(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, snad je závada odstraněna trvale. Já všechny přivolávám do jednacího sálu, abychom mohli pokračovat. Pokračovat budeme hlasováním prvním, tedy rozhodnutím o tom, kdo se stane ověřovateli této schůze. Toto hlasování za malý okamžik zahájím. Pouze připomenu, že návrh je, aby se ověřovateli této schůze stal pan poslanec Jiří Dolejš a paní poslankyně Lenka Kohoutová. Prosím všechny přítomné, aby se přihlásili. Jiný návrh na ověřovatele nezazněl, a proto budeme moci rozhodnout o návrhu, který jsem přednesla.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 1. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli této schůze se stal pan poslanec Jiří Dolejš a paní poslankyně Lenka Kohoutová. Kdo je pro? Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 1, přítomno 168, pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní k omluvám. Do zahájení schůze požádali o omluvu z poslanců Michal Hašek - zahraniční cesta, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Jana Kaslová - zdravotní důvody, Václav Kubata - pracovní důvody, Jaroslav Lobkowicz - zahraniční cesta, též Václav Mencl a Viktor Paggio. Pro zdravotní důvody se omlouvá Vlasta Parkanová a na zahraniční cestě je Martin Vacek. Dále se omlouvá dnes a vlastně i v dalších dnech mezi 6. a 9. 12. z důvodu zahraniční cesty Jan Hamáček, od 15 hodin dnes se omlouvá pan poslanec František Bublan. Z členů vlády se omlouvají Jiří Besser - zahraniční cesta, Jan Kubice od 17 hodin - pracovní důvody a Karel Schwarzenberg od 17 hodin též z pracovních důvodů. Tolik omluvy, které jsem dostala do zahájení schůze.

Nyní se budeme moci věnovat návrhu pořadu schůze, ale než k němu přistoupíme, chtěla bych vám připomenout, že 1. prosince nabyla účinnosti novela zákona o našem jednacím řádu. Brožurka s tímto novelizovaným úplným zněním zákona vám byla v minulých dnech rozdána. Tato schůze bude tedy poněkud neobvyklá, protože většina podkladů byla předložena ještě v původním režimu, to znamená, že vše, co bylo předloženo od 1. 12., je již doručováno podle této platné novely. Prosím tedy, aby těmto změnám byla věnována náležitá pozornost. Znovu upozorňuji, přestože to bylo řečeno i v organizačním výboru, že Kancelář Sněmovny je připravena vám poradit. To je informace na úvod.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 32. schůze. Návrh je uveden na pozvánce. Dnes ráno zasedlo pravidelné grémium. Shodli jsme se na těchto návrzích:

1. Vyřadit body 16 a 95 návrhu pořadu. Je to sněmovní tisk 352, druhé a třetí čtení návrhu zákona.

2. Ministr dopravy Pavel Dobeš požádal o pevné zařazení bodu 89 návrhu pořadu. Je to sněmovní tisk 504. Budeme jej projednávat v souvislosti se státním rozpočtem, a to ve středu 14. prosince po již pevně zařazeném bodu 88.

Dále se grémium rozhodlo vyhovět žádostem místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, který žádá o vyřazení bodu 60. Je to sněmovní tisk 348-E.

Dále je zde žádost ministra vnitra Jana Kubiceho, který požádal o pevné zařazení bodů 77, 123, 124 a 125, jsou to sněmovní tisky 438, 356, 427 a 437, na čtvrtek 15. prosince jako první až čtvrtý bod po písemných interpelacích.

Také budeme žádat Sněmovnu, aby na návrh grémia vyhověla žádosti veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského, který požádal o pevné zařazení bodu 136, sněmovní tisk 507, na úterý 13. prosince jako čtvrtý bod našeho jednání.

To je vše z mé strany.

Nyní k vašim návrhům. Mám zde několik přihlášek. Pan místopředseda Lubomír Zaorálek s přednostním právem jako první, potom jsou zde přihlášeni další kolegové. Pan poslanec Václav Votava bude mít poté příležitost.

Pan poslanec Krupka má náhradní kartu číslo 40.

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, mluvil jsem nedávno s jedním mladým mužem, který mi sdělil, že bude svědčit v jedné velmi vážné korupční kauze v této zemi, kterou nechci uvádět přesně, ale pravděpodobně o ní budeme ještě hodně slyšet, a on řekl, že bude svědčit, a je to docela zásadní svědectví, takže jsem se tak docela hloupě zeptal, proč to dělá po těch zkušenostech, které tady máme s paní Urbanovou, panem Kořistkou, panem Michálkem, co ho vlastně vede k tomu, že se rozhodl v této věci svědčit. Připadal jsem si, když jsem tu hloupou otázku položil, jako ten bandita Calvera ve filmu Sedm statečných. Znáte ten film, kdy Calvera se ptá, tuším, Yula Brynnera: "Proč vy, takový chytrý člověk, tady s těmi špinavými vesničany se vůbec špiníte, co vás k tomu vede?" A ten Yul Brynner mu na to odpoví, tuším: "Viděl jsem jednoho člověka, který nahý skočil do kaktusu. Také se ho tak ptali, proč to udělal." (Ozývají se různé hlasy ze sálu.) Bylo to trochu jinak, ale nějak tak to bylo, byl tam nějaký skok do kaktusu. A on na to odpoví: "Zdálo se mi, že je to dobrý nápad."

Takže ten dotyčný mladý muž mi možná mohl odpovědět stejně, ale on mi kupodivu odpověděl docela vážně. On mi řekl: "No, já jsem byl ten pitomý mladý student tehdy na Národní třídě 17. listopadu a stál jsem tam v první řadě. A najednou to na mě přišlo, že už nemůžu dál, že mi připadá, že nemůžu mlčet, a že když to vím, tak to musím říct."

Takže mně připadá oproti panu premiérovi, který se nedávno vyjádřil, že v tom vlaku boje s korupcí poměrně vesele uháníme kupředu, tak mi připadá, že pan premiér se nachází v nějakém jiném prostředí než já.

Já jsem tady přijal 25. listopadu delegaci Asociace samostatných odborů, která mě požádala, abych Sněmovně předložil návrh na ustavení parlamentní komise za účasti občanské veřejnosti pro dohled nad vyšetřováním korupčních afér. A já jsem se s těmi odboráři setkal. Oni mi řekli, že zdaleka není jistota, jakým způsobem jsou vyšetřovány kauzy jako Opencard, ProMoPro, Diag Human, tanky T72, pandury, IPB, IZIP. To jsou tedy kauzy, které oni vyjmenovávají ve svém dopise. Nemají představu, že by někdo tady ve Sněmovně měl vstupovat do těch kauz, ale řekli mi, že jim jde o jakýsi dohled nad tím, jak fungují jednotlivé složky, ať je to státní zastupitelství, policie, soudy, do jaké míry ty kauzy jsou skutečně vyšetřovány a nejsou zametány. A kontrola nad tím, aby nedocházelo k žádnému politickému ovlivňování těchto kauz.

Já tady ten návrh pokládám za legitimní. To, co veřejnost cítí, mi připadá naprosto pochopitelné, protože i v posledních dnech jsme vlastně konfrontováni s celou řadou událostí, které potvrzují, že s bojem s korupcí se to u nás vůbec nemá tak dobře, jak tvrdí pan premiér. Já sám mám dokonce pochyby o tom, co se děje tady ve Sněmovně, protože už jsem tady v minulosti dost dlouho mluvil o tom, co si myslím, že se děje s návrhem a s novelou zákona o veřejných zakázkách, která v té podobě, jak odešla ze Sněmovny, podle mě vůbec nevytváří podmínky pro transparentnost v těch veřejných zakázkách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP