(15.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Dnes mi samozřejmě připadá docela kuriózní, když stejná strana, která nás tehdy jako dinosaury přitlačila, že máme zmlknout, dnes přichází znovu s názorem, že je třeba opět funkce vytvářet. To snad je pro přesnost třeba říci, protože já se to snažím sledovat.

Ještě jedna věc mi připadá chybná - že když už tedy strana Věci veřejné z nějakého důvodu změnila názor a řekla si, že teď ty funkce potřebuje, tak nám to měla nějakým způsobem sdělit. To se netýká jenom jí, ale i vládní koalice. Pokud se podle vás situace změnila, tak se o tom mělo jednat.

Já jsem to dnes na vedení Sněmovny zaregistroval jako stanovisko, které tam bylo předloženo. Nakonec bylo předloženo panem poslancem Bártou, který mluvil o tom, že oni přicházejí s tímto návrhem na základě dohody koalice. Ale tohle, přátelé, je přece rozdělení v rámci Sněmovny. To je fungování výborů. Toto není jen věc vládní koalice. Pokud jste tedy dospěli k tomu, že chcete ty poměry a situaci změnit, tak se o tom mělo znovu jednat. Možná včerejší antidinosauří strany mohly přijít s tím, že změnily názor, mohly vysvětlit proč a mohly říci, o co jde. Rozumíte, to by byl přece normální postup. Pokud se situace změnila, my už dnes nejsme v pozici dinosaurů, kteří musí mlčet, tak bychom se rádi zúčastnili debaty, co s tím teď dělat, když se z nějakých důvodů ukazuje, že je někde nedostatek a je třeba to změnit.

Mně prostě tento způsob, když jsme před to postaveni jako před hotovou věc - prostě teď zase výbory rozdělíme, aniž by bylo vysvětleno proč, a jakým způsobem se bude respektovat pozice jednotlivých politických stran, koalice, opozice - tak mi to prostě připadá kách a není to podle mě normální, přirozený, standardní postup.

Mělo se o tom mluvit, nejenom budeme hlasovat, ale mělo se o tom řádně jednat mezi opozicí a koalicí. Je to prostě zásadní role způsobu, jak funguje Sněmovna, a mně ten způsob prostě nepřipadá korektní.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní budeme hlasovat o návrzích, které byly předneseny k pořadu schůze. Nejprve pan místopředseda Lubomír Zaorálek navrhuje zařazení do pořadu této schůze dva nové body. První bod - Informace předsedy vlády o pozici vlády České republiky... Pardon, abychom to měli úplně přesně. Nejprve jsem přednesla návrhy z grémia, takže nejprve gremiální návrhy, poté návrhy jak zazněly.

 

Návrhy z grémia jsou tyto. Vyřadit body 16 a 95. Je to sněmovní tisk 352.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Táži se, kdo souhlasí s tímto vyřazením. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3, přítomno 179, pro 127, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Dále: vyřadit bod 60, sněmovní tisk 348-E.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. Kdo je pro tento návrh na vyřazení? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 4, přítomno 179, pro 125, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Dále: zařadit pevně body 77, 123, 124 a 125, sněmovní tisky 438, 356, 427 a 437, na čtvrtek 15. prosince, jako první až čtvrtý bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 5. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 5, přítomno 181, pro 104, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh na pevné zařazení bodu 136. Je to sněmovní tisk 507, zpráva veřejného ochránce práv. Zařadit na úterý 13. prosince jako čtvrtý bod po bodech Česká národní banka.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6. Kdo je pro toto pevné zařazení bodu 136? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 6, přítomno 182, pro 173, proti 3. Návrh jsme schválili.

 

Nyní vaše návrhy. Místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek navrhuje dva nové body.

 

První je Informace předsedy vlády o pozici vlády České republiky na blížícím se summitu Evropské unie. Navrhuje zařadit tento bod jako první dnešní bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 7, přítomno 182, pro 79, proti 85. Návrh přijat nebyl.

 

Druhý návrh - nový bod ustanovení parlamentní komise pro vyšetřování korupčních kauz. Měl to být druhý bod dnešního jednání, rozumím tomu tedy, že by to měl být první bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 8, přítomno 182, pro 79, proti 75. Návrh přijat nebyl.

 

Další návrh přednesl pan poslanec Václav Votava. Žádá o pevné zařazení bodu 52, sněmovní tisk 435, zjednodušeně řečeno Národní park Šumava, jako první bod na úterý 13. 12.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 9. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 9, přítomno 183, pro 76, proti 83. Návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Vlasta Bohdalová navrhuje dva nové body. První nový bod - Informace ministra školství o postupu a projednávání návrhu nového financování regionálního školství. Navrhuje tento bod zařadit na čtvrtek 8. 12. po dosud zařazených bodech, tedy po pevně zařazených písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 10. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 10, přítomno 184, pro 78, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý nový bod, který navrhuje paní poslankyně Vlasta Bohdalová, zní takto: Informace ministra školství o nové tarifní tabulce týkající se mezd pedagogických pracovníků. Návrh je na zařazení na čtvrtek 8. 12. po pevně zařazených bodech, po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 11. Táži se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 11, přítomno 185, pro 79, proti 90. Návrh přijat nebyl.

 

Další návrh přednesl pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím, aby nám jej zopakoval a upřesnil, jak má znít přesně návrh, který by měl být novým bodem, a jak by se měl jmenovat.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Nový bod by se jmenoval: Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se konstatuje pozice České republiky vůči zákonům, které přijal Evropský parlament dne 28. září 2011. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP