(9.20 hodin)
(pokračuje Šidlo)

Uvedená ustanovení zákona mají podporu poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy.

Na závěr mi dovolte vás seznámit s celkovým postojem našeho klubu. Budeme podporovat ve třetím čtení ty pozměňovací návrhy, které mění a řeší problémy obsažené v uvedených dotazech. Konečné hlasování závisí na skutečně přijatých pozměňovacích návrzích.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Dále je přihlášen pan poslanec Václav Zemek, po něm pan poslanec Jiří Krátký. Prosím, pan poslanec Václav Zemek má slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, projednávaný zákon patří co do počtu podaných pozměňovacích návrhů asi zřejmě k rekordmanům a obávám se, že řada z nás nebude vědět, o čem má hlasovat. Samozřejmě tento zákon má sloužit k tomu, aby po přechodné období, kdy obnovitelné zdroje nejsou ziskové nebo nejsou ekonomicky výhodné, tak má sloužit na jejich podporu.

Samozřejmě ať chceme, nebo nechceme, tak jednou nám dojde uhlí, jednou nám dojde jádro, a nebude to otázka stovek let, ale řádově desítek let, takže řada z nás se toho ještě dožije. A právě abychom podpořili rozvoj obnovitelných zdrojů na našem území, je to důležité z hlediska zachování know-how, z hlediska toho, aby tady ty firmy vůbec zůstaly. Já samozřejmě nejsem příznivcem toho, aby se tady zbytečně podporovaly fotovoltaické parky na polích a podobně. Stejně tak nejsem příznivcem toho, aby se hned zítra zavíraly jaderné elektrárny. Nicméně jak už jsem řekl, obnovitelné zdroje je do určité míry potřeba podpořit.

Tento zákon v původní formě, jak byl podán Ministerstvem průmyslu a obchodu, z mého hlediska nebyl až tak špatný. Pak samozřejmě tam proběhl nějaký proces podávání pozměňovacích návrhů. Především tam byl komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Bohužel je tam několik takových věcí, s kterými tak úplně nesouhlasím. Dostalo se tam několik takových, jak se říká, trojských koníků. Já bych tady jmenoval konkrétně § 48.

My jsme tady v nedávné době schvalovali novelu energetického zákona. Tam jsme odsouhlasili i to, že v případě dispečerského řízení sítě a vypnutí zdroje bude tento zdroj kompenzován. A právě v § 48 tam někdo oklikou vrátil to, že tento zdroj už nebude kompenzován. Takže už jen proto, abychom si tady ze sebe nedělali hlupáky, bychom tohle neměli podpořit. A týká se toho pozměňovací návrh číslo C50, který toto odbourává.

Jinak je tam samozřejmě spousta dalších věcí, které se nechají podpořit.

Je tam řada sporných věcí, například cena výkupní energie, která původně byla Ministerstvem průmyslu a obchodu navržena na 6,50 Kč, pak byla snížena na 4,50 Kč. Je to otázka, co je možné, co ne. Pak je tam řada dalších věcí, které se tam dostaly, například podpora spalování nevytříděného biologického odpadu. To si myslím, že asi není úplně to pravé ořechové, co by tento zákon měl podporovat. Toho se týkají pozměňovací návrhy C8, C13, C38 a C40.

Jinak jako celek tento zákon je nutné přijmout z těch důvodů, které jsem zde jmenoval. Patrně asi za každým z vás chodili nějací lobbisté, patrně asi každému záleželo, aby byl podán nějaký pozměňovací návrh nebo komplexně více pozměňovacích návrhů. Takže říkám, bude asi obtížné hlasovat a obávám se, že výsledek nemusí být úplně to pravé ořechové. Nicméně zákon je nutné přijmout. Já sám ho podpořím, ale pouze v tom případě, že tam budou prohlasovány takové nějaké ty zásadní věci, které jsem tady jmenoval, to znamená, že tam neprojde to odbourání podpory během dispečerského řízení, že tam z toho bude vypuštěno spalování nevytříděného odpadu a další věci, které tady určitě budou ještě diskutovány.

V tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Pan poslanec Jiří Krátký má slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Dobré dopoledne všem pro vás. Paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, v režimu dnešní schůze není možné navrhnout změnu programu ani vyřazení, proto si dovoluji vás požádat na konec tohoto hlasování k bodu tři, tisku 369, který zrovna projednáváme, abychom tento zákon v celé podobě, tak jak je navržen, odmítli.

Zdůvodnění, které jsem si připravil, v podstatě navazuje na to, co jsme se tady bavili o stavebních spořitelnách, kdy ve dvou ustanoveních Ústavní soud jasně řekl, že není možno porušovat Listinu základních práv a svobod v rámci ochrany investic, v rámci ochrany majetku. Rovněž připomněl ve svém ustanovení, že není možno počítat s tím, že budeme moci porušovat námi uzavřené mezinárodní smlouvy a dohody. Řekl bych, že když škrtneme stavební spořitelny a napíšeme tam v podstatě obnovitelné zdroje energie, a usnesení, která byla přijata Sněmovnou a vládou v minulém období, tak můžeme to usnesení Ústavního soudu - je to částka 35 a 36, to si ještě pamatuji - celé přepsat na tento zákon.

Já bych vás, kolegyně a kolegové prostřednictvím paní předsedající, poprosil, jestli byste dávali pozor. Teď budu číst jednu drobnost: Bitva o sluneční miliardy přitvrdila, přidali se i soudci. Soudci Městského soudu Praha poslali na Ústavní soud návrh na zrušení solární daně. Jako další se tak postavili proti postupu státu vůči firmám provozujícím solární elektrárny. 26% zdanění výnosů solárních elektráren navrhla a kvůli rychlému boomu výroby elektřiny ze slunce prosadila Nečasova vláda. Postupovali jste protiústavně - říkají soudci. Vláda chtěla zabránit zdražení elektřiny, zavedla sérii opatření včetně daně, bez jejichž přijetí by podle Ministerstva průmyslu a obchodu domácnosti a firmy zaplatily za elektřinu o 11,7 miliardy korun za rok více. Soudci Městského soudu nyní navrhují zrušení paragrafu zákona, kterým byla solární daň zavedena. Považují ho totiž za protiústavní.

Na Ústavním soudu už přitom leží jiný návrh, který podala v březnu skupina senátorů. Podle nich je zákon retroaktivní a přijat bez náležitého projednání. Majitelé solárních elektráren tvrdí, že jim stát nečekanou změnou podmínek zmařil podnikání a snížil zisky. Česku kvůli tomu hrozí i miliardové mezinárodní arbitráže.

Jak nový návrh pražských soudců vůbec vznikl? Městskému soudu v Praze se dostala žaloba jedné ze solárních firem. Ta žalovala energetickou společnost a Ministerstvo financí, které je správce solární daně. Soudci potvrdili názor firmy, že některé části zákona skutečně firmy poškozují, a navrhují soudcům Ústavního soudu, aby byly zrušeny paragrafy v zákoně o dani z příjmů a obnovitelných zdrojích, kde se o solární dani mluví. Dospěli k názoru, že část zákonů je protiústavní. Argumentů proti postupu státu mají soudci několik. Podle nich zákony byly přijaty narychlo ve zkráceném řízení a podnikatelé se na jejich dopad nemohli připravit. Přijetím úprav zákonů došlo podle soudců také k vytvoření nerovných podmínek podnikání. A také jsme konstatovali rozpor s mezinárodními závazky, které se Česká republika zavázala plnit.

Ve hře jsou nyní dvě možnosti. Ústavní soudci mohou senátorský i soudcovský návrh sloučit a jednat a rozhodnout o nich společně. Mohou je také posoudit každý zvlášť. V případě, že ustanovení o solární dani zruší, může stát přijít o miliardy korun, které chce na dani vybírat.

Já chci jenom připomenout, že samozřejmě ta část solární energetiky - to není žádné tajemství, že jsme nezvládli. Kdo a kolik se na tom podílel, to nechme podle mne nějaké vyšetřovací komisi. Ale myslím si, že vyrábět další paskvily, další věci, poškodí pověst republiky jako solidního partnera, ale jako něco, co nemá vůbec důvěru.

Můj návrh je: Počkejme na rozhodnutí Ústavního soudu. Vraťme se k tomuto materiálu až po tom, jak Ústavní soud rozhodne. A rád bych připomněl to, co jste tady neslyšeli nebo nechtěli slyšet od kolegy Látky, že jsme v rozporu prakticky se vším, co v této Evropě dneska funguje. Já bych vás moc poprosil o to, vraťme se k tomuto zákonu, vraťme se k té podobě, která nebude dělat ostudu, ale čest České republice. Zaspali jsme spoustu věcí, ale další takovéto paskvily si myslím, že bychom neměli pouštět dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP