(15.40 hodin)
(pokračuje Drábek)

Po několika měsících jsem obchodní podíl v této společnosti prodal za pořizovací cenu, tedy bez jakékoliv koruny zisku.

Společnost byla založena za účelem propagace a pilotního ověřování systému elektronického oběhu účetních dokladů v komerční sféře - zdůrazňuji: v komerční sféře. Společnost iDTAX ani dnes není, ani nikdy nebyla v žádném právním ani obchodním vztahu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a nepředpokládám žádný takovýto vztah ani v budoucnosti vzhledem k tomu, že se společnost nadále zabývá poskytováním služeb v komerční sféře.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Drábkovi. To byly návrhy k pořadu schůze. Pan kolega Tejc se hlásí ještě.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já už nemám návrh nového bodu, který bych zde chtěl přednést. Nicméně jsme před hlasováním o návrzích na zařazení nových bodů, a protože tady teď před chvílí od pana předsedy klubu ODS Stanjury zazněl návrh na změnu usnesení, resp. zařazení tohoto nového bodu, kterým bychom v zásadě na jednom z jednacích dní měli rozhodnout o změně usnesení, tedy pravděpodobně počtu výborů a případné změně rozdělení výborů této Poslanecké sněmovny, tak bych ještě rád znal před oním hlasováním záměr vládní koalice, případně ODS, k jakým změnám by mělo dojít, abychom s klidným vědomím mohli hlasovat pro či proti tomuto návrhu na změnu onoho usnesení.

Pokud by se totiž mělo jednat o navýšení počtu výborů Poslanecké sněmovny, tak jsme jednoznačně proti. Jsme proti právě proto, že tady v rámci tohoto volebního období se vedla na začátku velká diskuse. Vedla se diskuse o tom, že je potřeba šetřit, je potřeba šetřit a je potřeba šetřit. A právě proto na základě návrhů vládní koalice a vládních poslanců, které byly doprovázeny dlouhou spoustou slov o tom, jak je potřeba šetřit, se tato Sněmovna usnesla, že sníží počet výborů. A my bychom dnes rádi věděli před tímto hlasováním, zda tento záměr zvýšit počet výborů je obsažen i v tom návrhu na změnu programu, protože tak jak je to předloženo, je to samozřejmě hlasovatelné, nicméně nedává nám to žádné informace o tom, jak bychom se mohli zachovat. To znamená, pokud by se jednalo o zvýšení počtu výborů, rozhodně nemůžeme souhlasit.

Já bych požádal pana předsedu Stanjuru, případně zástupce koalice, zda by mohl upřesnit, co tento bod bude obsahovat. Samozřejmě tak učinit může i nemusí, ale já jsem přesvědčen, že pokud vládní koalice chce svá slova o šetření plnit i nadále, tak tato věc bude vysvětlena. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak, obvykle se nenechávám vyvolávat, ale když pan předseda, nový předseda poslaneckého klubu, požádal, myslím, že není důvod, abych mu nevyhověl. Přednesu návrh usnesení, který pokud nebude zařazen, přednesu v rozpravě. V zásadě se jedná, abychom z předmětného usnesení vypustili větu, že Poslanecká sněmovna zřizuje výbor pro obranu a bezpečnost, nebo ruší výbor pro obranu a bezpečnost a zřizuje výbor pro obranu a pro bezpečnost, to znamená je to rozdělení jednoho výboru na dva s tím, že celkový počet členů výboru budeme navrhovat, aby zůstal stejný. Docela jednoduché. Dneska ten společný výbor má 30 členů, my budeme navrhovat v těch dvou bodech, pokud budou zařazeny, aby každý z těchto výborů měl 15 členů a aby byl naplněn jako každý jiný výbor poměrným způsobem tak, jak jsou v tomto případě naplněny jiné výbory, které mají celkově 15 členů. Myslím si, že to není nic překvapivého ani nic tajemného. Na základě této informace se můžete rozhodnout, zda zařazení toho bodu, resp. těchto dvou bodů, které spolu souvisí, podpoříte, nebo ne.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Dámy a pánové, to byly všechny návrhy, budeme hlasovat. Přivolávám naše kolegy a nejprve budeme hlasovat - požádám pana kolegu Stanjuru, aby zopakoval svůj procedurální návrh. Ten bychom odhlasovali nyní a potom jednotlivé návrhy v pořadí tak, jak byly přednášeny. Prosím nyní procedurální návrh, který zde zazněl, aby nám pan předseda poslaneckého klubu ODS zopakoval. Je zde ještě žádost na odhlášení. Já vás odhlašuji. Prosím, přihlaste se všichni.

Pan kolega Stanjura zopakuje svůj návrh.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže opakuji svůj návrh. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21. hodině.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 přítomno 173, pro 97, proti 74. Návrh byl přijat.

 

O slovo požádal ještě předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říci, že sociální demokraté v Poslanecké sněmovně nepodpoří ten návrh na opětovné rozdělení výboru, který jsme spojili s velkou slávou na začátku tohoto volebního období. Já to neříkám proto, že by to věcně nebylo třeba i rozumné. Koneckonců mohli bychom takto rozdělit všechny ty velké výbory, které tady vznikly na začátku volebního období. Já také hovořím s poslankyněmi a poslanci, kteří často říkají: Ono to není příliš funkční, v takto velkých počtech se vede obtížně diskuse, proč jsme to vlastně udělali. No, já chci říci, že ten důvod, proč jsme to udělali, byl ten, že vládní koalice na začátku tohoto volebního období řekla, že chce ušetřit v rámci Poslanecké sněmovny, a tudíž se sníží počet výborů, komisí a podvýborů. A přišla s tímto konkrétním návrhem a prohlasovala ho v Poslanecké sněmovně. My jako sociální demokraté jsme to respektovali, že je tady jistá většina, neprotestovali jsme proti tomuto návrhu, ale také jsme s ním nepřišli a nepodporovali jsme ho. Domnívám se, že v případě, že dospějeme k názoru, že není účelné vytvářet takto velké výbory, tak ta reakce by měla následovat v příštím volebním období. Nebývalo v minulosti zvykem, že by se struktura orgánů Poslanecké sněmovny měnila ještě během funkčního období jako takového.

My jako sociální demokraté nepodpoříme návrh na opětovné rozdělení výborů. Domníváme se, že rozpočtová situace Poslanecké sněmovny se nijak nezměnila, je pořád stejná, nepřibyly nějaké dodatečné finanční prostředky, a navrhujeme, aby ta zkušenost s velkými sloučenými výbory se přenesla do příští Poslanecké sněmovny po volbách. Až se znovu bude rozhodovat o struktuře pracovních orgánů Poslanecké sněmovny, tak prosím zohledněme tu zkušenost, kterou jsme učinili.

Já si myslím, že je to velmi nešťastné, je to negativní signál, který v tuto chvíli Poslanecká sněmovna bude vysílat. A říkám to s vědomím toho, že sociální demokraté takovýto návrh tady neprosazovali, ovšem strpěli jsme ho jako představu vládní koalice a velmi nás překvapuje, že vládní koalice tuto představu opouští, aniž by uvedla jakékoliv věcné důvody. Pokud by tím věcným důvodem byl velký počet členů výboru, pak ale stejný argument musíme použít vůči rozpočtovému výboru, musíme ho použít vůči hospodářskému výboru, je tady problém petičního a kontrolního výboru, které fungují v jakési dvojjediné podobě, který také tady zatím nebyl v Poslanecké sněmovně vyřešen. Čili tady si myslím, že sklízíme plody určitého populistického rozhodnutí, se kterým sem vládní koalice přišla. A já bych ji chtěl požádat, pokud jednou něco takového udělala, měla by v tom setrvat během celého období, a vraťme se k tomuto tématu po příštích volbách do Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní ještě místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já tedy, dámy a pánové, si pamatuju, jak jsme o tom jednali, tehdy po volbách, o těch výborech. Já jsem tehdy argumentoval tím, že když jsem řídil výbor, tak jsem udělal zkušenost, že těch 17-19 členů je optimum pro řízení výboru. Jenomže tehdy, pamatuji se, do Sněmovny vstoupily jako nová politická strana Věci veřejné. A pamatuji si Radka Johna, který se na nás koukal jako na ty dinosaury a říkal, že tady chceme pěstoval pašalíky, že nás prokoukli. A tudíž když jsem poslouchal ty řeči o tom, že všechny tyto argumenty jsou argumenty toho starého dinosaura, tak jsem stále zmlkával a zmlkával a pochopil jsem, že co řeknu, tak všechno mi bude přičteno k minusu. Tehdy zvítězil názor antidinosauří strany, která tvrdila, že je třeba snížit počet funkcí a vytvořit velké výbory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP