(18.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byl pan ministr financí. My jsme před závěrečným hlasováním, neboť o všech návrzích hlasováno bylo.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, podle sněmovního tisku 473, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." Přivolávám naše kolegy.

Zahajuji hlasování číslo 198. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 198, přítomno 160, pro 92, proti 63, konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme projednali bod číslo 13, sněmovní tisk 473, končím jeho projednávání ve třetím čtení a končím také 30. schůzi Poslanecké sněmovny.

Nyní prosím o informaci od předsedů poslaneckých klubů o tom, jak naložíme s pokračováním, tedy se schůzí, která byla také svolána. Návrh - v podstatě je jich několik - první návrh by byl, že teď vyhlásíme desetiminutovou přestávku a budeme pokračovat ještě dnes, pokud tedy na to bude vůle, pokud ne, prosím, aby mi předsedové předestřeli další návrhy.

Takže vyhlašuji nyní do 18.40 hodin přestávku, v 18.40 hodin budeme pokračovat 31. schůzí Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze skončila v 18.33 minut.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP