(17.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 156. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 156. Přítomno 162, pro 64, proti 94. Návrh přijat nebyl.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy a také nám sdělil své stanovisko. O totéž požádám pana ministra Kalouska.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Napřed bychom měli, paní předsedkyně, hlasovat o návrhu nebo žádosti o stažení pozměňovacích návrhů tří kolegů. První je pan poslanec Suchánek - body T1, T7. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 157. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na stažení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 157. Přítomno 162, pro 113, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím o další.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pan kolega Krupka požádal o stažení svých pozměňujících návrhů pod písmeny L1 až L9. Souhlas.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr prosím? (Souhlas. Děkuji.)

 

Zahajuji hlasování číslo 158. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 158. Přítomno 161, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Třetí žádostí o stažení pozměňovacích návrhů byl pan kolega Babák a jsou to návrhy pod čísly N1, N7 až E11 (?). Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 159. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem? Proti návrhu?

Hlasování číslo 159. Přítomno 162, pro 129, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Teď můžeme začít hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou součástí tohoto hlasování. První je usnesení hospodářského výboru pod písmenem A1. Jedná se o snížení spotřební daně na naftu. Zpravodaj nesouhlasí. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 160. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 160. Přítomno 162, pro 58, proti 88. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším bodem hlasování je bod A2 usnesení hospodářského výboru. Je to účinnost vztahující se k bodu A1. Nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 161. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 161. Přítomno 162, pro 58, proti 94. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Bod A3 usnesení hospodářského výboru. Jedná se o biopaliva, možnost přimíšení do paliv i jiná biopaliva než... volné hlasování, pardon. (Hurónský smích v lavicích.) Přimíchávat i jiná biopaliva, než dosud povoloval zákon. Volné hlasování, čili neutrální. (Kalousek: Ano, mé stanovisko je neutrální. Jak říkal pan zpravodaj, volné hlasování.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Neutrální stanovisko pana ministra.

 

Zahajuji hlasování číslo 162. Kdo je prosím pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 162. Přítomno 160, pro 53, proti 49. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním je hlasování o bodech D1, D2 a D3. Jak jsem avizoval v proceduře, je nutné hlasovat nejprve orientačně o návrhu rozpočtového výboru. Jedná se o testy na držení akcií. Rozpočtový výbor změnil původní návrh vládní z půl roku na jeden rok a pan ministr Kalousek jako poslanec navrhl tři roky. Takže bychom měli hlasovat orientačně napřed o jednom roku a potom o třech letech.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu rozpočtového výboru B2? (Hlasy: Orientačně.) Orientačně B2, poté D2, a který z nich zvítězí, o tom budeme hlasovat ve finále. Je to tak? (Ano.)

 

Takže nejprve B2.

Zahajuji hlasování číslo 163. Ptám se, kdo je pro tuto variantu.

Hlasování číslo 163. Přítomno 162, pro 40.

 

Nyní tedy se budeme vyjadřovat k variantě D2.

Zahajuji hlasování číslo 164. Ptám se, kdo je pro tuto variantu.

Hlasování číslo 164. přítomno 162, pro 91, proti 8. Tato varianta získala více hlasů

 

Budeme tedy hlasovat o variantě D2. Rozhodneme o ní v hlasování s pořadovým číslem 165.

Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 165. Přítomno 162, pro 118, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Miroslav Svoboda něco? Prosím.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Omlouvám se, paní předsedkyně. Omlouvám se panu zpravodaji, ale vzhledem k tomu, že jsem vzhledem ke způsobu, jakým je to uváděno, myslel, že hlasujeme o jiném termínu, tudíž zpochybňuji toto hlasování. Omlouvám se.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zpochybňujete poslední hlasování, které proběhlo o té variantě D2, to už rozhodující hlasování. Podáváte námitku? (Ano.)

 

O této námitce rozhodneme v hlasování číslo 166.

Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo souhlasí se vznesenou námitkou. Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 166. Přítomno 162, pro 147, proti 4. Námitka byla přijata. Budeme opakovat poslední hlasování.

 

Prosím pana zpravodaje, aby Sněmovně řekl přesně, o čem nyní budeme hlasovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Budeme hlasovat o bodu D2 a to znamená prodloužení takzvaného testu na držitele akcií z půl roku na tři roky, čili na období test tři roky.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se velmi omlouvám, ale v původní materii je pět let. To znamená, hlasujeme o zkrácení z pěti let na tři roky.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ale jedná se o délku tři roky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak je to jasné? Víme, o čem budeme hlasovat?

 

Zahajuji hlasování číslo 167. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem, tedy s bodem D2. Kdo je proti?

Hlasování číslo 167. Přítomno 162, pro 94, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Zbývá jenom hlasování - body D1 a D3 návrhu pana poslance Kalouska. Zpravodaj - souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 168. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 168. Přítomno 162, pro 92, proti 41. Návrh byl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Tímto hlasováním, protože byl přijat pozměňující návrh, je nehlasovatelný v pozměňovacím návrhu paní kolegyně Langšádlové E2 (R2?) bod číslo jedna. K tomu se dostaneme na konci hlasování.

Dalším bodem hlasování je bod B3 pana poslance Papeže z usnesení rozpočtového výboru. Jedná se o takzvané heuriger znamená umožnění prodávání zemědělcům ze dvora atd. Rozpočtový výbor doporučuje, já také. (Ministr: Prostě včelaři ze dvora. Souhlas.) Včelaři - prodej ze dvora. (Zpravodaj: Stanovisko kladné. Ministr: Souhlas.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP