(14.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Rozumíte, můžete říkat, že tady někdo dělá nějaké cvičení, ale já vám říkám, jsou to věcné záležitosti. Otevírám to proto, protože si myslím, že to je problém pro všechny, pro nás stejně jako pro vás. Můžete mluvit o roku 2005, roku 2002, ale já vám říkám, zabývejme se tím, co se v této zemi dneska děje. Snažím se to říkat přesně a neříkám to jenom proto, abych napadal. Je to prostě náš společný problém. Je otázka, jestli se ty kauzy budou řešit, nebo ne. A já vám říkám, že je třeba dělat kroky pro to, aby se změnila neúnosná situace ve společnosti. Já jsem tady začal příkladem toho, že lidé jsou prostě nevýslovně frustrovaní a zklamaní ze situace, kdy mají dojem, že je vše dovoleno, že dokonce politikům je vše dovoleno bez ohledu na politické barvy. Patříme v tom často do jednoho koše. A já tady navrhuji, abychom udělali nějaký krok, abychom to změnili. Neříkal jsem to tak agresivně. Můžeme si teď začít vypočítávat to, co kdy bylo v minulosti, a vlastně se nedobrat žádného výsledku.

Já navrhuji, abychom ten bod zařadili, abychom se tím zabývali, abychom se vážně pokusili najít nějaký způsob, jak tomu budeme čelit. Jinak si myslím, že to bude špatně pro všechny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil má slovo. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nemívám ve zvyku reagovat uprostřed schvalování programu, ale pan místopředseda Zaorálek zde uvedl při obhajobě svého návrhu tolik nepřesností, že musím některé věci uvést na pravou míru.

On zde konstatoval, že se snaží říkat věci přesně, ale přitom nás napadl, napadl vládu premiéra Nečase, že nebojujeme dostatečně proti anonymním akciím, a vůbec nevzal v potaz fakta, která jsou zcela jasná a která dneska celá odborná veřejnost ví. Vláda, která v tuto chvíli připravuje samostatný zákon o transparentnosti akciových společností, chce upravit otázku anonymních akcií ve speciálním zákoně, který je v tuto chvíli již dopisován a bude jej projednávat vláda počátkem příštího roku. Během jara dostane Poslanecká sněmovna tento zákon sem k projednávání. Tento zákon, pokud bude schválen, bude účinný v okamžiku vyhlášení. Nechápu tedy, proč zde pan místopředseda hovoří o tom, že vláda připravuje opatření, která snad budou účinná - cituji - v roce 2015. To v žádném případě není pravda. Regulace anonymních akcií ze strany vlády má být účinná již v průběhu příštího roku.

To, proč je zde zmiňován zákon o korporacích a projednávání na ústavněprávním výboru, to já vůbec nechápu, protože my anonymní akcie nechceme upravit v novém obchodním zákoníku, nechceme je upravit v zákonu o obchodních korporacích, ale chceme právě přijmout speciální zákon, o kterém nyní probíhá odborná debata na úrovni specialistů na obchodní právo, ale také členů různých neziskových organizací, kde se snažíme najít takové řešení, které bude efektivní, odstraní problémy, které jsou spojené s anonymními akciemi. Na druhou stranu půjde o zákon, který nebude protiústavní a nebude porušovat vlastnické právo drobných akcionářů. To je třeba si také uvědomit. Musíme najít kvalitní legislativní zákon, ne populistický zmetek, který nám brzy zruší Ústavní soud.

Takže pane místopředsedo, prosím, podívejte se na vládní legislativu. Doporučuji její studium. Pak nebudete říkat, že vláda nechce regulovat anonymní akcie. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan ministr Jaromír Drábek, prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se připojím k opravě jednoho mylného výroku pana místopředsedy Zaorálka. Společnost iDTAX, kterou jsem spoluzakládal na jaře roku 2009, je společností s ručením omezeným, tedy evidentně nemůže mít anonymní akcie. To prostě opravdu není možné.

K tomu bych jenom podotkl, že tuto společnost jsem spoluzakládal v rámci usnesení Mezinárodní obchodní komory v České republice, jejímž jsem byl v té době předsedou, společně s výkonným ředitelem této komory a zástupkyní výkonného ředitele. Pokud někdo tady vytváří nějaké konstrukce, že jsem si snad na jaře roku 2009 připravoval prostřednictvím této společnosti něco pro rok 2011 nebo 2012, tak to považuji za skutečně velmi sofistikovanou konstrukci a jenom upozorňuji na to, že ta společnost byla založena naprosto transparentně za účelem obchodních transakcí, které zjednodušovaly oběh účetních dokladů. A to, že se elektronizací státní správy zabývám už mnoho let, to je prostě fakt a myslím si, že vyvozovat z toho, že jsem se tím zabýval v rámci Hospodářské komory České republiky, v rámci Mezinárodní obchodní komory, fakt, že jsem si tím připravoval nějaké budoucí možnosti v pozici ministra práce a sociálních věcí, je skutečně velmi, velmi sofistikovaný vývod.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je přihlášen pan poslanec Václav Votava.

Oznamuji, že pan kolega Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 30.

Po panu poslanci Votavovi je přihlášena paní poslankyně Vlasta Bohdalová.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, chtěl bych požádat o zařazení bodu 52, což je tisk 435, je to návrh zákona o Národním parku Šumava, jako pevný bod, první bod na příští úterý 13. 12. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Paní poslankyně Vlasta Bohdalová, prosím. Po ní je přihlášen pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré adventní odpoledne, vážení kolegové. Já bych si dovolila navrhnout zařazení dvou bodů do programu této schůze. Jsou to body informační.

Za prvé Informace ministra školství o postupu a projednávání nového návrhu financování regionálního školství. Důvod, proč bych si přála, aby na program této schůze byl tento bod zařazen, je takový. Za poslední měsíc se na mě obrátili zástupci krajů, zástupci obcí, zástupci Svazu měst a obcí, oborových asociací školství, kteří chtějí, aby se zcela jasně tato záležitost nového financování regionálního školství projednala a došlo k takovým změnám, aby tak jak je tento materiál zatím navržen, nedošlo k tomu, že některé menší základní školy či učební obory zaniknou nebo menší školy v menších obcích budou muset být dofinancovávány obcemi. K těmto výtkám se tyto odborové organizace odhodlaly směrem k Ministerstvu školství, ale zatím se jim nedostalo žádné odpovědi. Proto mě požádaly, jestli bychom mohli tento bod zařadit na program této schůze, aby bylo zcela jasno i vám, ostatním kolegům, jak bude dále financováno regionální školství, abyste mohli odborně tyto věci lidem ve svém regionu vysvětlit.

A druhý bod, který navrhuji k zařazení, se opět týká školství a je to žádost o zařazení Informace o nové tarifní tabulce týkající se mezd pedagogických pracovníků. Tak jak je nový návrh postaven s těmi 4,1 mld., které mají jít do mezd pedagogů navíc, je to tak, že je naprosto zrušen tzv. věkový automat, to znamená, že je čistě navrženo, že ředitel školy může určit tarifní plat učiteli podle... domyslete si, podle čeho, ale ne podle odučených let. Ale vzápětí ze stejného ministerstva odejde na tyto ředitele dopis, ve kterém je pan ministr žádá, aby při stanovení tarifních platů učitelů přihlíželi k odslouženým letům. Vidíte, že tady je rozpor, a já bych chtěla, aby nás pan ministr o celé této záležitosti informoval. Přála bych si, jestli bychom mohli tento bod zařadit na čtvrtek po písemných interpelacích. Já mám pocit, že už tady byl některý první nebo druhý bod po písemných interpelacích navrhován, tak za další tyto body, třetí, čtvrtý. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Na tento čtvrtek, paní poslankyně? A ten první bod chcete zařadit kam?

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Oba dva na tento čtvrtek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP