(17.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Proběhne kontrola hlasování. (Děje se.) Je námitka, prosím? (Hlas: Není.) Není žádná námitka proti tomuto - pardon, ještě... Námitka, pan poslanec Lobkowicz. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, za léta se mi to stalo prvně, že jsem chtěl hlasovat ne, v prvním hlasování jsem hlasoval též ne, a teď mám x. Takže zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je zde zpochybněno hlasování. Zahajuji hlasování číslo 181 o námitce proti předchozímu hlasování. Kdo je pro přijetí této námitky? Kdo je proti?

V hlasování číslo 181 přítomno 158, pro 111, proti 15. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat toto hlasování M1 plus M2 plus M3.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ne ne ne! Ne. M4 a M5.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, M4 a M5. Omlouvám se.

 

Zahajuji hlasování číslo 182. Kdo je prosím pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 182 přítomno 157, pro 84, proti 60. Návrh byl přijat. (Hlasité projevy souhlasu a potlesk opozičních poslanců a poslanců VV.)

 

Pan kolega Petr Bendl se hlásí? Pan kolega Petr Bendl. Prosím, má slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Já nezpochybňuji hlasování, jenom jsem se spletl.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobře. Tím pádem máme hlasování za sebou. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším návrhem k hlasování je pod písmenem N2 pozměňovací návrh poslance Babáka, body 1-15. Jedná se o zrušení bonusu. Zpravodaj nesouhlasí.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já nechci zvyšovat daně lidem, ani za tuhle cenu ne, co jste teď provedli, kolegové z Věcí veřejných. Takže nesouhlas.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 183. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 183 přítomno 158, pro 22, proti 79. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat dále.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním je hlasování o bodech M1, 2 a 3. Stanovisko zpravodaje lehce kladné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tam byl požadavek... Stanovisko, prosím, pana ministra - M1, M2, M3.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Prosím o chvilku strpení, mám malinko zmatek. Záporné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 184. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 184 přítomno 158, pro 98, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním je návrh pod písmenem N6 - N jako noc - pana poslance Babáka. Je to takzvaná - pardon.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě probíhá kontrola hlasování předchozího. Prosím tedy o vaše strpení. Pan poslanec Stanislav Polčák má slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, na sjetině mám ano, chtěl jsem hlasovat ne. Proto si dovolím zpochybnit hlasování a poprosím o hlasování o této námitce. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 185.

Zahájila jsem toto hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti?

V hlasování číslo 185 přítomno 158, pro 123, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Prosím pana zpravodaje, aby zopakoval, o čem budeme hlasovat.

Pan ministr financí žádá o tříminutovou přestávku. Je 17.56 hodin, sejdeme se v 18.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP