(17.10 hodin)
(pokračuje Cogan)

Na druhou stranu je potřeba říci, že návrh, který tady leží jiný, ten, který říká, že se mají rozdělit v podstatě výnosy na obce a stát, považuji za správnější.

Já bych kolegy upozornit na tu věc k této části, která byla schválena v rozpočtovém výboru, a to zejména ve věci změny zákona o místních poplatcích. Tady bych rád všechny kolegy, aby poslouchali a případně si to přečetli, protože pokud schválíme tento návrh, který prošel rozpočtovým výborem, tak to znamená, že se opět vrátíme k situaci, o které jsme si teď říkali víceméně, že ji nechceme, to znamená, že nechceme, aby byl jeden poplatek, to znamená v tom původním to byl místní poplatek. Teď vlastně se jedná řekněme o poplatek místní, který měl být 20 tisíc na jeden videoloterijní terminál. Takže pokud schválíme tento návrh, tak bude nadále jeden poplatek 20 tisíc na interaktivní videoloterijní terminál, na ten jeden, to znamená, že jeden on-line automat, který ovládá další desítky, stovky automatů, tak bude jeden poplatek 20 tisíc - v té dikci. Nikoliv to, o čem jsme se tady bavili, ale samozřejmě každý může mít jiný názor, že by měl být poplatek 20 tisíc na každý konkrétní terminál, to znamená na každý konkrétní koncový videoloterijní terminál, který v herně nebo kdekoliv jinde je, to znamená, taková ta jedna herní bedna. Na každý tento koncový terminál bylo myšleno, že by měl být původně poplatek. V zákoně, jak byl navržen, jak se tomu říká lex Farský, tak tam tato záležitost byla vychytána. To znamená, že tam bylo jasné, že poplatek může být 1-5 tisíc za čtvrtletí na každý koncový interaktivní videoloterijní terminál. Pokud si přečteme návrh tak, jak prošel rozpočtovým výborem, tak bych jenom upozornil, že tam je napsáno, že poplatek za výherní hrací přístroj, interaktivní videoloterijní terminál a lokální loterijní systém, to znamená, nikoliv, tam není napsáno za každý koncový interaktivní videoloterijní a za každé herní místo lokálního loterijního systému. Možná se to zdá jako nepodstatná záležitost z pohledu přečtení, ale podstata je potom, že to je opravdu jenom jeden. To znamená, že tady se bavíme o částkách, které jsou jakoby v podstatě v miliardách, o které návrh, který tady v podstatě byl, pokud bychom zpoplatnili každý koncový videoloterijní terminál, vlastně momentálně přijde proti návrhu, kde se rozděluje výnos mezi obce a státní rozpočet. Tak já jenom opakuji, aby náhodou někdo pak třeba neříkal, že o tom nevěděl. Je tady opravdu velká pravděpodobnost, že bude možné vybrat pouze jeden poplatek 20 tisíc za celý on-line systém. Takže jenom upozorňuji na tuto situaci, abyste si to sladili s tím, co je tady v textu, a potom rozhodovali. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Cogan. Ještě se ptám na další přihlášku do rozpravy. Pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Paní předsedkyně, dámy a pánové, myslím, že bylo jasně vysvětleno jak u občanského zákoníku, kde jsme již hlasovali a schválili jsme účinnost k 1. 1. 2014, že tyto kodexy musí být provázány a startovat ke stejnému datu, že je tedy nezbytné, aby zákony platily, nicméně jejich účinnost aby byla k 1. 1. 2014. Domnívám se, že ani opozice nemůže mít sebemenší námitku proti tomu, aby jednotné inkasní místo - samozřejmě má námitku proti tomu, aby to platilo, ale určitě nemá námitku proti tomu, aby účinnosti nebyla 1. 1. 2013, ale 1. 1. 2014.

Já to beru jako procedurální obstrukci, kterou prostě tady vznesli opoziční poslanci (námitky zleva) - nebyla první, a představa, že tak klíčový a důležitý zákon se opět bude zmítat v procedurálních pochybnostech, je podle mého názoru pro koalici nepřijatelná.

Já tedy navrhuji, aby, uzná-li pan poslanec Babák za vhodné, aby teď stáhl se souhlasem Sněmovny svůj návrh ze druhého čtení na posunutí účinnosti, tím stáhl i svoji legislativně technickou, hlasujme, schvalme zákon s účinností 1. 1. 2013 a já tady jménem vlády prohlašuji, že neprodleně předložím velmi jednoduchou novelu, která neudělá nic jiného, než že posune účinnost 1. 1. 2013 na 1. 1. 2014. Bude to naprosto čisté. Nemůže proti tomu nikdo nic mít, a dokonce jsem přesvědčen, že pro tuto novelu bude nakonec hlasovat i opozice, tak se tady ve finále obejmeme. (Pobavení.) Připadá mi to jako nejelegantnější řešení, jak čistě vybruslit z procedurálních obstrukcí, které tady vznesla sociální demokracie.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Babák se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Takže vzhledem k neustálým obstrukčním metodám opozice, já to vnímám ještě možná trochu dál, kdy samozřejmě například tato obstrukční metoda může zastavit zdanění hazardu od 1. 1. 2012, tudíž pro jistotu stahuji svůj pozměňovací návrh N1 a samozřejmě, že koaličně se budeme dál podílet na řekněme prodloužení účinnosti na rok 2014, například až po Novém roce. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili pan poslanec Babák navrhuje stažení svého návrhu N1, který načetl v rámci druhého čtení, a zároveň tedy, jestli vás můžu poprosit, pane poslanče, tím pádem... Pane poslanče, sledujte mě prosím! Načetl jste návrh na stažení svého návrhu ze druhého čtení N1. Zároveň tedy v tom případě navrhujete, aby byly staženy i návrhy, které jste načetl v rámci legislativně technických úprav ve třetím čtení, které se vztahují k účinnosti, nebo nenavrhujete? (Ano.) To je nezbytný krok - druhý. (Nejasnosti u řečnického pultu.) Prosím, s legislativou to slaďte, ať přesně zní váš návrh.

 

Poslanec Michal Babák: Ještě jednou. Stahuji pozměňovací návrh N1, dále stahuji pozměňovací návrh N7, N8, N9, N10 a N11. Ostatní pozměňovací návrhy samozřejmě nechávám dál v legislativě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Tak toto byl upřesněný návrh pana poslance Babáka. Vyrovnáme se s ním v návrhu procedury a v samotném hlasování. Já se teď ještě zeptám, jestli se někdo hlásí. Pardon, pan kolega Miroslav Svoboda - faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já tomu nerozumím. Je vidět, že tady někteří koukají velmi často na film Vrtěti psem, protože jestli tady někdo obžalovává opozici z obstrukcí, tak promiňte, ta mina vzešla vašich řad! To přece není mina opozice, že jste prostě zpatlali účinnosti a teď se to snažíte narovnat a popř. jste tento zákon projednávali včera večer! To není problém opozice, to je problém váš! Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím. Je zde návrh - zeptám se pana poslance Filipa, zda na základě toho, co proběhlo, trvá na návrhu na vrácení do druhého čtení. (Ne.) Netrvá, čili o tomto návrhu hlasovat nyní nebudeme.

Já prosím o závěrečná slova. Nejprve se zeptám zpravodajů. Pan poslanec Suchánek, rozpočtový výbor, závěrečné slovo? Nehodlá využít. Pan kolega Vacek, výbor pro sociální politiku, závěrečné slovo? Nehodlá využít. Pan kolega Urban, hospodářský výbor, závěrečné slovo? Také ne. Paní poslankyně Helena Langšádlová, výbor pro regionální rozvoj? Také ne. Pan poslanec Votava, petiční výbor? Také ne.

Čili prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Pavel Suchánek, aby nám navrhl proceduru, kterou se budeme nyní řídit. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Přednesu proceduru, podle které bychom měli postupovat při hlasování o tomto zákonu.

Jako první bychom měli hlasovat návrh na zamítnutí zákona, který zazněl v usnesení petičního výboru. Pokud tento návrh neprojde, budeme muset hlasovat za prvé o požadavku na stažení pozměňovacích návrhů pana poslance Suchánka T1 až T7, následně pana poslance Krupky L1 až L9 a za třetí pana poslance Babáka na jeho pozměňovací návrhy číslo N1, N7, N8, N9, N10 a N11. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP