(17.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 169. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 169 přítomno 162, pro 154, proti 1. Návrh jsme schválili. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Budu se snažit mluvit hlasitěji. Další hlasování je bod B4, usnesení rozpočtového výboru. Týká se přechodných ustanovení. Kladné stanovisko.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr prosím B4.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek B4? B4 je nesouhlas.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím, vyjasněte si to. (Ministr se zpravodajem si vyjasňují stanoviska.) Takže prosím stanoviska ještě jednou k bodu B4.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Po konzultaci s panem ministrem neutrální stanovisko. (Ministr nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Neutrální a nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování číslo 170. Ptám se, kdo je pro návrh B4. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 170 přítomno 161, pro 28, proti 89. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další hlasování je bod B7, usnesení rozpočtového výboru. Jedná se o definici pohledávky pro účely tvorby opravných prostředků. Souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 171. Kdo je pro návrh B7? Proti návrhu?

V hlasování číslo 171 přítomno 162, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dál prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním je hlasování o bodech C1 a C2 poslance Hamáčka. Jedná se o osvobození od daně z příjmů pro plnění poskytovaná vojákům a pro kázeňské odměny. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 172. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 172 přítomno 162, pro 62, proti 90. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním bude požadované hlasování oddělené od Q2 pana poslance a ministra Hegera. Stanovisko neutrální. (Ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 173. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem Q2. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 173 přítomno 162, pro 112, proti 28. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Nyní budeme hlasovat současně o pozměňovacích návrzích pod písmeny Q1, 3, 4 a 5. V případě, že budou schváleny, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy F1, F2 poslance Votavy a H1 a H2 poslankyně Lesenské. (Námitky z pléna.)

Tak já to zopakuji ještě jednou. Budeme hlasovat Q1, 2, 3, 4 a 5. V případě, že budou přijaty, budou nehlasovatelná písmena F1 a F2 a pozměňovací návrhy pod písm. H1 a H2. Zpravodaj souhlas. (Ministr souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 174. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 174 přítomno 162, pro 118, proti 32. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním je hlasování pod písm. G poslankyně Váhalové, kde se jedná o zrušení snížení hranice pro plátce DPH na 750 000 korun. Zpravodaj nesouhlasí. (Ministr nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 175. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 175 přítomno 161, pro 35, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním je hlasování pod písm. I pana poslance Bureše. Týká se to zákona o daních z příjmů. Zpravodaj neutrální. (Ministr rovněž neutrální.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 176. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 176 přítomno 162, pro 48, proti 70. Návrh přijat nebyl. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písm. M4 a M5 pana poslance Vacka. Stejné návrhy předložil i pan poslanec Dolejš pod písm. J1 a J2 a jedná se o hlasování o zachování stravenek. Zpravodaj nesouhlas. (Ministr velmi zásadní nesouhlas. )

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 177. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 177 přítomno 162, pro 79, proti 67. Návrh přijat nebyl.

 

Bude probíhat kontrola hlasování. Prosím všechny o chvíli strpení. (Probíhá kontrola hlasování.) Pan poslanec Látka se hlásí.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já tady tři měsíce vystupuji pro zvýhodnění daňového stravování. Mám záměr ano, a na sjetině mám ne. Takže zpochybňuji hlasování. Omlouvám se.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zpochybňujete hlasování číslo 177. Zahajuji... Pardon. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji vás všechny. Prosím, až doběhne hlasování, teprve potom vás budu moci odhlásit, takže ještě chvilku vydržte. Toto hlasování bylo zmatečné. Nyní vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Nejprve rozhodneme o námitce pana poslance Látky.

Zahajuji hlasování číslo 179. Táži se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti námitce?

V hlasování číslo 179 přítomno 155, pro 138, proti 6. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat poslední hlasování, tedy hlasování M4 plus M5. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ano, je to tak. Bod M jako maminka, 4 a M5.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 180. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 180 přítomno 156, pro 82, proti 64. Návrh byl přijat. (Potlesk.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP