(9.50 hodin)
(pokračuje Černý)

Nicméně výsledný efekt je potom ten, že když k další kauze dojde a chceme tu otázku otevřít na půdě Sněmovny, není nám to umožněno.

Moc se tedy přimlouvám za to, abyste bez jakéhokoliv podezření z politické podjatosti pro tu či onu stranu umožnili Poslanecké sněmovně zahájit tuto mimořádnou schůzi a schválit vytvoření oné komise, která by se mohla pokusit udělat v resortu obrany něco pozitivního. (Potlesk poslanců KSČM.)

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Shromáždily se mi zde ještě další omluvy. Mám zde omluvu pana ministra Leoše Hegera z dnešní schůze mezi 10.30 a 12.30 z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Dále zde mám omluvu paní poslankyně Patricie Kotalíkové v době od 16 do 21.30 z dnešní schůze z pracovních důvodů.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme v mimořádné schůzi, nekoná se rozprava. Nevidím, že by se hlásil někdo další s přednostním právem. Přivolám kolegy z předsálí, abychom mohli hlasovat o celém návrhu pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Prosím o chvíli strpení, kolegové přicházejí do sálu.

Registruji zde požadavek na odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili. Pozdě, pane poslanče, už jsem činila to, co jste po mně prve žádal. Ještě jednou se pokusím přivolat kolegy. (Nesouhlasné hlasy z levé části sálu.)

 

Budeme hlasovat o navrženém pořadu schůze. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přihlášených 135 pro 56, proti 77. Tento návrh byl zamítnut a konstatuji, že pořad schůze nebyl schválen.

 

Dámy a pánové, já nyní vyhlásím desetiminutovou pauzu z technických důvodů. Další schůze začne v 10.05 hodin.

 

(Schůze skončila v 9.53 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP