(16.30 hodin)
(pokračuje Látka)

Zrušení daňové podpory stravování se netýká pouze stravenek, jak je prezentováno v médiích, ale i podnikového stravování. Stravenky přitom využívá 1,3 milionu zaměstnanců, ale podnikové jídelny 1,8 milionu zaměstnanců. Dohromady tak podporu stravování využívá přes 80 % všech zaměstnanců. Pokud by daňová podpora stravování byla zrušena, zvedly by se neúnosně náklady na tento benefit a většina zaměstnavatelů by ho byla nucena zrušit. Zrušení podpory závodního stravování a stravenek je proto dlouhodobě kritizováno jak ze strany odborů, tak ze strany zaměstnavatelů. Dle názoru všech významných zaměstnavatelských i odborových svazů by zrušení daňového zvýhodnění stravování a zavedení daňového bonusu mělo negativní dopad na všechny zainteresované. Pokud by byla zrušena daňová podpora stravování, každý zaměstnanec, který ho využívá, by přišel měsíčně o cca 800 korun. Zaměstnanecký paušál je ale Ministerstvem financí navrhován pouze ve výši 250 korun měsíčně, což je naprosto nedostatečná kompenzace. Nízkopříjmoví zaměstnanci by tím přišli až o cca 10 % čisté mzdy. Zaměstnanci si uvědomují a naprostá většina proto zavedení daňového bonusu jako náhrady podpory stravování odmítá. Daňový bonus dnes odmítá cca 93 % ekonomicky aktivní populace. Daňový bonus nemá žádnou vnímanou hodnotu, nepodporuje lepší pracovní podmínky pro zaměstnance ani pravidelné stravování. Schválení daňového bonusu by navíc vedlo ke zvýšení deficitu státního rozpočtu až o 12 miliard, což by nutně vedlo ke zvýšení daňové zátěže občanů. Vyšší deficit by totiž musel být nějak naplněn na příjmové straně.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi vyjádřit naději, že zvážíte výše uvedené argumenty a že podpoříte zachování daňového zvýhodnění stravování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Látkovi. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Boris Šťastný. Poté zde mám dalších pět přihlášek. Pan poslanec Boris Šťastný má slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Hezký podvečer. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážená Sněmovno, dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil k třem pozměňovacím návrhům pod písm. Q, Q1, Q2, Q3, a to z jednoduchého důvodu. Jde čistě o pozměňovací návrhy, které byly načteny ve druhém čtení a týkají se jen a jedině zdravotnictví.

Zatímco pozměňovací návrh Q1 a Q3 jsou víceméně technického charakteru, já bych vás chtěl moc poprosit, abyste věnovali všichni vaši velkou pozornost pozměňovacímu návrhu Q2. Pozměňovací návrh Q2 zjednodušeně říká, že nově by zdravotní pojišťovny obligatorně, čili povinně posílaly domů každému pojištěnci papír, na kterém by bylo číslo, které se rovná spotřebě pojištěnce z hlediska systému zdravotního pojištění. Tento dokument by tedy neobsahoval podle tohoto pozměňovacího návrhu přehled vykázané péče, neobsahoval by vyúčtované regulační poplatky, výši zbývajícího limitu, peníze, které byly vyčerpány za léčivé prostředky. Tento dokument by obsahoval pouhopouhé jedno číslo, v případě poslance Šťastného například 3 282 korun.

Upozorním na některé technické záležitosti tohoto pozměňovacího návrhu, nebo problémy. Je tam napsáno, že každý pojištěnec má tento dokument dostat. Upozorňuji, že i nemluvně, malé dítě je pojištěncem. Vznikne v tu chvíli velký problém, za kým má takovýto dokument jíti, poněvadž musí existovat odpovědný zástupce v takovém případě. V případě odloučených rodin, rozdělených rodin atd. pojišťovna bude zmatená. Upozorňuji, že také je tady možnost, aby zákonný zástupce pojištěnce nebo pojištěnec požádal pojišťovnu, aby dávala souhlas s přístupem do osobního účtu ošetřujícímu lékaři. V praxi upozorňuji, že existuje vícero ošetřujících lékařů. Každý z nás si možná vzpomene, že může mít svého ošetřujícího lékaře na gynekologii, pak může mít ošetřujícího lékaře na kožním, třetího ošetřujícího lékaře, vnitřního lékaře atd. atd., čili v tomto případě nastane opět obrovský chaos.

Poslední chci říci, že vláda rozpočtové odpovědnosti, která šetří každou korunu, by podle mého názoru neměla přispívat k tomu, abychom utráceli desetimilionové, v tomto případě stamilionové částky na posílání výpisů v papírové podobě, které nic neřeknou, které nám pouze řeknou jedno jediné číslo bez ohledu na detaily takové operace, a v takovémto případě všichni dobře víme, že pokud pošleme zásilku doporučeným dopisem, před slevami hovoříme o 26 korunách za jeden výpis plus 10 korun navíc, pokud bude mít takový dopis povinnost dodat výhradně do rukou adresáta, a v případě, že bychom prodloužili ještě dobu dodání, je to 15 korun navíc. Čili tady hovoříme v poštovném o částce 49 korun plus obálka, plus papír je 50 korun krát 10 milionů lidí. Hovoříme o půlmiliardě korun každý rok. Za půl miliardy korun podle mého názoru každý rok zdravotní pojišťovny ze systému veřejného zdravotního pojištění pošlou každému z nás číslo, někomu nula, někomu 5 424 korun, někomu 30 tisíc, ale zjednodušeně řečeno, číslo, které nikomu nic neřekne.

To je hlavní důvod, proč já prosím tuto Sněmovnu, aby nepřispívala k tomu, abychom utráceli deseti- a stamiliony korun za nesmyslné věci v 21. století, kdy může nastoupit elektronizace českého zdravotnictví, a pokusili se tyto peníze investovat do zdravotní péče našich občanů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Borisovi Šťastnému. Nyní je přihlášen pan poslanec Josef Tancoš, po něm bude hovořit pan poslanec Miroslav Svoboda. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Josef Tancoš: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vládo, dámy a pánové, já jsem chtěl v krátkosti jenom podpořit usnesení rozpočtového výboru, který v tom usnesení počítá i s částkou z výtěžku pro sport, což je myslím chvályhodné a důležité pro tuto společnost. Proč pro tuto společnost. Protože sport jako takový nám přináší, jak nám, dospělým, ale hlavně mládeži řadu správných úkonů, kdy děti mohou se správně vychovávat, pedagogicky, ale samozřejmě se vedou i po té sportovní stránce jak z radosti z vítězství i z toho pocitu, kdy musí umět prohrávat. V současné době nám chybí strašně moc peněz na to, abychom dokázali udržet sportoviště, abychom dokázali platit trenéry, a samozřejmě ta mládež musí mít vedení. Pokud nebudeme mít dostatek peněz na údržbu hřišť, která nám chátrají, samozřejmě můžeme se snažit je nějakým způsobem opravovat, ale donekonečna to nevydrží, tak věřím tomu, že touto cestou, pokud bychom podpořili i část těch peněz na údržbu hřišť formou Ministerstva školství a tělovýchovy a podpořili bychom i částí peněz na výchovu dětí formou přidání peněz pro trenéry, kteří se musí vzdělávat a musí také nějakým způsobem fungovat na jiné bázi. Bohužel dneska ta doba už je trošičku někde jinde a současní trenéři jsou zaměstnanci a musí hodně pracovat. Vracejí se později domů, než to bylo dříve, a dneska si každý vlastně, i trenér, rozmyslí, jestli má zůstat v práci, anebo jestli má jít trénovat malé děti. Takže bych vás, vážení kolegové, chtěl požádat o podpoření tohoto usnesení, aby náš sport mohl jako takový fungovat a mohli jsme vychovávat dobré sportovce, ale i samozřejmě reprezentanty České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Tancošovi. Nyní o slovo žádá pan ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi mně, abych se vyjádřil k pozměňovacímu návrhu, který je ve skupině návrhů označených Q. Jsou to ty návrhy, o kterých zde mluvil předseda zdravotního výboru pan doktor Šťastný. A pokud jde o článek Q2, tak ten vyžaduje ještě určité dovysvětlení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP