(15.20 hodin)

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dobrý den. Já chci navrhnout také jeden nový bod do programu dnešní sněmovny, který souvisí se situací v ČSA. Česká republika leží uprostřed Evropy, což je někdy výhoda, ale někdy také nevýhoda, protože nemáme moře, takže vlastně vzduch je naše moře. A v současné době sledujeme velmi dramatické události, které se týkají Českých aerolinií, kde z 300 pilotů 100 má výpověď, takže já vlastně nevím, jestli se nedostáváme do určitého rizika izolace. Chci tedy navrhnout, aby ministr dopravy předložil Poslanecké sněmovně informaci o aktuálním stavu ČSA. Prosím zařadit na příští úterý po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Urbanovi. Pan poslanec Cyril Zapletal má slovo.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Chtěl bych požádat ctěnou Sněmovnu, aby umožnila přeřazení bodu 118 - změna zasedacího pořádku - jako pevný bod na čtvrtek po pevně zařazených bodech po písemných interpelacích, to znamená jako bod 5. Stačí to tak, paní předsedkyně?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to, pane poslanče, tento čtvrtek. (Jako 5. bod.) Ano, děkuji.

Pan poslanec Marek Benda prosím. (Není v jednacím sále.) Pokud není přítomen, prosím pana poslance Jandáka. Mezitím přijde pan kolega Benda.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, já bych chtěl a prosil bych, aby byl zařazen bod informace o situaci na Ministerstvu kultury, lépe řečeno, jaké je postavení ministra kultury Bessera. Proč se na to ptám? Protože bych rád odcitoval pana Gazdíka, předsedu jeho klubu, který říká: "Je tu jednak zjevné porušení zákona, kdy pan ministr neuvedl informace o svém angažmá v nějaké společnosti v majetkovém přiznání. Pro mě osobně je ale ještě větším problémem to, že ministr vlády figuruje ve firmě, kterou vlastní člověk odsouzený za korupci. To mě hrozně zklamalo," říká pan kolega Gazdík, kterého si velmi vážím, protože tady skoro rok už bojuje za průzračnost a čistotu politiky a říká, že jeho strana je ta nejčistší.

A dále bych ještě poprosil, protože tady mám takovou věc, kterou jsem si opsal, co řekl pan předseda Věcí veřejných John, který říká: "Měl by odejít. Když jsem si přečetl, že zapomněl uvést takové věci do majetkového přiznání, to se přece nezapomíná. V takové chvíli ztrácí důvěryhodnost. A se ztrátou důvěryhodnosti ministra ji ztrácí celá vláda. Je to teď na panu premiérovi."

Já bych snad k tomu dodal jedno české přísloví: kde nic není, ani smrt nebere! Tak nevím, co ta vláda chce ještě ztratit! Ale přesto bych prosil, aby nás pan premiér informoval o tom, jaká je situace, protože my víme zprávy pouze z tisku a z bulváru. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, promiňte, ještě mi navrhněte, na kdy to chcete zařadit.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Třeba na teď! Děkuji. (Pobavení.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Na teď to úplně nepůjde, tak zkuste něco jiného. (Pobavení a potlesk.)

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Paní předsedkyně, vy dobře víte, že situace je trošku jiná, než na kterou se ptám. Média už střílí do vzduchu, že ministr Besser je odvolán. Já to nevím. Ale jako poslanec tohoto parlamentu chci, aby premiér, a to je závažná situace, která se stala, aby nám to odpověděl. To znamená, že může během dvou tří minut odpovědět, jak tu situaci vyřešil.

Takže je to na vás, paní předsedkyně. Já navrhuji na teď. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, na teď vám nemohu vyhovět, protože teď probíhají další návrhy k pořadu schůze, takže prosím...

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já jsem blbej, ale ne tolik, paní předsedkyně! Vím, že až tento bod skončí, může okamžitě pan premiér odpovědět. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili jako první bod dnešního jednání. (Posl. Jandák souhlasí.) Děkuji. Pan kolega Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil navrhnout tři zdvojené body, a to jejich vypuštění. Prvním vypuštěním by byl bod číslo 14 a současně bod číslo 93. Jedná se o vládní návrh novely ústavy, zjednodušeně řečeno, novelizující Nejvyšší kontrolní úřad. Jak jistě víte, z prezidiálky zaznělo, že máme vypustit návrh zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Nedošlo k návrhu na vypuštění i novely ústavy. Domníváme se, že je ještě třeba vytvořit nějaký čas na jednání o konečné podobě tohoto zákona.

Dále navrhuji vypustit bod 13 a bod 92, což je zase druhé a třetí čtení sněmovního tisku 426, zjednodušeně mediací, pro jejich nedoprojednání v ústavněprávním výboru. A taktéž bod číslo 30 a 109, sněmovní tisk číslo 431, zjednodušeně přestupkový zákon paní kolegyně Řápkové a ostatních, také pro jejich nedoprojednání v ústavněprávním výboru. To jsou návrhy, které jsou za mě.

Dále mám jednu prosbu od pana ministra Tomáše Chalupy na pevné zařazení bodu vládní návrh zákona o ochraně ovzduší, sněmovní tisk 449, druhé čtení, pevně na 9. prosince na dopoledne. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, 9. prosince - čtvrtek dopoledne po písemných interpelacích?

 

Poslanec Marek Benda: Po pevně zařazených bodech. Ale to je pátek! Devátého prosince je pátek.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A byl to bod prosím?

 

Poslanec Marek Benda: Po pevně zařazených bodech.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ne! Který bod navrhujete? Já jsem si to nestihla zapsat.

 

Poslanec Marek Benda: Je to sněmovní tisk 449, bod číslo 22.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. (Posl. Benda: Děkuji za pozornost.) Pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych si rád dovolil navrhnout dva nové body pořadu naší schůze, a to sněmovní tisk 544, kterým jsou dotační programy pro zemědělství na rok 2012, a sněmovní tisk 546, kterým je návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2012. Tyto body bývají standardně projednávány podle zákona po schválení státního rozpočtu na příští rok. Já navrhuji tyto body zařadit tedy do bloku bodů, které se projednávají v souvislosti se státním rozpočtem, a to za bod 90 navrženého programu schůze na středu 14. 12. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Papežovi a nyní pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, já jsem si všiml teď během projednávání změn programu faktu, že pan poslanec Benda tady nebyl přítomen v době, kdy přišel na řadu z hlediska své přihlášky, a pak dostal slovo vzápětí po poslanci Jandákovi, ačkoliv podle mého názoru tady bývalo zvykem v Poslanecké sněmovně, že nepřítomný poslanec je zařazen na konec, poté kdy se dostane na všechny poslance, kteří se řádně přihlásili a byli tady k dispozici pro to, aby mohli vystoupit. Chci na tuto věc upozornit, protože si myslím, že by bylo dobře, kdybychom tyto standardní zvyklosti drželi a neměnili je ad hoc podle toho, koho se to zrovna týká.

Rád bych se vyjádřil k návrhu na zařazení nového bodu. Tímto novým bodem by byla Informace ministra práce a sociálních věcí pana Jaromíra Drábka k roli společnosti iDTAX. Nazvu to takto obecně. Domnívám se, že to, co zde pan ministr Drábek zatím uvedl ve své polemice s místopředsedou Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem, je zcela nedostatečné a Poslanecká sněmovna má nepochybně právo, aby od pana ministra získala ucelenou informaci o tom, co to je vlastně společnost iDTAX a jaká bude její role v elektronizaci státní správy v příštích letech během mandátu této vlády. Říkám to proto, že jsme tady opakovaně v této Poslanecké sněmovně řešili kauzu IZIP. Kauza IZIP, možná si na to vzpomenete - Všeobecná zdravotní pojišťovna. To je kauza, ve které například koaliční strana Věci veřejné nedávno avizovala, že bude podávat trestní oznámení. To je kauza, kde svoji aktivní roli hráli dva poslanci Občanské demokratické strany - pan Ouzký a pan Cabrnoch. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP