(17.20 hodin)
(pokračuje Suchánek)

Až se vyrovnáme s tímto stažením pozměňovacích návrhů, hlasovali bychom o usnesení hospodářského výboru - oddělení A1, A2 a A3.

Za čtvrté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Kalouska - D1, D2 a D3 - tomuto hlasování bude předcházet orientační hlasování - usnesení rozpočtového výboru na jeden rok a pana poslance Kalouska na tři roky.

Pardon. (Poslanec Suchánek se krátce radí s legislativou.) Děkuji za trpělivost, jenom jsme si něco vyjasnili s legislativou.

Další hlasování je usnesení B3 - usnesení rozpočtového výboru, B4 - další usnesení rozpočtového výboru - při hlasování budu říkat, o co vlastně v tomto pozměňovacím návrhu jde. B7 - rozpočtového výboru. Hlasování C1, C2 poslance Hamáčka, hlasování Q1-Q5 pana ministra Hegra a poslance, pak budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem G paní poslankyně Váhalové, hlasování o písmenu I poslance Bureše, hlasování - pozměňovací návrhy M4, M5 - poslance Vacka, které jsou totožné s návrhem poslance Dolejše J1 a J2. Třinácté hlasování N2 - všechny body tedy 1-15 poslance Babáka, L1, L9 budeme hlasovat, zda budou vypuštěny, M1, M2, M3 poslance Vacka, N1 poslance Babáka - účinnost - bude zřejmě staženo, N6 poslance Babáka, N7, 8-11 pan poslanec Babák stahuje, pokud bude hlasováno stažení, nebudeme hlasovat. Hlasovat budeme další pozici - návrh R1 v části B poslankyně Langšádlové, potom se bude hlasovat segment usnesení rozpočtového výboru bod B5 § 41c, pozměňovací návrhy poslance Dědiče O1, O2, další hlasování je B5 - usnesení rozpočtového výboru jako celek. V případě, že projde, nebudou hlasovatelné návrhy poslance Babáka N3, N4, N5 a návrh poslankyně Langšádlové R2 a část návrhu poslance Svobody - body 5-14 a 16, hlasování E1, E2 poslance Doktora, hlasování návrhu K1, K2 poslance Miroslava Svobody, další hlasování je P1, P2 poslance Novotného staršího, potom bychom hlasovali, pokud projde B5 od části S a jenom body 1-4 a 15 a 17 pana poslance Svobody. Tím bude odhlasován druhý blok a budeme hlasovat dále o pozměňovacím návrhu R3 - všechny body 2-24 paní poslankyně Langšádlové, pak budeme hlasovat jednu legislativně technickou změnu, kterou jsem navrhl já k tomu bodu B5 § 41c. Pokud projdou všechna tato hlasování, tak bychom mohli hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak, vyjasněte si prosím s legislativou ještě, pan ministr Heger mě žádá o slovo k proceduře. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já bych si dovolil, paní předsedkyně, požádat, jestli body Q bychom mohli hlasovat Q2 zvlášť a ostatní, to jest Q1, 3, 4 a 5 dohromady.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, to je jeden návrh. Pan kolega Miroslav Svoboda. Prosím další návrh k proceduře.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem chtěl požádat o to samé plus hlasování pod původním označením 15, o pozměňujících návrzích označených M1, M2, M3 hlasovat odděleně. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová M1 zvlášť, M2 zvlášť, M3 zvlášť.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Ne, ne M1 - M jako Miroslav. M1, M2 a M3 odděleně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Další pan kolega Cogan.

 

Poslanec Josef Cogan: Teď nevím, jestli jsem se třeba nepřeslechl, ale doporučuji nebo navrhuji hlasovat o písmenu R jako prvním pozměňovacím návrhu. R - Helena Langšádlová.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, ještě jednou, já jsem vás...

 

Poslanec Josef Cogan: Navrhuji hlasovat o písmenu R jako prvním pozměňovacím návrhu. Je to pozměňovací návrh Heleny Langšádlové.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O písmenu R.

 

Poslanec Josef Cogan: Tak, souhrnný pozměňovací návrh.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Jestli můžu na tento návrh reagovat, tak pozměňovací návrh pod písmenem R se týká asi čtyř částí tohoto návrhu zákona a v případě, že bychom hlasovali první jenom R, tak se nám celý ten systém hlasování rozsype.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže teď tedy byla navržena procedura, ke které padly tři připomínky. Jedna od pana ministra Hegra. Poprosím pana zpravodaje, aby řekl, zda tuto připomínku akceptuje.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ano, souhlasím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Svoboda navrhuje hlasovat zvlášť o písmenu M1, 2 a 3.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ony spolu souvisí tyto body, ale myslím si, že není to potřeba hlasovat zvlášť, ale dohromady.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě pan kolega Svoboda chce upřesnit.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, já jsem teď to prodiskutoval ještě znovu s paní předkladatelkou a ona mě ubezpečila, resp. podala mi argumenty takové, že není potřeba hlasovat odděleně. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže svůj návrh - na něm netrváte a tato úprava procedury hlasovací nebude brána v potaz.

Pan kolega Cogan navrhuje hlasovat nejprve o návrhu R1. Pan zpravodaj k tomu.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Nesouhlasím, protože je postaveno hlasování tak, aby bylo hlasováno o všech jejích návrzích v těch blocích, ke kterým jsou přiřazeny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak, teď abychom se s tím vyrovnali. Je zde návrh procedury, kterou přednesl pan zpravodaj - zčásti akceptuje návrhy a zčásti ne. Tedy budeme hlasovat nejprve o protinávrhu pana poslance Cogana, tedy o tom, aby procedura začínala hlasováním o písmenu R1. Pakliže toto neschválíme, budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhl pan poslanec Suchánek, tedy zpravodaj k tomuto tisku. Není námitka proti tomuto postupu? Nevidím.

 

Zahajuji hlasování číslo 154. Táži se, kdo souhlasí s protinávrhem procedury tak, jak jej přednesl pan kolega Cogan, tedy abychom hlasovali nejprve o návrhu R1. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 154, přítomno 162, pro 15, proti 65, tento návrh neuspěl.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak nám byla předestřena panem zpravodajem Suchánkem se změnou, kterou navrhl pan ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Zahajuji hlasování číslo 155. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem procedury. Kdo je pro? A kdo je proti?

Hlasování číslo 155, přítomno 162, pro 151, proti nikdo. Návrh procedury jsme schválili.

 

Prosím pana zpravodaje o první návrh, ale ještě vzhledem k tomu, že budeme hlasovat, tak musím omluvit pana ministra Hegra, který mi píše, že od 17.30 nebude moci být přítomen, tak nevím, jestli... Neplatí ta omluva, čili ji necháváme zatím stranou.

Prosím o první návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Tak první návrh hlasování podle procedury - musíme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona, které je součástí usnesení petičního výboru. Zpravodaj nesouhlasí. (Ministr taky nesouhlasí.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP