(14.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Jsem přesvědčen, že tak jak to Sněmovna schválila, poslala Senátu, není vůbec žádná garance, že se do budoucna dovíme, kdo skutečně fyzicky se dostal k veřejným penězům. A stejně tak si myslím, že - a proto sdílím tedy ty obavy veřejnosti a proto budu navrhovat samostatný bod, protože si myslím, že i to, co se v posledních dnech děje ve Sněmovně, tak ty obavy spíš rozmnožuje.

Konkrétně vám řeknu - například to, co se událo v ústavněprávním výboru, tuším, kde se projednával zákon o obchodních korporacích, a kde došlo k tomu, že byla přijata taková právní úprava obchodních společností - ono se hodně mluvilo o boji s anonymními akciemi, teď tedy se rýsuje takové rozhodnutí a řešení tady ve Sněmovně, že celé to řešení se - jednak ta účinnost toho zákona bude někdy v polovině roku 2015, pokud se nemýlím, protože zákon sám vstoupí v platnost 1. 1. 2014 plus 18 měsíců lhůta, tak to je odloženo na čtyři roky, a... to vlastně není tak důležité. Pro mě je podstatné to, že jak jsem se seznámil s tou úpravou, tak vlastně ona ten problém vůbec neřeší. Zaknihování akcií, a pokud se k němu ten dotyčný nerozhodne, to zaknihování tedy neprovede, tak ty jeho akcie podle zákona se stanou akciemi na jméno, u kterých se také nebude vědět, kdo je vlastně vlastní. Jestli bude někde nějaký tajný registr, ke kterému vlastně nebude přístup, tak je to vlastně naprostá netransparentnost. Takže to celé velké tažení za anonymní akcie končí po této úpravě opět v bažinách, stejně jako končí návrh a novela zákona o veřejných zakázkách.

No a že ty anonymní akcie jsou, přátelé, vážný problém, to ukazuje i ta poslední kauza, o které jsem si přečetl, která se týká ministra práce a sociálních věcí, kde se také společnost původně patřící ministru Drábkovi vlastně nakonec promění ve společnost s anonymními akciemi, a zrovna je to ta společnost, která se zabývá oněmi elektronickými účtenkami, které souvisí se sociálními kartami. Takže to, že anonymní akcie jsou problém, dokonce spojený s ministry této vlády, o tom není pochyb. A tady je vidět, že není zájem s těmi anonymními akciemi udělat konec nějaký. Protože kdyby se opravdu chtělo, tak se nebude hledat řešení někdy v roce 2015, ale upraví se obchodní zákoník dnes - nebo zákon o obchodních korporacích.

Takže já jsem přesvědčen, že všechny ty obavy, které mi tady odboráři řekli, jsou naprosto opodstatněné, a mohl bych tady vyjmenovávat další a další kauzy za poslední dny, které vlastně jsou dokladem toho, že v této zemi korupce je taková, že když nám ty zahraniční žebříčky dávají informaci o tom, že Česká republika se vlastně propadá hlouběji a hlouběji, tak tím zřejmě odrážejí reálný stav věci a ne nějaký pocit občanů - pouze pocit občanů.

Takže já budu navrhovat jeden bod, to bude právě ustanovení parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním korupčních afér, a kromě toho bych chtěl navrhnout ještě jeden bod dnes na pořad schůze - tento bych chtěl navrhnout jako první. Vzhledem k tomu, že se opět blíží jednání Evropské rady, které bude v pátek, sobotu, ve čtvrtek myslím začíná, to jednání Evropské rady opět bude poměrně významné, protože na jeho programu je vlastně také odpověď institucím Evropské unie na hrozící úvěrovou krizi a hospodářský propad v příštím roce. To se týká nakonec i rozpočtu, kterým se máme zabývat zítra - druhým čtením státního rozpočtu. Mně to připadá, že ta informace je důležitá, proto bych požádal premiéra, aby nám podal - já vím, že on bude informovat evropský výbor, tu informaci mám, ve čtvrtek ráno, nicméně vzhledem k tomu, jak je ta věc i veřejně diskutovaná, viz třeba naposledy ona jakási představa paní Merkelové a Sarkozyho - a ono to není jednoduché, protože se zdá, že stanovisko Francie a Německa jsou v rozporu do poslední chvíle - takže já mám pocit, že je o čem mluvit a že by stálo za to informovat o tom, jak Česká republika - s čím - na ten summit pojede.

Takže bych chtěl požádat, abychom tu informaci o pozici České republiky na blížící se summit Evropské unie dostali. Byl bych rád, kdybychom tím mohli dnes začít jako prvním bodem, a jako druhý bod navrhuji ono zřízení nebo ustavení parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním korupčních afér. Takže to je první a druhý bod dnešní schůze.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. S přednostním právem pan ministr financí Miroslav Kalousek, poté pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Pan ministr Drábek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Možná stojí za to si občas něco připomenout i pro pamětníky. Například rok 2005. V roce 2005 jsem si jako o šest let mladší a tehdy ještě tedy o něco naivnější než dnes předseda rozpočtového výboru dovolil neuvěřitelnou drzost. Po dvou měsících neskutečných, veřejnost znechucujících afér předsedy sociální demokracie a předsedy tehdejší vlády Stanislava Grosse jsem vystoupil zde na tomto místě a řekl jsem, že už je naprosto neúnosné pro Českou republiku, aby snášela takovéhoto premiéra v čele své exekutivy, a že pokud to sociální demokracie není schopna nahlédnout, pak této Sněmovně pravděpodobně nezbývá nic jiného, než vyslovit nedůvěru vládě, v jejímž čele Stanislav Gross stojí.

Byl jste to tenkrát vy, pane místopředsedo Zaorálku, pravda, v roli předsedy Poslanecké sněmovny, tedy třetího nejvyššího ústavního činitele v zemi, který tenkrát vystoupil a velmi rozhořčeně hájil svého předsedu strany a předsedu vlády České republiky s tím, že sociální demokracie prověřila všechny záležitosti, že jsou zcela krystalicky čisté, že nic není vzdálenější předsedovi sociální demokracie a sociální demokracii jako takové jako korupce. Obvinil jste mě tenkrát z účelové argumentace a mluvil jste stejně přesvědčivě o korupci, jako jste mluvil teď, jenom jste tenkrát možná o něco více křičel, protože jste byl zjevně více nervózní. Dnes, pravda, byl jste více nad věcí. Jak si máme myslet po těch šesti letech - mezitím uteklo těch šest let a veřejnost si udělala jasný obrázek, jak to tenkrát bylo s korupcí, sociální demokracií a vaším předsedou - jak si máme po těch šesti letech myslet, že když dnes mluvíte o korupci, že to myslíte nebo nemyslíte stejně upřímně jako tenkrát. Že když dnes obviňujete Nečasovu vládu z toho, že málo bojuje s korupcí, zda ji náhodou neobviňujete z toho, že se snaží na některé korupční praktiky, které vy jste tenkrát hájil, přijít. Proč v sobě nemáte aspoň trochu pokory s reflexí té diskuse před šesti lety, kdy jste tady hájil předsedu sociální demokracie Stanislava Grosse a mě jste obviňoval z účelové argumentace? Já vás obdivuji. Máte obrovský talent, myslím si, že vaše kariéra není u konce. (Potlesk ze střední části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak nyní se přihlásil o slovo pan - domluvili jste se - pan místopředseda Zaorálek, poté pan ministr Pospíšil, pan ministr Drábek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To můžeme mluvit o roku 2005, 2006, 2004, 2002, můžeme vytahovat tady, co kdo řekl. Ta historie nebyla vůbec jednoduchá, u každého najedeme výroky, zvlášť když tady mluvil delší dobu, které dnes by se mu těžko hájily. Souhlasím s panem ministrem Kalouskem, že ty dnešní výroky bych dnes asi sotva mohl opakovat, a nemá cenu - chápete, jde o to, jestli, vy říkáte, jak brát to, co říkám. No berte to prostě věcně, jestli to, co říkám, odpovídá nějaké realitě, nebo jestli je to něco vymyšleného. Je to normální v téhle zemi, když tady máme zástupce - vrchního státního zástupce v Praze pana Grygárka, o kterém se dovíme, že si posílá SMS s panem Romanem Janouškem, jehož obraze veřejný je všeobecně známý. Ten pan Grygárek, o kterém jsem tady také v tom roce říkal, že nemá co dělat na místě - na vysokém státním zastupitelství, když se tam dostával - to bylo později vlastně. Já jsem opakovaně říkal, například člověk, který před listopadem 1989 se podílel na vyvážení a pokrýval jako socialistický prokurátor vyvážení lidí ven za město a sám se k tomu nabídl, že nemá co dělat v této funkci.***
Přihlásit/registrovat se do ISP