(15.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Náhodou ještě společnost, která, když jdeme zpátky, je totožná s tou, kterou vlastnil pan ministr. Je tohle normální? Je tohle normální situace? Když si tohle občané přečtou, tak z toho určitě mají dojem naprosté věrohodnosti ministrů a vlády. To vypadá velmi seriózně.

Pan ministr se tady brání, a přitom u našich sousedů v Německu by musel odstoupit. V Česku to zřejmě projde! (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Rath je dále přihlášen s návrhem k pořadu schůze. Prosím, pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout do našeho programu nový bod. Ten bod by se jmenoval Informace ministra zdravotnictví o způsobu úhrad zdravotnickým zařízením v příštím roce. Je to docela záležitost klíčová a velmi důležitá, protože víte, že pan ministr zhruba před rokem slíbil lékařům, že v letošním roce dojde k navýšení jejich platů. Také udělal slib vůči zdravotním sestrám, že tentokrát bude myslet i na zdravotní sestry. Máme konec roku a Ministerstvo zdravotnictví rozhoduje o zásadní normě, která toto má splnit. Tou normou je úhradová vyhláška. Podle mých informací zatím nebyla ministerstvem vydána, zatím existují různé pracovní verze, které tu či onde pronikají do médií. Informace jsou značně protichůdné a poslední informace, které tedy zazněly, byly informace, že ministr předpokládá, že by narostly úhrady nemocnicím o 3 % - ale oproti roku 2010, tedy oproti roku, kdy k žádnému navýšení platů lékařů nedošlo, k tomu došlo na začátku letošního roku, tedy k roku, kdy pojišťovna nezohledňovala toto navýšení platů lékařů. A je to i problematické, protože je tam poměrně podobná situace s nárůstem platů sester.

Čili pokud by v současné situaci Ministerstvo zdravotnictví skutečně vydalo úhradovou vyhlášku, kde počítá s nárůstem plateb do nemocnic s pouhými 3 % proti roku 2010, tak to prosím není ani v podstatě na úrovni nárůstu platů lékařů v letošním roce. Čili by se jednalo o jednoznačný podvod na zdravotní sestry a lékaře, protože pan ministr musí vědět, že pokud připočteme nárůst DPH, který provedla tato vláda, tedy zdražení podstatné části vstupů a nákladů nemocnic i ordinací, tak tento nárůst DPH dělá pro zdravotnictví zhruba 4 mld. Ten mzdový nárůst, pokud by měl být realizován tak, jak pan ministr slíbil, tak se opět můžeme dostávat k nějakým zhruba 6 mld. Ročně. Čili pokud by zdravotnictví v příštím roce mělo fungovat stejně jako letos při zvýšené DPH a dodržet slib ministra zdravotnictví a navýšit platy sester a lékařů tak, jak jim dal své slovo, tak bychom potřebovali zhruba o nějakých 10 mld. víc než v letošním roce. Těchto 10 mld. v pojišťovnách není. Těchto 10 mld. se nezobrazuje ani v návrzích na úhradovou vyhlášku.

Já si myslím, že je to velmi vážné téma, protože víte, co nás potkalo s protesty zdravotníků, především lékařů, v loňském roce, tedy akce Děkujeme, odcházíme. Akce do značné míry začala paralyzovat chod českého zdravotnictví, a to nebyla dotažena do konce. Já zde zcela zodpovědně mohu říci, že pokud by lékaři splnili tehdy svoji hrozbu, tak ve Středočeském kraji bychom měli vážné problémy zajistit alespoň základní akutní péči o pacienty. To, že nemluvím do větru, myslím vidíme každý z nás, kdo se aspoň dnes díváme na nějaké zprávy, protože obdobná akce probíhá dnes na Slovensku. Tam ale vláda byla ještě arogantnější než česká vláda. Tamní pravicová vláda řekla, že s lékaři vůbec nemá cenu jednat a ať si tedy odejdou. A skutečně slovenští lékaři odešli. Odešlo něco kolem 3 tisíc slovenských lékařů a slovenské zdravotnictví dnes kolabuje. Většina nemocnic není schopna zajistit ani základní akutní péči. V tuto chvíli podle zpráv, které jsou zveřejňovány, na Slovensku dnes možná umírají pacienti zbytečně.

Samozřejmě naše pravicová česká vláda nemohla nechat své pravicové kolegy na Slovensku ve štychu, tak poslala slovenské zdravotnictví zachránit 30 vojenských lékařů, pravděpodobně po decimaci naší armády nám víc vojenských lékařů nezbylo, takže jsme poslali všech 30 vojenských lékařů, které asi máme aktuálně k dispozici. Navlékli jste je do vojenských maskáčů, nevím tedy, jestli mají operovat v uniformách a bojovat s bakteriemi s přilbou na hlavě. Bylo to docela úsměvné vidět těch 30 nešťastníků, kteří na rozkaz jedou nahradit 3 tisíce slovenských lékařů. Nevím, k čemu tento směšný cirkus měl sloužit. Asi k tomu, aby bylo vidět, jak se nedá pravice a jak se pravice vzájemně podrží. A teď už vidím, jak těch 30 lékařů v maskáčích české armády tam zachraňuje desetitisíce pacientů v prázdných slovenských nemocnicích.

Čili, dámy a pánové, já bych se nechtěl tohoto dočkat, protože při velikosti Slovenska by nám mohla slovenská vláda poslat možná 10 vojenských lékařů zase recipročně, kdyby u nás byla splněna akce Děkujeme, odcházíme, a to nevím, jestli by vskutku české zdravotnictví zachránilo, stejně tak jak nezachrání a nepomůže slovenskému zdravotnictví těch 30 maskovaných českých vojenských lékařů.

Já jsem to tady trochu zlehčil, abych jenom ukázal tu absurditu, jak jsou schopni představitelé pravicových vlád zacházet s tak citlivými věcmi, jako je systém zdravotnictví, s tak vážnými věcmi, jako je ochrana životů a zdraví občanů. Bohužel i z této vážné věci vy dokážete udělat černou frašku, protože nejde o nic jiného než o ubohý černý humor, který ale může za sebou mít vážné následky pro statisíce spoluobčanů na tom nejcennějším, co mají, to znamená na jejich zdraví a životech.

Čili, dámy a pánové, já bych se skutečně nechtěl dočkat, abychom v příštím roce byli zase konfrontováni s akcí lékařů a sester, tentokrát i sester, kterou nazvou buď Děkujeme, odcházíme, nebo Děkujeme, máme vás už dost. Tím budou myslet pana ministra zdravotnictví, který nesplnil svůj slib, který dal. Dámy a pánové, já myslím, že tato Poslanecká sněmovna by tedy měla od ministra zdravotnictví slyšet jasné slovo, jak svůj slib chce splnit, protože si myslím, že skutečně je velmi vážné dnes riskovat podobnou akci, která tady byla a ještě v eskalované podobě, která dnes na Slovensku probíhá. Myslím si, že je naší naprosto plnou zodpovědností chtít slyšet, co s tím ministr udělá, jak to vyřeší a jakým způsobem se k tomu postaví, protože nesmíme riskovat kolaps českého zdravotnictví. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále je přihlášen pan poslanec Milan Urban. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP