(13.40 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Čímž jsou vypořádány všechny návrhy, které zazněly v rozpravě ve druhém čtení. Nyní bychom se vrátili k usnesení ústavněprávního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já vás, pane zpravodaji, s omluvou přeruším. Chci vás, nás všechny, vrátit k pozměňovacímu návrhu uvedenému pod písmenem E. Je to pozměňovací návrh pana poslance Látky a týká se § 1052 odst. 1. Protože jste odkázal na to, že s ohledem na můj pozměňovací návrh je návrh nehlasovatelný, musím upozornit, že tomu tak není, protože můj pozměňovací návrh se týkal druhého odstavce, čili o návrhu pana poslance Látky můžeme hlasovat. Je to tak?

 

Poslanec Marek Benda: Ano, omlouvám se, paní místopředsedkyně. Vznikla zde chyba na mé straně. O návrhu pana poslance Látky můžeme hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím stanoviska. Budeme tedy hlasovat - prosím, zopakujte, o čem budeme hlasovat, ať Sněmovna ví.

 

Poslanec Marek Benda: 1052 odst. 1 - slova "dvou měsíců" nahradit slovy "šesti měsíců".

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Stanoviska? (Zpravodaj: Nedoporučuji. Ministr: Také nedoporučuji.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 82 z přihlášených 155 poslanců pro 53, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní vám vracím slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, paní místopředsedkyně. nyní bychom hlasovali zvlášť o bodu A81, což je změna § 552 na straně 15 a jedná se o ono tady mnohokrát diskutované právní jednání, kterým se převádí nebo zřizuje právo k nemovité věci, zda musí, nebo nemusí být notářským zápisem nebo advokátním sepisem. Doporučuji hlasovat zvlášť. Já za sebe nedoporučuji tento návrh přijmout. (Ministr: Já také výrazně nedoporučuji.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 83 z přihlášených 153 poslanců pro 64, proti 76. Návrh nebyl přijat. Prosím dále.

 

Poslanec Marek Benda: A nyní bychom ještě hlasovali zvlášť o legislativně technickém návrhu 102 z usnesení ústavněprávního výboru. Je na straně 59 zprávy, který vzhledem k tomu, že dochází k celé změně usnesení ÚPV, k celé změně paragrafu 2226, nedává v tuto chvíli smysl, takže doporučuji, abychom tento návrh hlasovali zvlášť a nepodporuji ho. (Ministr: Také nepodporuji.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 84 z přihlášených 155 poslanců pro 1, proti 127. Návrh nebyl přijat. Prosím dále.

 

Poslanec Marek Benda: A nyní můžeme hlasovat všechny body pod písmenem A s výjimkou těchto dvou, které byly hlasovány zvlášť, včetně všech legislativně technických.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, stanoviska doporučující určitě. (Zpravodaj: Ano, doporučující samozřejmě. Ministr: Doporučuji.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 85 z přihlášených 155 poslanců pro 142, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích? Chci se ujistit, zda ani legislativa nemá žádných připomínek. (Nemá.) Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona občanského zákoníku, podle sněmovního tisku 362, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 86 z přihlášených 154 poslanců pro 92, proti 35. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk poslanců vládní koalice.) Blahopřeji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

Kolegyně a kolegové, vyhlašuji polední přestávku v délce 60 minut. Sejdeme se ve 14.45. Současně žádám členy organizačního výboru, aby se za pět minut sešli na obvyklém místě. Děkuji. (O slovo se hlásí posl. Svoboda.)

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji, paní předsedající. Jenom pro steno. Nezpochybňuji hlasování - jenom jsem měl vůli hlasovat proti a teď jsem se dozvěděl, že mám na sjetině pozitivní hlasování. Jen pro steno. Díky.

 

(Jednání přerušeno ve 13.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP