(16.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Z tohoto hlediska tomu pozměňujícímu návrhu nerozumím, nicméně je-li pravdou, a tak mi to bylo několikrát opakováno, že přijetí tohoto pozměňujícího návrhu je podmínkou, aby klub Věcí veřejných podpořil zákon jako celek, pak si dovolím říct stanovisko neutrální a s mimořádnou nechutí pro tento pozměňující návrh hlasovat, protože přijetí tohoto zákona je pro naplnění závazků z penzijního účtu mimořádně důležité. Nicméně znovu opakuji, je to v přímém rozporu s vůlí této vlády, takže pevně doufám, že to zůstane v právním řádu pouze jako mrtvé ustanovení, které žádná vláda nikdy nepoužije.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným pan poslanec Doktor. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Já se hlásím do rozpravy jako sněmovní zpravodaj tohoto sněmovního tisku a zároveň s úlevou vítám příchod pana poslance Babáka a poprosím i, aby mně naslouchal. Já se musím jako zpravodaj Poslanecké sněmovny vypořádat s věcí, na niž jsem byl mimo jiné upozorněn i legislativou, neb konstatuji - a tady prosím, aby se pan poslanec Babák rozhodl pro postup, který bude pro něj, řekněme, přátelštější, klientsky přátelštější - konstatuji, že jeho pozměňující návrh označený pod písmenem B2 je nehlasovatelný, neb nadbytečný. Poslanecký návrh pozměňujícího návrhu označený jako B2 je totiž identický jako základní znění zákona. Pan poslanec Babák v pozměňujícím návrhu označeném jako B2 opakuje text základního zákona, není možné hlasovat o přijetí textu, který už je reflektován pány poslanci Kalouskem a Bendou. V zásadě lze postupovat tak, že já jako zpravodaj prohlásím toto jako nehlasovatelné, pakliže pan kolega nebude protestovat, může to být vypořádáno, ne-li, může pan poslanec také postupovat způsobem, kterým požádá Poslaneckou sněmovnu o stažení tohoto pozměňujícího návrhu. To z hlediska procedury je jediná komplikace a jediná má poznámka. V zásadě jsem jako zpravodaj připraven předložit velmi jednoduchou proceduru, která poté, co se pan kolega Babák rozhodne, který z těchto postupů je pro něj výhodnější, bude vycházet v zásadě z hlasování o návrhu na zamítnutí, který vznesl jeden z poslanců sociální demokracie, a v zásadě hlasování označené jako bod B1 také pana poslance Babáka, k němuž se vyjádřím jako zpravodaj na příslušném místě.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Poslanec Babák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý den, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že mně tento bod chystala legislativa, nicméně musím souhlasit s panem poslancem Doktorem, co se týče pozměňovacího návrhu B číslo 2, tak ten si dovolím stáhnout, nicméně pozměňovací návrh B1 zůstává zachovaný, to znamená, poprosil bych o hlasování pozměňovacího návrhu číslo B1. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji, prosím, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, já tedy rozpravu končím. Závěrečné slovo - pan navrhovatel nebo pan zpravodaj. Nikoli.

 

První budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 143, z přihlášených 153, pro 55, proti 77, tento návrh byl zamítnut.

 

Přikročíme tady k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role.

 

Poslanec Michal Doktor: Paní místopředsedkyně, nyní je třeba hlasovat o laskavém svolení Poslanecké sněmovny o stažení pozměňujícího návrhu označeném jako B2.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 144, z přihlášených 155, pro 142, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Doktor: Nyní tedy je na místě hlasovat o pozměňujícím návrhu označeném jako B1.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Michal Doktor: S ohledem na vystoupení předkladatele - zdrženlivé až pozitivní.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ve smyslu svého úvodního vystoupení s hlubokým odporem souhlasím. (Smích z poslaneckých lavic uprostřed sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 145, z přihlášených 155, pro 105, proti 16, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Doktor: Zbývá závěrečné hlasování. Jako zpravodaj poprosím o odhlášení přítomných.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, já vás odhlásím, prosím, abyste se všichni přihlásili znovu svými identifikačními kartami, a mezitím přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 434, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 146, z přihlášených 148, pro 85, proti 60. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli.

Dříve než přistoupíme k projednávání bodu číslo 12, přečtu zde ještě jednu omluvu. Je to omluva paní poslankyně Kohoutové dnes od 18.30 do 19.30 z pracovních důvodů.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 441/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Miroslav Jeník. Pozměňovací návrhy jsou vedeny ve sněmovním tisku 441/2.

Otevírám rozpravu, tak první pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom připomenu, že ten návrh je v podstatě reakčn... v podstatě reakcí na praxi... (Poslanec Adam chce vystoupit s faktickou poznámkou.) Omlouvám se za přeřeknutí - reakcí na praxi posledních let, protože ten zákon platí několik málo let. Já bych chtěl poděkovat výboru pro sociální politiku za spolupráci na novele tohoto zákona a podporuji ten pozměňovací návrh. Taktéž bych chtěl poděkovat poslanci Husákovi a poslankyni Kotalíkové za další zpřesnění toho textu. Myslím si, že je to dobré východisko pro další práci v této oblasti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásil pan poslanec Vojtěch Adam. Omlouvám se, pane poslanče, že jsem vás přehlédla. Prosím, když příště zmáčknete čudlík, tak si toho všimnu určitě. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP