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Dolejše a poslance Davida Kádnera. Ještě chvíli počkám, než zahájím hlasování o ověřovatelích schůze, až další kolegové dorazí do sálu, přivolám kolegy, kteří jsou ještě mimo sál.

Vidím, že už můžeme zahájit hlasování. Budeme hlasovat o ověřovatelích této schůze, opakuji, že by jimi měli být pan poslanec Jiří Dolejš a pan poslanec David Kádner. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby ověřovateli této schůze byli poslanci Jiří Dolejš a David Kádner? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1, z přihlášených 82 pro 79, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 26. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jiřího Dolejše a poslance Davida Kádnera.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Jan Farský z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Gregora z osobních důvodů, pan poslanec Petr Jalowiczor ze zdravotních důvodů, pan poslanec Václav Klučka ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Novotný mladší z pracovních důvodů, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Vlasta Parkanová v čase od 12.30 do 14.30 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Pavel Staněk z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Štětina ze zdravotních důvodů, pan poslanec Boris Šťastný z pracovních důvodů, pan poslanec Milan Šťovíček ze zdravotních důvodů a pan poslanec Jiří Zemánek od 10 hodin z pracovních důvodů.

Dále se omluvili tito členové vlády: pan premiér Petr Nečas v době od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů, ministr Jiří Besser ze zdravotních důvodů, ministr Josef Dobeš z pracovních důvodů, ministr Tomáš Chalupa v době mezi 14.30 hodin a 18 hodin z pracovních důvodů, vicepremiérka Karolína Peake od 9 do 14 hodin z pracovních důvodů, ministr Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, ministr Alexandr Vondra od 15.30 hodin z pracovních důvodů.

Tolik zatím k omluvám.

Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 26. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

S přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Sobotka, kterému tímto uděluji slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, ještě než vystoupí pověřený zástupce našeho poslaneckého klubu před hlasováním o programu této schůze, rád bych požádal o desetiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vaší žádosti vyhovím a vyhlašuji přestávku do 9.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP