(15.20 hodin)
(pokračuje Putnová)

Po dvaceti letech se zdá, že tento záměr nevyšel. Nyní máme možnost, abychom v rámci jednotlivých zákonů, které se budou týkat vzdělávání v nejrůznějších formách, toto pochybení napravili. Vyžadovat to bude, abychom dodržovali logiku jednotlivých zákonů a logiku vnitřního systému, jehož cílem by mělo být pozvednutí vzdělání, spokojení učitelé a spokojení žáci.

Chtěla bych vás poprosit, abyste na to pamatovali při hlasování o jednotlivých pozměňujících návrzích, abychom dodržovali tu vnitřní logiku.

Když jsem se začala zabývat školskou problematikou, tak jsem přicházela na řadu systémových pochybení na všech úrovních vzdělání. Výsledky aktuálního pochybení můžeme sledovat nyní v přímém přenosu. Probíhá optimalizace středního školství bez jasně daných kritérií, bez možnosti odvolání a současně v daném čase zjišťujeme, jak obtížné je zrušit, odejmout akreditaci soukromé vysoké škole, a jsme ujišťováni o tom, že je to nesmírně náročný správní proces. To všechno jsou systémová pochybení právě proto, že kdysi, před dvanácti patnácti lety nebyla dodržena ta vnitřní logika zákonů, které měly na sebe navazovat.

Chtěla bych vás požádat, abyste upozadili svoje lokální zájmy, a dokonce i osobní zkušenost. Jakkoli je zřejmé, že osobní prožitek je jistě nejhlubší formou poznání, je to jenom dílčí zkušenost a subjektivní. Snažili jsme se o dodržení té vnitřní logiky zákona, jehož novelu dnes máte na stole, také dodržet na výboru pro školství. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. V tuto chvíli nemám už žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se tedy, jestli se někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Chci se zeptat, jestli chce mít závěrečné slovo pan ministr nebo paní zpravodajka. Nechtějí, přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážení kolegové, protože pozměňovacích návrhů přišlo velké množství, plus je tam ten celkový pozměňovací návrh výboru. Dovolím si vás seznámit s hlasovací procedurou a poprosit vás o její odhlasování. Takže teď bych vás seznámila s tím, jak budeme hlasovat.

V druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí, proto můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 340/3 pod písmenem A.

Jako druhé by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 340/3 pod písmeny B1, B2 a B2 paní poslankyně Semelové.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 340/3 pod písmenem C1, návrh paní poslankyně Wenigerové.

Za čtvrté: V následující skupině hlasování bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 340/3 pod písmeny D1-D5 pana poslance Bartoše.

Poté budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 340/3 pod písmeny E1-E4 pana poslance Jana Čechlovského.

Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 340/3 pod písmenem F1. Je to návrh pana poslance Šarapatky.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 340/3 pod písmeny G1-G8 pana poslance Novotného.

Jako další budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 340/3 pod písmenem H1 paní poslankyně Jany Černochové.

V další skupině budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 340/3 pod písmeny J1 a J2 paní poslankyně Anny Putnové.

Potom bychom hlasovali o legislativně technických úpravách uvedených v tisku 340/3 a nakonec budeme hlasovat o zákonu jako celku.

Chtěla bych ještě upozornit, že veškeré body A1, A2, A3 budeme hlasovat zvlášť, nikoli v celých blocích.

Prosím tedy, paní předsedající, abyste dala hlasovat o proceduře.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, děkuji vám. Zazněl zde návrh procedury hlasování a já nechám o tomto postupu hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 104 z přihlášených 144 pro 127, proti nikdo. Tento návrh procedury byl přijat.

 

Prosím, paní zpravodajko, můžete se ujmout své role.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Takže dochází k vlastnímu hlasování. Nejprve hlasování o bodu A, to je o pozměňovacím návrhu výboru. Stanovisko zpravodaje kladné. (Ministr Josef Dobeš: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 105 z přihlášených 145 pro 136, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrhy paní kolegyně Semelové. Nejprve bod B1. Stanovisko zpravodaje negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 106 ze 146 přihlášených pro 25, proti 112. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování - bod B2. Stanovisko zpravodaje negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 107 z přihlášených 147 pro 27, proti 110. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování - písmeno B3, stanovisko zpravodaje negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 108 z přihlášených 149 pro 25, proti 115. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Přecházíme k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Wenigerové C1. Stanovisko zpravodaje kladné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 109 z přihlášených 150 pro 135, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Jako další se musíme vypořádat s pozměňovacími návrhy pana kolegy Bartoše, které máme pod písmeny D1-D5. Budeme hlasovat každé zvlášť. Takže hlasování o pozměňovacím návrhu D1. Stanovisko negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 110, z přihlášených 151 pro 9, proti 131. Tento návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP