Začátek schůze Poslanecké sněmovny
6. prosince 2011 ve 14.01 hodin
Přítomno: 185 poslanců
 

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, zahajuji 32. schůzi Poslanecké sněmovny. Vítám vás všechny a seznamuji vás s tím, že organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 32. schůze dne 24. listopadu 2011. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 22. listopadu 2011.

Prosím tedy, přihlaste se svými identifikačními kartami. Prosím také informaci o tom, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Pan kolega Klučka - náhradní karta č. 20, pan kolega Nekl - náhradní karta č. 9. Pan poslanec Paroubek - náhradní karta č. 25. Tolik zatím náhradní karty.

Chtěla bych mezi námi přivítat nejprve nového člena vlády, pana ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu. Chtěla bych mu popřát, aby se mu dařilo.

Ještě pan poslanec Novotný má náhradní kartu 21, pan poslanec Novotný ze strany ČSSD. Pan kolega Babák má náhradní kartu č. 26. Pan kolega Šťastný má náhradní kartu č. 28.

Takže úvodní formality máme za sebou, budeme moci přistoupit k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom za navrhovatele určili pana poslance Jiřího Dolejše a paní poslankyni Lenku Kohoutovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh na ověřovatele. Žádný jiný návrh nevidím, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu.

Oznamuji, že pan poslanec Štětina má náhradní kartu č. 22.

(Vypnutý displej.) Prosím vás o chvilku strpení, protože něco se děje s počítačem a nefunguje vůbec displej. Takže než budeme moci přistoupit k hlasování, oznámím, že zde mám přihlášky k pořadu schůze, o kterých budeme jednat později, a to poté, kdy naběhne počítač.

Dámy a pánové, stalo se něco vážnějšího, porucha si vyžaduje půl hodiny opravy. Sejdeme se ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP