(10.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 34. Ptám se, kdo je pro tento návrh, tedy G1. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 34 přítomno 172, pro 133, proti 30. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat dál.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom hlasovali o bodech C postupně tak, jak navrhl pan ministr o nich hlasovat samostatně, tedy nejprve samostatně o C3. Stanovisko záporné. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 35. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 přítomno 173, pro 146, proti 15. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Milan Urban: C4. Nesouhlas. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 36. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 36 přítomno 173, pro 149, proti 16. Návrh přijat byl. Dále prosím.

 

Poslanec Milan Urban: C7. Nesouhlas. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 37. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 37 přítomno 173, pro 151, proti 11. Návrh přijat byl. Prosím dál.

 

Poslanec Milan Urban: C14. Nesouhlas. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 38. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 38 přítomno 173, pro 137, proti 20. Návrh byl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Milan Urban: C16. Nesouhlas. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 39. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 39 přítomno 173, pro 145, proti 14. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Milan Urban: C18. Nesouhlas. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 40. Ptám se, kdo je pro. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 40 přítomno 173, pro 151, proti 12. Návrh přijat byl. Dále prosím.

 

Poslanec Milan Urban: C43. Nesouhlas. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 41. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 41 přítomno 173, pro 150, proti 14. Návrh přijat byl. Dále prosím.

 

Poslanec Milan Urban: C45. Nesouhlas. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 42. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 42 přítomno 173, pro 150, proti 12. Návrh přijat byl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Milan Urban: C50. Nesouhlas. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 43. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 43 přítomno 173, pro 151, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom hlasovali o bodech C, tedy C8, 13, 15, 17, 19, 20, 33, 40, 44, 46, 48, 49, 51, 52 en bloc.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová C3 jsme hlasovali, se domnívám.

 

Poslanec Milan Urban: Ano, první je C8 až C13. Hlasovali bychom en bloc o všech těchto bodech. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr má stanovisko nesouhlasné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 44. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 44 přítomno 172, pro 57, proti 97. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Milan Urban: Dále budeme hlasovat o bodech E1 až E4 a E6 až E8. Stanovisko kladné. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 45. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 45 přítomno 172, pro 150, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom měli podle mého hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, ale udělali bychom krátkou pauzu, jak bylo avizováno, pokud mohu poprosit, na začátku hlasování, abychom to mohli s legislativou projít.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stačí vám pět, deset minut, pane zpravodaji?

 

Poslanec Milan Urban: Legislativa říká pět.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Legislativa hlásí pět, takže v 10.12 budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP