(15.30 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem D2. Stanovisko negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 111. Z přihlášených 151 pro 4, proti 138. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Nyní pokračujeme v hlasování o návrhu kolegy Bartoše pod písmenem D4. Stanovisko negativní. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 112. Z přihlášených 153 pro 24, proti 111. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana kolegy Čechlovského písmeno E1. Stanovisko zpravodaje negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Omlouvám se, vážení kolegové, jestli vás můžu vrátit do hlasování D, protože mi vypadla D4 a D5, takže se vracíme k D4. Stanovisko...

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Musíme znovu, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Čili vrátíme se znovu k hlasování o celém déčku, to znamená o pozměňovacích návrzích pana kolegy Bartoše. Takže znovu hlasujeme déčko.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Paní zpravodajko, myslím, že jsme prohlasovali... Už jsme něco hlasovali... Chvilku vydržte... Tak D1, D2 bylo prohlasováno. Od D3 mi tady hlásí legislativa, že to bylo špatně. Takže - hlásí se paní poslankyně Černochová, prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, řeklo se, že se hlasuje D4, ale řada mých kolegů včetně mě hlasovala, jako kdyby hlasovali o D3. Takže se domnívám, že se musíme skutečně vrátit v hlasování na začátek.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já se sice domnívám, že D1 a D2 bychom klidně mohli nechat, ale pokud chcete, dámy a pánové, procvičíme si hlasování. Takže začneme od všech návrhů pod písmenem D. Takže prohlašuji hlasování za zmatečné.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Takže budeme tedy hlasovat znovu celé písmeno D, to jsou návrhy pana kolegy Bartoše. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pana kolegy Bartoše pod písmenem D1. Stanovisko negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 114. Z přihlášených 153 pro 15, proti 117. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Bartoše pod písmenem D2. Stanovisko zpravodaje negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 115. Z přihlášených 153 pro 13, proti 123. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Hlasování o dalším pozměňovacím návrhu pana kolegy Bartoše pod písmenem D3. Stanovisko zpravodaje negativní. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 116. Z přihlášených 153 pro 32, proti 94. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování je ...

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pardon, paní poslankyně Putnová, prosím.

 

Poslankyně Anna Putnová: Omlouvám se. Ráda bych, kdyby toto hlasování bylo považováno za zmatečné, protože jsme se v těch déčkách trošku ztratili. Takže teď budeme hlasovat o D3, nebo o D4? Teď se hlasovalo D3? Já bych to chtěla, prosím, zpochybnit. Hlasovala jsem ne a chtěla jsem hlasovat ano. (V sále je trvalý hluk a neklid.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím, paní poslankyně, vy zpochybňujete hlasování? Takže nechám o této námitce hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 117. Z přihlášených 155 pro 89, proti 43. Tento návrh byl přijat, to znamená, námitka byla přijata.

 

Pan předseda poslaneckého klubu KSČM se ještě hlásil? Dobře, stahuje svoji přihlášku. Takže prosím, budeme tedy hlasovat o písmenu D3 znovu, paní zpravodajko, je tomu tak?

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Takže hlasujeme znovu o písmenu D3. Stanovisko negativní. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Takže, dámy a pánové, zahajuji hlasování. Kdo je pro? Prosím, abyste si řádně rozmysleli, k jakému bodu hlasujete. Myslím si, že to tady bylo oznámeno už třikrát. Kdo je proti?

Hlasování číslo 118. Z přihlášených 155 pro 61, proti 78. Tento návrh byl zamítnut.

 

Prosím vás, dámy a pánové, o klid! Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Jestli můžeme pokračovat, pokračujeme písmenem D4. Je to pozměňovací návrh pana poslance Bartoše. Stanovisko zpravodaje negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 119. Z přihlášených 155 pro 24, proti 116. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Hlasování pod písmenem D5. Stanovisko zpravodaje negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 120. Z přihlášených 155 pro 10, proti 132. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vypořádali jsme se s hlasováními pod písmeny D. Jdeme hlasovat znovu pod písmenem E1, E2, E3, E4. Jsou to návrhy pana poslance Čechlovského. Jestli mohu, hlasování pod písmenem E1. Stanovisko zpravodaje negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 121. Z přihlášených 155 pro 33, proti 109. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Hlasování pod písmenem E2 pana poslance Čechlovského. Stanovisko zpravodaje kladné. (Ministr: Souhlas.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP