(Během přestávky se objevila v lavicích poslanců a členů vlády žlutá trička s nápisem Hvězdy nepadají z nebe. Jednalo se o iniciativu pana poslance Jiřího Šlégra. Jde o vzkaz pana poslance Šlégra a sportovců poslancům a členům vlády k problematice podpory sportu. Jednání pokračovlo v 14.45 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobré odpoledne, dámy a pánové, budeme pokračovat v našem jednání. Dříve než předstoupíme k projednávání bodu číslo 6, tak bych vám zde přečetla ještě omluvu - omlouvá se pan poslanec Jiří Skalický ve dnech 9. 11. ... až 9. 11. od 15 hodin z pracovních důvodů. Tak já poprosím o chviličku strpení, ještě přivolám kolegy z předsálí, zvláště pak přivolávám pana ministra Pospíšila. (Chvilka čekání.)

 

Tak výborně, můžeme tedy začít projednávat bod číslo

6.
Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém
/sněmovní tisk 364/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Marek Benda. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 364/2. Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného. Pan ministr, prosím, já vám předávám slovo, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně, paní předsedající, já pouze velmi stručně řeknu, že se jedná o návrh zákona, který doprovází víceméně občanský zákoník. Tento návrh zákona je součástí celé rekodifikace soukromého práva a má řešit problémy, kdy součástí soukromého vztahu je i nějaký mezinárodní prvek. Právě při takovémto mezinárodním prvku je třeba mít kolizní normy, které upravují, jaký právní řád které země se použije. Proto tedy je tento návrh zákona součástí. Jedná se o technické normy a já prosím o jejich podporu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Prosím, jestli se někdo hlásí do rozpravy? Zdá se, že tomu tak není. Já tedy rozpravu končím, zeptám se, jestli chce mít závěrečné slovo ještě pan zpravodaj. Já vás, nenutím, pane zpravodaji, jenom jestli chcete.

 

Poslanec Marek Benda: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já nebudu mít závěrečné slovo, já jenom oznámím postup hlasování. Hlasovali bychom pozměňovací návrhy pod písmenem A, což jsou návrhy, které vzešly z ústavněprávního výboru, dohromady. A dále návrhy pod písmenem B, což jsou návrhy, které já jsem přednesl ve druhém čtení, vycházející fakticky také z práce ministerstva, a pak můžeme se věnovat závěrečnému hlasování. Jestli není žádná námitka proti tomuto postupu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře, slyšeli jsme návrh procedury, jaký přednesl pan zpravodaj. Já přesto nechám tuto proceduru ještě - nebo nenecháme ji potvrdit, pokud není námitka. Dámy a pánové, námitku neregistruji. Takže prosím, pane zpravodaji, abyste se ujal své role.

 

Poslanec Marek Benda: Takže nejprve bychom hlasovali pozměňovací návrhy pod písmenem A v tisku 364 odst. 2, jsou to návrhy A1 až A7, usnesení ústavněprávního výboru. Zpravodaj doporučuje. (Ministr také doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tak nejprve, než dám hlasovat, tak vás prosím, abyste se odhlásili a přihlásili se všichni svými registračními kartami.

 

Tak, takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 87, z přihlášených 104, pro 95, proti 3, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Dále návrhy pod písmenem B - B1, B2.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Marek Benda: Zpravodaj doporučuje. (Ministr také doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 88, z přihlášených 107, pro 104, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Takže o všech návrzích již bylo hlasováno, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o mezinárodním právu soukromém, podle sněmovního tisku 364, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP