(18.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane zpravodaji, promiňte, P1 a P2 jsme hlasovali?

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pardon, ještě P1 a P2 pana poslance Novotného st. Zpravodaj nesouhlasí. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 194. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 194 přítomno 156, pro 19, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním je pozměňovací návrh pod písmenem S, jak jsem avizoval, pana poslance Svobody, čili S. A jsou to body 1 a 4 tohoto pozměňovacího návrhu a body 15 a 17.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová 1 až 4 a 15 a 17. (Zpravodaj souhlasí.) Pan ministr?

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já samozřejmě setrvávám na svém nesouhlasu, protože prošlo něco, co projít nemělo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 195. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 195 přítomno 156, pro 73, proti 68. Návrh přijat nebyl. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Dalším hlasováním by měl být pozměňovací návrh paní poslankyně Langšádlové R3, a to všechny body, od bodu 2 až po bod 24, mimo bod 1, který byl prohlasován již u pozměňovacího návrhu D1 pana poslance Kalouska. Zpravodaj souhlasí. (Ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 196. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 196 přítomno 158, pro 93, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: A poslední hlasování podle mého je hlasování o legislativně technické. Moment ještě. (Poslanec se radí se zástupcem legislativy.) U hlasování bodu M6 jsme konzultovali s paní doktorkou, jestli je pozměňovací návrh paní kolegyně Langšádlové pod písmenem R1 část A hlasovatelný a po dohodě s panem ministrem prohlašuji, že je tento návrh nehlasovatelný, neboť byl již jednou hlasován. Je nehlasovatelný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, zda je námitka proti tomu, že je tento návrh nehlasovatelný. Námitku nevidím, proto můžeme pokračovat s dalším návrhem.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Poslední hlasování k tomuto tisku je hlasování o legislativně technické úpravě, kterou jsem načetl já v podrobné rozpravě. Zpravodaj souhlasí. (Ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 197. Táži se, kdo souhlasí s touto legislativně technickou úpravou. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 197 přítomno 160, pro 95, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Chtěl bych požádat o desetiminutovou pauzu pro kontrolu, zda jsme hlasovali všechno. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Sejdeme se v 18.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP