(16.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Jeník: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 441, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

(Ministr: Doporučuji. Zpravodaj: Též doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 153. Z přihlášených 155 pro 149, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Děkuji všem.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Přistoupíme k projednávání bodu číslo

13.
Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho
inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
/sněmovní tisk 473/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Pavel Suchánek. Obdrželi jste sněmovní tisk 473/7, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, máte před sebou třetí čtení velmi rozsáhlých novel zákona o dani z příjmů, zdravotního pojištění, sociálního pojištění, který má za cíl dovést správu přímých odvodů k projektu jednotného inkasního místa.

Děkuji příslušným výborům za projednání i za debatu ve druhém čtení na plénu. Nebudu příliš obšírně komentovat pozměňující návrhy, se kterými notoricky nesouhlasím, jako například tlak stravenkové lobby nebo jiných lobby. Nicméně dovolte mi okomentovat několik pozměňujících návrhů, s jejichž záměrem věcně souhlasím, a byl bych rád, kdybychom dosáhli společného cíle, přesto nemohu při hlasování doporučit jejich text.

Jsou to za prvé návrhy pana poslance Krupky a paní poslankyně Andrýsové, které směřují k elektronizaci daňových podání, což je věcně záměr, který sdílí Ministerstvo financí, a jsem přesvědčen, že celá vláda. Na tom návrhu bylo odpracováno mnoho záslužné práce. Já za něj velmi děkuji, nicméně při expertním přezkoumání bylo jednoznačně konstatováno, že ta legislativní úprava, aby nedocházelo k jakýmkoli pochybnostem, musí vypadat poněkud jinak. Takže já si zdvořile dovolím nesouhlasit s tímto pozměňujícím návrhem se závazkem, že Ministerstvo financí neprodleně předloží expertně zpracovaný legislativní návrh, který bude směřovat ke stejnému cíli. Předloží ho do legislativního procesu tak, abychom zvládli datum účinnosti k 1. 1. 2013, jak měl v úmyslu pan poslanec Krupka i paní poslankyně Andrýsová. Opravdu se jedná jenom o jiné legislativně technické zpracování. Není to nesouhlas s věcným záměrem. A tady na mikrofon říkám, že s tím věcným záměrem jako ministr financí souhlasím.

Rovněž tak dovolte, abych se vyjádřil k návrhu pana poslance Suchánka - tuším, že ho navrhoval ještě někdo jiný -, který se snaží zabránit nebo regulovat sázení po internetu u firem, které nejsou registrovány v České republice. Upřímně řečeno, kdyby to bylo možné, kdybychom našli ten technický způsob, jak to udělat, aniž by to odporovalo primárnímu právu, aby to nebylo možné obcházet, tak ani nikdy nedošlo k tomu, že české firmy toto povolení dostaly. Prostě Ministerstvo financí má samozřejmě zájem dostat se ke stejnému cíli, aby firmy v zahraničí, které tady neodvádějí ani korunu a nabízejí tady po internetu své služby, aby se tady buď musely registrovat, nebo aby tu činnost nemohly provozovat. Problém je, že v 21. století a v Evropské unii zatím neexistuje účinný nástroj, který by za prvé nebyl snadno obejitelný, velmi snadno obejitelný vzhledem k povinnosti volného pohybu osob i kapitálu, a za druhé, který by nebyl dokonce v rozporu s některými směrnicemi v případě, že by se bankám nařizovalo přímo srážet ten poplatek, což je přímo v rozporu s evropským právem. My jsme zatím nerezignovali na to, že se pokusíme najít nějaký nástroj, jak to omezit, ale zcela upřímně říkám, že jsme ho zatím nenalezli. A země, které se pokusily něco aplikovat, byly vzápětí konfrontovány s tím, že to prostě nefunguje. Já si neumím představit, že budeme tvrdit veřejnosti, že jsme nalezli nástroj, který tuto činnost účinně reguluje, aby se nám pak všichni smáli a toto nařízení jednoduše obcházeli. Tím chci říct, že sice Ministerstvo financí má stejný zájem jako předkladatelé, nicméně zatím neexistuje upřímně řečeno nikde účinný prostředek v rámci stávajících pravidel něčeho takového dosáhnout.

Tuším, že to jsou v zásadě všechny věci, ke kterým jsem se chtěl vyjádřit s tím, že s tím naprosto souhlasím, nicméně přesto to nedoporučím. Pochopitelně předpokládám velmi živé hlasování o loterijní dani, což je zcela nový instrument, který bude implementován do zákona o dani z příjmů. Tady se prostě přidržím koaliční dohody, nicméně chápu, že Poslanecká sněmovna může mít svůj vlastní rozum. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan zpravodaj Suchánek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedající.

Já v intencích toho, co zde řekl pan ministr, tak bych chtěl požádat Sněmovnu o zpětvzetí neboli stažení mých pozměňovacích návrhů pod číslem T1 až T7, neboť po rozhovoru s Českou národní bankou mi bylo přislíbeno, že oni nám pomohou vypracovat lepší a dokonalejší návrh.

Chtěl bych načíst jednu technickou legislativní úpravu. Bude-li hlasování k bodu 5 z usnesení rozpočtového výboru přijat návrh na vypuštění druhé věty paragrafu 41c, je zapotřebí toto formulačně promítnout i do první věty paragrafu 41c. Z ní se vypustí slova "s výjimkou kurzových sázek podle § 2 písm. h) a z internetových kurzových sázek podle § 50 odstavec 3".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Mám zde písemné přihlášky, které mají přednost. Je to pan poslanec Jan Látka, poté pan poslanec Boris Šťastný. Takže nejprve pan poslanec Jan Látka.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi seznámit vás s názorem Unie zaměstnavatelských svazů České republiky k danému problému.

Vážení, obracím se na vás v souvislosti s projednáváním vládního návrhu zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, sněmovní tisk 473. Součástí tohoto návrhu je i zrušení daňového zvýhodnění stravování a jeho nahrazení takzvaným daňovým bonusem. Rád bych vás jménem Unie zaměstnavatelských svazů České republiky požádal o podporu zachování daňového zvýhodnění stravování.***
Přihlásit/registrovat se do ISP