(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, prosím, abyste usedli do svých lavic. Pana zpravodaje se zeptám, zda je vše vyjasněno.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ano, vše je vyjasněno, můžeme pokračovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím ještě vteřinku, přivolávám naše kolegy z předsálí. Všechny vás žádám, abyste věnovali pozornost následujícím krokům, které nám bude avizovat pan zpravodaj. Všichni se usaďte do svých lavic.

Hlasovali jsme naposledy o námitce, námitka byla přijata, proto budeme opakovat hlasování o M1, M2 a M3. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Pavel Suchánek: Ano, M jako maminka, 1, 2, 3. Stanovisko zpravodaje: Souhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Šincl se hlásí? Ne. Takže souhlas pana zpravodaje, nesouhlas pana ministra. Opakujeme hlasování M1, M2 a M3.

 

Zahajuji hlasování číslo 186. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 186. Přítomno 157, pro 99, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním bude hlasování o bodu N jako noc 6 pana poslance Babáka. Je to tzv. solidarita, zpravodaj nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 187. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 187. Přítomno 157, pro 41, proti 88. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Další hlasováním je hlasování o pozměňujícím návrhu R1, část B poslankyně Langšádlové k daňovému řádu. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 188. Ptám se, kdo je pro. Proti návrhu?

Hlasování číslo 188. Přítomno 157, pro 116, proti 35. Návrh byl přijat. Prosím další návrhy.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním přecházíme do oddělení tzv. loterijního, to znamená, že budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu z pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru B5. Je navrženo, abychom hlasovali o tom, zda v § 41c zůstane věta druhá, tzn. bude negativní hlasování, což je snížení odvodů pro kursové sázky na 15 %. Kdo chce, aby zůstala zachována, hlasuje ano. Kdo chce, aby měli všichni stejné podmínky, tzn. 20 %, hlasuje ne. Zpravodaj - nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 189. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 189. Přítomno 155, pro 25, proti 120. Návrh přijat nebyl.

 

Ptám se, zda se hlásí pan poslanec Michal Doktor? Mám tady s faktickou poznámkou přihlášku. Nehlásí se. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním bude hlasování o pozměňujících návrzích pod písmenem O - O1 a O2 pana poslance Dědiče. Stanovisko zpravodaje je neutrální až kladné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 190. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 190. Přítomno 156, pro 89, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním je hlasování pod písmenem B5 o celkovém usnesení rozpočtového výboru. V případě, že bude schválen, stanou se nehlasovatelnými tři návrhy pana poslance Babáka, a to N3, N4 a N5. A návrh poslankyně Langšádlové označený R2. A návrh pana poslance Svobody v části čtvrté, body 5 až 14 a bod 16. Zpravodaj - souhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 191. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 191. Přítomno 154, pro 97, proti 48. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Tímto se staly nehlasovatelné pozměňující návrhy pod písmenem N3, N4 a N5. Návrh poslankyně Langšádlové označený R2 a návrh poslance Svobody k tomuto bodu v částech 5 až 14 a bod 16. Dále budeme hlasovat o bodu, pozměňujícím návrhu pod písmenem E1, E2 poslance Michala Doktora. Zpravodaj - neutrální až kladné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 192. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 192, přítomno 154, pro 13, proti 101. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším bodem hlasování je pozměňující návrh pana poslance Svobody Miroslava K1 a K2. Hlasovat budeme současně. Zpravodaj - neutrální. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 193. Kdo je, prosím, pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 193, přítomno 155, pro 65, proti 82. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním je hlasování o pozměňujícím návrhu pod písmenem S pana poslance Svobody, a to v bodech 1 až 4 a body 15 a 17. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP