(16.40 hodin)
(pokračuje Heger)

Při přípravě celého bloku změn v oblasti zákona 48, byla velká diskuse o tom, do jaké míry se má zavést povinnost pojišťoven posílat pravidelné výpisy z účtů. Všechna ta čísla, která rady sesumíroval pan předseda klubu, pan předseda výboru do částky půl miliardy, vycházejí z předpokladů, že ty účty se budou povinně posílat v plném rozsahu, a tudíž do vlastních rukou, protože obsahují choulostivá data. Protože se řada lidí nemohla dohodnout, jestli ty účty posílat, nebo ne, a je tady spousta lidí, kteří věří, že připomenutí každému pacientovi, kolik čerpal ročně, bude dobrý marketingový krok k tomu, aby se každý více zajímal o své zdravotní účty, tak jsme předložili návrh, který je kompromisem. Bude-li posílat pojišťovna každému jenom roční sumář ve formě celkových nákladů, bude to dobrá pobídka na to, aby ten, kdo bude mít zájem, se zajímal více o své účty zdravotní a vyžádal si na pojišťovně, aby mu poslala celý ten účet, popřípadě nejlépe, kdyby si s pojišťovnou dohodl mailovou korespondenci, která potom bude podstatně levnější. Je to tedy mezikrok, který by stál zhruba 100 milionů Kč, možná i méně, jestliže se to bude rozesílat hromadně, a mělo by se to vyzkoušet rok, dva, zda tyto účty budou skutečně fungovat tak, že dojde k výrazným úsporám na péči, protože lékaři si dají pozor, aby případně nepsali účty falešné a nepřipisovali věci pojištěncům, kteří u nich nebyli.

Pokud jde o zpřístupnění účtů ošetřujícímu lékaři, nevidíme v tom problém, i když budou ošetřující lékaři tři, pacient si může vybrat, kterému z nich ten svůj účet zpřístupní a kterému ne. Jedná se o internetovou elektronickou komunikaci bez větších problémů.

Já vás tedy prosím, abyste kromě těch Q1, 3, 4, 5 dali svůj hlas i tomu Q2. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Dále je přihlášen do rozpravy pan kolega Miroslav Svoboda, po něm pan poslanec Jiří Šlégr. Prosím, pane poslanče Svobodo.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte jenom poměrně krátkou reakci. Já jsem samozřejmě se zájmem si poslechl úvodní slovo pana ministra k tomuto tisku a dovolím si drobně nesouhlasit. Přestože asi není standardní, aby opoziční poslanec pochválil aktivity koaličního poslance či koaličních poslanců, já tak učiním. Neboť zde v tomto tisku máme první snahu, jak omezit internetové nelegální sázení.

To, s čím nesouhlasím ve smyslu pana ministra Kalouska, tak je to, že neexistuje funkční způsob, jak toto sázení omezit. Ze zkušeností - já osobně nesázím - mně blízkých a hodnověrných lidí vím, že například když si kliknete na nejmenovanou společnost v Itálii, tak samozřejmě se podíváte na stránky zmíněné nabídky na sázení a v okamžiku, kdy chcete se zaregistrovat a vsadit, tak vám samozřejmě vyskočí titulek: na území - konkrétně Itálie - nelze provozovat u této společnosti sázení. Jinými slovy to evidentně lze. A já jsem rád, že toto je první pokus, a považuji to za jedno z mála světlých míst této novely, že je tu první pokus, jak omezit toto negativum, které je velmi masivní v České republice. Protože mě velmi zaráží a štve, když vidím, jak na dresech prvoligových fotbalových mančaftů běhají reklamy právě takovýchto společností.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Miroslavu Svobodovi. Prosím pana kolegu Jiřího Šlégra. Prosím.

 

Poslanec Jiří Šlégr: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jsem původně vystupovat nechtěl, ale nedá mi to, protože si myslím, že pro český sport je toto tak zásadní hlasování, že víceméně vás chci za všechny sportovce požádat a poprosit, až přijde k tomu rozhodujícímu hlasování o tom, že můžete pomoci, či ne českému sportu, abychom si všichni vzpomněli na to, že to neděláme pro ty sportovce, kteří jsou teď, ale především pro ty naše děti, které zde budou vyrůstat. Abychom si dali šanci k tomu, že nám tady budou vyrůstat sportovci, kteří nám zase budou dělat radost. Takže vás žádám o podporu. Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan kolega Michal Babák má nyní slovo. Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý podvečer, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já jsem si tady jednak připravil několik technických změn, ale začal bych pravděpodobně tou jednodušší věcí. Potřeboval bych stáhnout některé své pozměňovací návrhy, a to:

Pozměňovací návrh N7, Babák, Bárta, Vysloužil, který zvyšuje daň z příjmů fyzických osob o 2 %. Dále pozměňovací návrh N8, daň z příjmů fyzických osob, též zvyšuje o 2 %. Dále pozměňovací návrh N9, který zvyšuje daň z příjmů právnických osob. Dále bych potřeboval stáhnout pozměňovací návrh N10, Vysloužil, Babák. Dále bych potřeboval stáhnout pozměňovací návrh N11, Vysloužil, Babák, oba dva tyto návrhy se věnují určitému daňovému režimu.

Dále bych potřeboval načíst technické změny v úpravě pozměňovacího návrhu poslance Michala Babáka pod bodem N1. Potřeboval bych v rámci tohoto třetího čtení přeformulovat takto:

1. V dosavadním článku 2 v dosavadním bodě 1 se číslo 2012 nahrazuje číslem 2013.

2. V dosavadním článku 2 v dosavadním bodě 5 se číslo 2013 nahrazuje číslem 2014.

3. V dosavadním článku 2 v dosavadním bodě 8 se číslo 2012 nahrazuje číslem 2013.

4. V dosavadním článku 6 v dosavadních bodech 4-6, 12-14 a 16 se číslo 2015 nahrazuje číslem 2016.

5. V dosavadním článku 6 v dosavadním bodě 17 se číslo 2014 nahrazuje číslem 2015.

6. V dosavadním článku 16 v dosavadním bodě 1 se číslo 2012 nahrazuje číslem 2013.

7. V dosavadním článku 20 v dosavadních bodech 1, 5 a 12 se číslo 2012 nahrazuje číslem 2013.

8. V dosavadním článku 20 v dosavadních bodech 2, 3, 5-7 a 12 se číslo 2013 nahrazuje číslem 2014.

9. V dosavadním článku 20 v dosavadních bodech 3, 5, 9 a 11 se číslo 2014 nahrazuje číslem 2015.

10. V dosavadním článku 20 v dosavadních bodech 4, 5 a 10 se číslo 2015 nahrazuje číslem 2016.

11. V dosavadním článku 21 v dosavadních bodech 23, 41 a 42 se číslo 2013 nahrazuje číslem 2014.

12. V dosavadním článku 21 v dosavadních bodech 41 a 42 se číslo 2012 nahrazuje číslem 2013.

13. V dosavadním článku 22 v dosavadních bodech 2 a 3 se číslo 2013 nahrazuje číslem 2014.

14. V dosavadním článku 22 v dosavadních bodech 4 a 5 se číslo 2012 nahrazuje číslem 2013.

15. V dosavadním článku 26 v dosavadních bodech 1 a 4 se číslo 2012 nahrazuje číslem 2013.

16. V dosavadním článku 26 v dosavadních bodech 2-5, 7-9 a 14 se číslo 2013 nahrazuje číslem - se číslo 2012, pardon, nahrazuje číslem 2013. (Poznámka: Bod 16 čten dvakrát s různými letopočty.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP