(13.20 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Pan zpravodaj zde přednesl návrh procedury, kterou schválíme hlasováním. Já bych jej ještě předtím chtěla upozornit na jednu drobnost a to je návrh pana poslance Babora. - Netušíte. Já se podívám.

 

Poslanec Marek Benda: Návrh pana poslance Babora je pod písm. F1 až 19. Pan poslanec Babor - jsem s ním domluven - chce, aby se o návrzích hlasovalo jednotlivě, takže budeme muset absolvovat 19 hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Je třeba upřesnit návrh pana poslance Babora. Slovo "věci" se tam vyskytuje v odstavci 1 dvakrát a bylo by třeba upřesnit, k čemu to navrhuje.

 

Poslanec Marek Benda: Pan poslanec Babor už v rozpravě řekl, že se jedná o větu první, takže jenom před hlasováním upozorním, že se jedná o věc ve větě první.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. Budeme tedy nejdříve hlasovat o proceduře tak, jak byla zpravodajem navržena.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro schválení procedury. Kdo je proti?

V hlasování číslo 53 z přihlášených 149 poslanců pro 145, proti 1. Procedura byla schválena.

 

Já nyní prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, paní místopředsedkyně. První hlasování, které absolvujeme, bude hlasování o písm. B na straně 62 oné společné zprávy a bude to orientační hlasování, protože vy jste, jako paní místopředsedkyně, přednesla dva návrhy, které se týkají onoho držení vlastnického práva u zvířete a které ve vládním návrhu i v návrhu ústavněprávního výboru je dva měsíce - paní místopředsedkyně navrhuje dvě variantní změny, čtyři měsíce nebo šest měsíců. Myslím, že bychom nejprve měli orientačně hlasovat, kdo podporuje čtyři měsíce, kdo podporuje šest měsíců, a podle toho pak hlasovat. Pokud neprojde žádný z těch návrhů, zůstává vládní návrh, resp. stanovisko ústavněprávního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. Budeme tedy nejprve hlasovat o variantě 1, to je, pane zpravodaji? (Zpravodaj upřesňuje: Šest.) Šest měsíců.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo podporuje tento návrh.

Jde o orientační hlasování, proto se nebudu ptát na další. Tento návrh podporuje 11 poslanců.

 

Druhá varianta jsou čtyři měsíce.

Zahajuji hlasování. Kdo podporuje tuto variantu? Tuto variantu podporuje 104 poslanců.

 

Čili je to zřejmé, pane zpravodaji. Budeme tedy hlasovat o variantě číslo 2. Je tomu tak?

 

Poslanec Marek Benda: Ano. 1052, odstavec 2, slovo "dvou" nahradit slovem "čtyř".

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 56 z přihlášených 152 poslanců pro 110, proti 26. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Další návrh je návrh pod písm. C paní poslankyně Jany Kaslové. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr?

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Z důvodu nepodpory na ústavněprávním výboru nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 57 z přihlášených 152 poslanců pro 38, proti 99. Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Marek Benda: Další jsou návrhy paní poslankyně Nedvědové pod písm. D1, změna § 22. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 58 z přihlášených 152 poslanců pro 58, proti 87. Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Marek Benda: Dále návrh pod písm. D2, změna § 49 odst. 1. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr také nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 59 z přihlášených 152 poslanců pro 59, proti 86. Návrh nebyl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Dále návrh pod písm. D3, změna § 1785. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr také nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 60 z přihlášených 152 poslanců pro 26, proti 103. Tento návrh nebyl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Poslední návrh paní poslankyně Nedvědové pod písm. D4, změna účinnosti na 1. ledna 2015. Ústavněprávní výbor doporučil 1. ledna 2014. Zpravodaj nedoporučuje tento návrh. (Ministr také nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 61 z přihlášených 152 poslanců pro 59, proti 90. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Dále je zde návrh pod písm. E, ale že doufám, že pan poslanec Látka se mnou bude souhlasit, že tento návrh je po projití návrhu pod písm. B nehlasovatelný, protože už jsme ho upravili, jestli není námitka.

Nyní můžeme hlasovat o písm. F1. Jenom upozorňuji, že změna v § 1150 odst. 1 se týká první věty, jak bylo upřesněno panem poslancem Baborem. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr má negativní stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Zahajuji hlasování o takto upřesněném návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 62 z přihlášených 153 poslanců pro 58, proti 92. Návrh nebyl přijat. Prosím dále.

 

Poslanec Marek Benda: F2. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 63 z přihlášených 153 poslanců pro 60, proti 89. Návrh nebyl přijat. Prosím další.

 

Poslanec Marek Benda: F3. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr má negativní stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 64 z přihlášených 153 poslanců pro 60, proti 90. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP