(9.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A ty bychom hlasovali dohromady, navrhujete?

 

Poslanec Milan Urban: Navrhuji, abychom je hlasovali dohromady, pokud někdo nebude mít námitku k tomuto postupu. Plus ještě body C3, C4 a C7, ale ty budou pravděpodobně hlasovány samostatně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, tolik k proceduře. Jenom zde mám žádost legislativy, abychom předtím, než budeme hlasovat v kroku 11 o komplexním pozměňovacím návrhu ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, dali pětiminutovou pauzu. Myslím, že je to takto domluveno i s panem zpravodajem, aby se sladily všechny návrhy a všechna hlasování.

 

Poslanec Milan Urban: Ano, je to přesně tak a já s tím více než souhlasím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě omluvy. Ještě prosím pan poslanec Josef Šenfeld.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, asi jsem řádně neposlouchal a vzhledem k tomu, že procedura je velmi složitá, měl bych tady dotaz na pana zpravodaje, jak je naloženo s C56.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o vysvětlení této věci.

 

Poslanec Milan Urban: C56 bylo prohlášeno za nehlasovatelné, to znamená, nebudeme o něm hlasovat z důvodu toho, že jsme vyjmuli tu část, která se týká odst. 7, tedy zákona o zemědělském půdním fondu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Šenfeld.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Omlouvám se, já jsem vyjmutí nezaregistroval, takže to pan ministr prohlásil, že to chce hlasovat a vyjmout.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ne, to říkal pan zpravodaj, pane kolego. Ještě dávám slovo panu poslanci Urbanovi.

 

Poslanec Milan Urban: Já jsem na začátku řekl, že vše, co se týká části novely zákona o půdním fondu, co bylo přijato v komplexním pozměňovacím návrhu hospodářského výboru, jsme po poradě všech zpravodajů jednotlivých výborů prohlásili za nehlasovatelné, a s tím souvisí bod C56, který je nehlasovatelný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to dostatečně vysvětleno? Má někdo ještě něco k proceduře? Hlásí se někdo k proceduře? Nehlásí se nikdo.

 

Zahájím hlasování pořadové číslo 25. Ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom postupovali dle navržené procedury. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 25. Přítomno 170, pro 140, proti 5. Proceduru jsme schválili.

 

Než začneme hlasovat, mám zde další tři omluvy. Od 10.30 hodin do 12.30 hodin se omlouvá paní kolegyně Ivana Řápková z pracovních důvodů. Dnes se omlouvá též pan poslanec Josef Smýkal z rodinných důvodů a od 11 hodin z osobních důvodů se omlouvá dnes pan poslanec Jiří Paroubek. To byly další tři omluvy a teď se můžeme věnovat hlasování.

Prosím pana poslance Milana Urbana o první návrh. Též požádám o stanovisko k němu a také pana ministra. Je zde žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu všichni zaregistrovali.

Prosím vás, pane zpravodaji, abyste uvedl první návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní předsedkyně, Nyní bychom hlasovali o legislativně technické poznámce nebo návrhu pana poslance Bureše. Moje stanovisko je ano. (Navrhovatel: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 26. Kdo souhlasí s touto legislativně technickou úpravou? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 26. Přítomno 170, pro 169, proti 1. Návrh byl schválen. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom hlasovali o celé B vyjma B2, v části upravující znění § 4 odst. 5 písm. c). Stanovisko kladné. (Navrhovatel: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 27. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 27. Přítomno 172, pro 169, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom hlasovali o D3 až D7. Plus D9 až D 24. Stanovisko: Ano. (Navrhovatel: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 28. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 28. Přítomno 172, pro 169, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní budeme hlasovat o C5. Stanovisko kladné. (Navrhovatel: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 29. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 29. Přítomno 172, pro 164, proti 3. Návrh jsme schválili. Prosím dále.

 

Poslanec Milan Urban: Dále budeme hlasovat o C6. Stanovisko kladné. (Navrhovatel: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 30. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 30. Přítomno 172, pro 168, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: Teď budeme hlasovat o C53 až C55. Stanovisko kladné. (Navrhovatel: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 31. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 31. Přítomno 172, pro 165, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom rozhodli orientačním hlasováním o C47 a G1. Tedy o posunutí přechodného ustanovení ze dvou na tři roky, to je C47. Nebo ze dvou na jeden rok, to je G1. Nechal bych hlasovat orientačně nejprve o tom, kdo podporuje C47.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Bude to orientační hlasování mezi těmito dvěma hlasováními. Potom teprve to vítězné bude hlasováno.

 

Poslanec Milan Urban: Ano, přesně tak.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili nejprve C47. Stanoviska? (Zpravodaj: Neutrální. Navrhovatel: Záporné.)

 

Zahajuji hlasování číslo 32. Ptám se, kdo podporuje návrh C47. Kdo je pro tento návrh?

Hlasování číslo 32. Přítomno 172, pro bylo 16, proti bylo 60.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní orientačně o G1. Stanovisko neutrální. (Navrhovatel: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 33. Ptám se, kdo podporuje variantu G1.

Hlasování číslo 33. Přítomno 172, pro 114.

 

Čili nyní budeme hlasovat o variantě G1. Ptám se, kdo ji podporuje. Ještě stanoviska? (Zpravodaj: Kladné. Navrhovatel: Souhlas.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP