(12.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Vojtěch Filip, poté pan ministr s přednostním právem.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já budu opravdu ve faktické poznámce říkat jednu jedinou věc. Víte, ono se zdá, že některé věci mají dopad ten nebo onen. Pan kolega Doktor říká, jaký to má vliv na příští rozhodování o zákonu o daní z příjmu. Já si ale myslím, že právě tohle například vůbec nebylo na jednotlivých poradách probíráno zcela vážně, a to je důvod, pro který musím podat procedurálně návrh podle § 95 odst. 2 na opakování druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Pan ministr.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně. Paní místopředsedkyně, prostřednictvím vás k panu poslanci Vojtěchovi Filipovi. Já tedy doufám, pokud projde opakované druhé čtení, že tentokrát pan poslanec Vojtěch Filip vyslyší naše pozvánky a bude konečně chodit na jednání výboru, aby tedy také ovlivnil podobu zákona. Já jsem nadšený, že nejvíce zde kritizují návrh ti, kteří buď na jednání vůbec nechodili, anebo na něm mlčeli. Nic konkrétního k zákonu nepřinesli. A ti, co na tom tvrdě pracovali a půl roku se tomu věnovali, mají kvůli některým politickým ambicím některých poslanců celou věc projednávat znovu. To mi připadá velmi nekorektní a nečestné. Ne vůči ministerstvu, my to klidně znovu provedeme, ale vůči těm poslancům, kteří trpělivě pracovali, makali na návrhu zákona a během léta každé úterý chodili na jednání ústavněprávního výboru a expertů Ministerstva spravedlnosti a tam od rána do večera probírali paragraf po paragrafu. Vůči nim je, vážení kolegové z KSČM, váš návrh minimálně lidsky neslušný.

A nyní mi dovolte ještě jednu poznámku k tomu, co zde říkal pan poslanec Grospič. Opět prostřednictvím paní předsedající, pane poslanče, nemluvíte pravdu, abych to řekl slušně. Není pravda, že byly vybrány pozměňovací návrhy, které předložila koalice. Byly vybrány ty pozměňovací návrhy, které doporučil profesor Eliáš a jeho odborný tým. Já jako ministr jsem na výběr návrhů, které se podpořily, neměl skoro žádný vliv. Mně šlo o kvalitu, jde mi o kvalitu, jde mi o to, aby byl přijat zákon, který zde bude platit desítky let, ať zde budou vládnout pravicové, nebo levicové vlády. Klidně vám ukážu, pane kolego Grospiči prostřednictvím paní předsedající, které části usnesení ÚPV buď byly přímo navrženy opozičními poslanci, anebo byly jimi podporovány. Je to nemalá část usnesení. Pokud jste tedy vy, prostřednictvím paní předsedající, s návrhy nepřišel, tak je to vaše věc. A pokud jste neuspěl, tak se prosím zamyslete nad kvalitou svých návrhů. To je dobré si uvědomit v tuto chvilinku. Výběr nedělal ministr, výběr v první řadě dělal odborný tým expertů, následně o tom hlasoval ústavněprávní výbor. Bylo to tedy kolektivní rozhodnutí.

Věc, která zde ještě byla panem poslancem Grospičem zmíněna, že tento návrh zákona poškodí občany. Opět prostřednictvím paní předsedající pane poslanče Grospiči, ukažte konkrétní ustanovení občanského zákoníku, která poškodí občany České republiky. Jsou to ta ustanovení, díky nimž občan získá vyšší náhradu škody v případě, že má poškozené zdraví? Jsou to ta ustanovení, díky nimž občan získá náhradu za ztracenou a zkaženou dovolenou? Jsou to ta ustanovení, díky nimiž občan v případě, že je nezpůsobilý k právním úkonům, bude moci využít takzvanou nápomoc při právním úkonu, vzít si svého syna, matku na jednání s úřady a tento syn, matka mu bude pomoci? Dosud to občanské právo neumožňuje! Nový zákoník to umožňuje! Nový zákon pomáhá těm, kteří jsou poškozeni, kteří chtějí náhradu škody, kteří jsou omezeni na způsobilosti k právním úkonům, umožňuje jim to celou řadu věcí.

Mám několik lidí, kteří za mnou chodí do poslanecké kanceláře, kteří trpí duševní poruchou. Již za několik let ti lidé díky progresi nemoci nebudou způsobilí k právním úkonům. Dnešní právo jim neumožňuje upravit své majetkové a osobní poměry do budoucna, až nastane ta negativní a smutná část jejich života. Nový občanský zákoník to umožňuje, umožňuje člověku, který trpí duševní poruchou, která má nějakou progresi, aby ve chvíli, kdy ten občan je ještě způsobilý, určil svého opatrovníka, vyřešil své majetkové poměry. Tomuhle říkáte ustanovení proti občanovi? To jsou přece ustanovení, která nemocným, slabým a poškozeným pomáhají. Řekněte tedy, která ustanovení jsou prosím proti občanovi! Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Jsou zde další dvě faktické poznámky. Pan poslanec Vojtěch Filip jako první. Předpokládám, že nás seznámí s tím, zda si přeje, aby o jeho procedurálním návrhu bylo hlasováno teď, anebo až po doběhnutí rozpravy.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající, samozřejmě až po doběhnutí rozpravy, protože ty důvody, které tady jsou, v rozpravě neustále vršíme na sebe.

Já bych chtěl jednoduše říct nikoliv panu ministrovi, který to tady přednášel, ale vám všem. Pan ministr tady přece jasně řekl, že to je norma velmi komplexní, komplikovaná, která má platit jaksi více než deset let a desetiletí, přímo říkal. Ano, současný občanský zákoník platil dlouhou dobu od roku 1964 s drobnými změnami do roku 1984. V roce 1984 byly provedeny prvé změny a po roce 1989 změn bylo několik, tak jak se vyvíjely společenské vztahy. Jestliže tento občanský zákoník má opět vydržet dejme tomu 30, 40, 50 let, tak není nic špatného na tom, že se bude ještě jednou opakovat ve druhém čtení. A já slibuji, že pokud to opakované druhé čtení bude, na expertní porady budu chodit. Ale já jsem opravdu nepočítal, že ústavněprávní výbor nařídí expertní porady už od července a srpna. Já jsem měl svůj program a kontrolní výbor také nezahálel. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Filipovi. Všechny vás chci seznámit s tím, že sice pan poslanec Filip podal procedurální návrh na opakování druhého čtení, ale netrvá na tom, aby byl hlasován nyní. Bude tedy hlasován, až bude ukončena rozprava.

Nyní vystoupí s další faktickou poznámkou pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Já bych chtěl říct prostřednictvím paní předsedající, pane ministře, je to celá oblast a otázka dědického práva, kde současný okruh, tak jak ho vymezuje dnešní platný občanský zákoník, oprávnění dědiců bude velice znejistěn úpravou, která se dostala do občanského zákoníku. Ale znovu říkám, je to otázka nad vůbec koncepcí občanského zákoníku a dost dobře není možné některé zásadní věci a nebylo možné ani uplatňovat, protože tím by vlastně došlo k nabourání celého občanského zákoníku a to poslanci vládní koalice samozřejmě nechtěli připustit.

A potom si myslím, že není dobře a asi by nebylo dobře, aby návrh občanského zákoníku, takového zásadního kodexu, tvořili nebo vznikal z iniciativy poslanecké, že to je skutečně věc širší koncepce a práce zejména vlády, která by na tom měla a priori mít zájem. My respektujeme, že to je návrh vládní koalice, že tady je k hlasování, a je legitimním návrhem opozice a právem opozice, i Komunistické strany Čech a Moravy, s ním vyslovit nesouhlas. A tak to činíme. A tak to i prostřednictvím našich expertů zaznívalo na těch jednáních, která probíhala velice hekticky v průběhu léta. A můžu si klást otázku, proč třeba takový spěch a volba takové doby, která byla vysoce obtížná tam zajistit třeba účast i některých expertů. Přesto se nám to podařilo a na každém zasedání byl přítomen zástupce Komunistické strany Čech a Moravy a zapojoval se do této diskuse.

Jinak si myslím, že třeba právo na radostnou dovolenou tuším v pozměňovacích, ale nechci se teď plést, má právě vypadnout, takže by možná bylo dobré, abyste věděl, jaký je pravý stav věcí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Staněk.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, paní předsedající za slovo. Já jsem faktickou poznámku chtěl využít k tomu, že jsem chtěl sdělit zdejší Poslanecké sněmovně a zřejmě i veřejnosti - protože jak sleduji kolegy zejména z komunistické strany, upírají svoji pozornost právě ke kameře, která je namontována proti pultíku - že také chci říct do kamery jedno zásadní: zřejmě chodíme každý asi na jiné ústavněprávní výbory, každý zasedáme asi v jiných expertních skupinách, byť jsme byli už hlasováním a rozhodnutím Sněmovny přiděleni do těchto výborů.

Takže jsem chtěl říct, že teď, v tuto chvíli, navrhnout vrácení do druhého čtení považuji za nečestné a nesportovní, jak říkají sportovci tímto slangem, protože tomuto materiálu bylo věnováno tolik pozornosti, že si myslím, že neunikla tato pozornost ani veřejnosti, neunikla ani expertům, kteří se podíleli skutečně na jeho přípravě, a neunikla hlavně těm poslancům, kteří o to stáli. Ještě před chvilkou jsme slyšeli pochvalu od pana kolegy Chvojky, také z opozice, který se nebál říct, že pan ministr a Ministerstvo spravedlnosti připravili poměrně perfektní debatu a poměrně dlouhou debatu o tomto materiálu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP