(Jednání pokračovalo v 9.15 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, uplynula přestávka pro jednání poslaneckého klubu sociální demokracie, budeme tedy pokračovat. Hlásí se pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, sociální demokracie, náš poslanecký klub požádal o svolání čtyř mimořádných schůzí Poslanecké sněmovny ke čtyřem tématům, která pokládáme za velmi závažná z pohledu veřejného života a situace v naší zemi. Domníváme se, že je potřeba, aby se těmito tématy Poslanecká sněmovna speciálně a samostatně zabývala na zvláštních schůzích. Chtěl bych připomenout, že tato témata nejsou nikterak nová. Poslanci sociální demokracie se je snažili otevřít zde na půdě Poslanecké sněmovny při schvalování programu schůze, řádné schůze Poslanecké sněmovny, ale tyto návrhy nebyly většinou Poslanecké sněmovny přijaty. Proto jsme zvolili metodu na základě jednacího řádu Poslanecké sněmovny a požádali o svolání čtyř mimořádných schůzí.

 

Dovolte mi tedy nyní, abych se vyjádřil k návrhu na první schůzi, název této schůze je Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akvizičními procesy na Ministerstvu obrany České republiky.

Navrhujeme tedy, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila souhlas s tím, abychom otevřeli takovouto schůzi, a rádi bychom v rámci této schůze navrhli konkrétní usnesení, které by se týkalo zřízení příslušné vyšetřovací komise. Sociální demokracie je přesvědčena o tom, že kumulace problematických akvizic na Ministerstvu obrany dosahuje takové kritické míry, že není možné tuto věc ignorovat z pohledu kontrolních pravomocí Poslanecké sněmovny. My jsme téměř každý týden konfrontováni s novou aférou, která se týká akvizic, nákupů, veřejného zadávání zakázek na Ministerstvu obrany. Těch kauz je velké množství. Jsou to kauzy historické, více či méně historické, ale jsou to také kauzy, které jsou aktuální a jejich stáří je spíše v měsících než v letech.

Já zde mohu připomenout některá témata, která určitě všichni znáte. Znáte je z informací v médiích, znáte je také z jednání některých výborů tady v Poslanecké sněmovně, které se této problematiky okrajově dotkly. Chci připomenout kauzu nákupu letounů CASA. Já jsem zde vystupoval před několika dny s žádostí, aby Poslanecká sněmovna se tímto tématem zabývala, protože jsem přesvědčen o tom, že tento nákup letounů CASA obsahuje celou řadu prvků, které budí vážné pochybnosti a vážná podezření, zdali bylo vždy jednáno ve veřejném zájmu. Jistou tečkou, a smutnou tečkou, a možná z pohledu Ministerstva obrany velmi trapnou tečkou, je současný stav těchto letounů, který v podstatě neumožňuje ani běžný provoz, jak koneckonců o tom vypovídá poslední incident spojený s technickými problémy při přistávání letounů CASA tady v Praze. Chci připomenout kauzu nákupu obrněných transportérů Pandur pro Českou armádu, kdy veřejné zdroje uvádějí informaci, která samozřejmě irituje naprostou většinu občanů a voličů, totiž že Česká republika, Ministerstvo obrany, Česká armáda nakoupila tyto obrněné transportéry mnohonásobně dráže než jiný členský stát NATO, Portugalsko. Myslím si, že kauza pandur je kauza, která je velmi problematická, složitá, ale není to jediná kauza, která problematizuje způsob, jakým se hospodařilo na Ministerstvu obrany. Lze zmínit otázku lehkých obrněných vozidel Dingo. Lze zmínit pochybnosti, které se týkaly fungování bývalého ministra obrany Bartáka a jeho kontaktů do podnikatelské oblasti. Lze zmínit kauzu Tatra a opět figurování pana Bartáka a některých dalších lidí z okolí premiéra Topolánka.

Těch kauz je skutečně velké množství. Podle našeho názoru není možné tuto věc nechat pouze na tom, že Ministerstvo obrany se s nimi nějakým způsobem vypořádává v těchto dnech a měsících. My jsme jako sociální demokraté přesvědčeni o tom, že to vypořádávání se je velmi nedůsledné, velmi často alibistické. Velmi často připomíná spíše zametání všeho nepříjemného a podezřelého pod koberec.

A jestliže zde hovoříme o dlouhém časovém období, tak se domníváme, že je potřeba systémový přístup ze strany Poslanecké sněmovny. A pokud bychom se rozhodli zřídit vyšetřovací komisi, tak by to mohlo vést k tomu, že tato komise zmapuje procesy, které se odehrávaly na Ministerstvu obrany, a mohla by do budoucna vydat doporučení, jakým způsobem při řízení resortu postupovat a jakých pochybení se vyvarovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP