(Jednání pokračovalo v 10.12 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, budeme pokračovat, myslím, že jednání s legislativou a panem zpravodajem skončilo, že si vše vyjasnili. Prosím tedy pana zpravodaje o slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní předsedkyně, za slovo.

Než budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, tak dovolte, abych zrekapituloval, že se hlasovalo o všech podaných pozměňovacích návrzích ve druhém čtení vůči komplexnímu pozměňovacímu návrhu, kromě pozměňovacího návrhu D8, který je nehlasovatelný kvůli hlasování pozměňovacích návrhů pod písmenem B.

Dále o pozměňovacích návrzích C1, C2, C21 až 32, C34 až C39, C41 a C42, to se týká tepla, shodná úprava jako B, o kterém jsme hlasovali.

Dále jsme nehlasovali o pozměňovacích návrzích C56 a E5, které byly nehlasovatelné, neboť se týkají části 7, upravující zákon o zemědělském půdním fondu, který jsme vyňali ze znění komplexního pozměňovacího návrhu.

Dále D1 a D2 a B2 části, upravující § 4 odst. 5 písm. c) z důvodu toho, že byl odhlasován pozměňovací návrh E1, upravující tu samou oblast - § 4 odst. 5 písm. c).

Poslední nehlasovatelný byl pozměňovací návrh F1 z důvodu rozporu s jednacím řádem.

Tolik tedy rekapitulace. Myslím, že teď můžeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Mé stanovisko je ano.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o stanovisko pana ministra. (Ministr souhlasil.)

 

Zahajuji hlasování číslo 46. Táži se, kdo souhlasí s tímto komplexním pozměňovacím návrhem ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 46 přítomno 172, pro 129, proti 20, návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: Ano, pak tedy konstatuji, že D25 až D42 jsou nehlasovatelné, a můžeme hlasovat o návrhu zákona ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu, tedy o znění zákona jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 369, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 47. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 47 přítomno 171, pro 112, proti 27, návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

O slovo se hlásí pan poslanec Stanjura. Já mezitím ukončuji projednávání bodu č. 3, sněmovního tisku 369 ve třetím čtení, děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

Pan kolega Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi, abych navrhl, aby Sněmovna hlasováním rozhodla o vyčlenění času dnes od 14 do 19 hodin na projednávání zákonů ve třetím čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě od čtrnácté - (posl. Stanjura: do 19.00) - do devatenácti hodin. Tak zní procedurální návrh.

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 48.

Táži se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti?

V hlasování číslo 48 přítomno 171, pro 97, proti 23, tento procedurální návrh jsme schválili.

 

Zahajuji projednávání bodu

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 444/ - třetí čtení

Prosím ke stolku zpravodajů pana ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, také žádám zpravodajku výboru pro sociální politiku paní poslankyni Danu Váhalovou a oznamuji, že návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo z vás do této rozpravy chce přihlásit. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím.

Zeptám se na případná závěrečná slova. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom připomenu, že je to čistě transpoziční euronovela, a jenom upozorňuji na to, že zpravodajka načte legislativně technické pozměňovací návrhy, které souvisejí se souladěním tohoto tisku s tiskem, který je též v legislativním procesu. Takže chtěl bych poděkovat zpravodajce za velmi účinnou spolupráci a chtěl bych požádat o podporu těch legislativně technických změn.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili rozumím tomu, že jste tímto vstupem zároveň požádal o otevření rozpravy.

Paní kolegyně Dana Váhalová jako zpravodajka dostává slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych jenom k tomuto sněmovnímu tisku chtěla říci, že se jedná o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP