(Jednání pokračovalo v 18.26 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, přestávka skončila, budeme pokračovat. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu. Prosím, aby se všichni dostavili. Pana zpravodaje i pana ministra požádám o pár vteřin trpělivosti, než všichni přijdou. Dámy a pánové, prosím, posaďte se do lavic. Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Byla provedena kontrola, zda byly hlasovány všechny pozměňovací návrhy. Bylo konstatováno, že ano, takže v podstatě můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr financí. Prosím, má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, bylo to hlasování zhruba stejně veselé a košaté jako rozprava ke stavebnímu spoření. Já si dovolím jenom stručný komentář. To, že nakonec se Sněmovna rozhodla ponechat v právním řádu některé výjimky, které jsou v rozporu s vládním návrhem i s programovým prohlášením vlády, to je prostě vůle Sněmovny a tohle není prostor na to, abychom si tady řešili koaliční vztahy - vřelé. A já tím rozhodně nemám v úmyslu Sněmovnu obtěžovat.

Jenom si dovoluji konstatovat, plně respektuji i rozhodnutí o loterijní dani, protože je to vůle Sněmovny, Sněmovna na to má právo, to takhle většinově odhlasovat přes nesouhlas ministra financí, nicméně pro svoji vlastní obhajobu do budoucna si dovoluji říct, že to prostě nejde. Sněmovna se samozřejmě může usnést na tom, že Ministerstvo financí má zařídit, aby zítra nevyšlo slunce, ale přestože se na tom Sněmovna usnese, tak já se obávám, že by stejně vyšlo. Každý odvod musí být spravovatelný. S tímto vědomím ho správce daně také navrhuje v legislativě. To, co navrhl rozpočtový výbor, je možná - já vůbec nechci zpochybňovat tu politickou vůli, o ni se vůbec nepřu. Kdo jsem já? Vy jste suverén a většinově jste rozhodli! Já prostě jenom říkám, že to není spravovatelné, že to Ministerstvo financí není schopno zajistit. Rozhodně to není schopno zajistit od 1. 1. 2012 vzhledem k tomu, že je listopad, že to prostě nejde! Nesplnitelné úkoly nelze ukládat.

Bude to samozřejmě zajímavé řešení, neboť jsem přesvědčen, že jednotné inkasní místo přes peripetie, které tady byly, protože tu vyhrála Sodexo Pass, tu vyhrála loterijní lobby, v zásadě ta rozporuplná hlasování bylo jenom vítěství lobbismu - ne vítězství, prostě většinová přítomnost lobbistů, ať už Sodexo Pass, nebo loterijníků v Poslanecké sněmovně. Nic, na co by starý kozák nebyl zvyklý. Takže přes tyto peripetie je jednotné inkasní místo nezbytné schválit, protože to je zásadní reforma, a já vás tedy žádám, abychom to schválili. Ale současně vám dopředu říkám, že vůbec netuším, jak budu spravovat loterijní daň podle vaší vůle, protože jste rozhodli o nespravovatelném. Nechci říct, že nesprávném. Vůbec to nechci zpochybňovat. Rozhodli jste o nespravovatelném mechanismu! To prostě nejde! Díky! Tuším, že ten návrh dal gesční výbor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP