(16.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zahajuji hlasování číslo 12. Táži se, kdo souhlasí se zařazením tohoto nového bodu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 12, přítomno 185, pro 78, proti 95. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Rath navrhuje zařazení nového bodu Informace ministra zdravotnictví o způsobu úhrad zdravotnickým zařízením v roce 2012.

Zahajuji hlasování číslo 13. Táži se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 13, přítomno 185, pro 78, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Urban navrhuje nový bodu Informace ministra dopravy o aktuální situaci v ČSA.

Zahajuji hlasování číslo 14. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přítomno 185, pro 77, proti 84. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Cyril Zapletal žádá Sněmovnu o pevné zařazení bodu 118 na čtvrtek 8. 12. po pevně zařazených bodech, po písemných interpelacích jinak řečeno, za bod 61.

Zahajuji hlasování číslo 15. Kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přítomno 184, pro 173, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vítězslav Jandák navrhuje zařazení nového bodu Informace předsedy vlády k situaci na Ministerstvu kultury jako první bod našeho dnešního jednání.

Zahajuji hlasování číslo 16. Kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 16, přítomno 185, pro 78, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Jiří Papež navrhuje zařazení dvou nových bodů, tedy bodů souvisejících se státním rozpočtem, tedy zařadit za bod 90 na středu 14. 12., za prvé tisk 544 - Dotační programy pro zemědělství na rok 2012, za druhé tisk 546 - Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2012.

Zahajuji hlasování číslo 17, ptám se, kdo souhlasí se zařazením těchto dvou tisků za bod 90 ve středu 14. 12. Kdo je pro? Proti?

Hlasování číslo 17, přítomno 184, pro 139, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Marek Benda navrhuje vypuštění bodů 14 a 93, 13 a 92, 30 a 109, jedná se o sněmovní tisky 351, 426 a 431, a dále žádá zařazení bodu 22, sněmovní tisk 449, na pátek 9. 12. po pevně zařazených bodech. Budeme hlasovat jednotlivě nebo dohromady? Je námitka proti tomu, abychom hlasovali dohromady o návrzích pana poslance Marka Bedny? Není taková námitka.

Zahajuji hlasování číslo 18. Kdo souhlasí s těmito návrhy? Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přítomno 185, pro 110, proti 19. Návrhy byly přijaty.

 

Pan poslanec Bohuslav Sobotka navrhuje zařazení nového bodu Informace ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka k roli společnosti iDTAX.

Zahajuji hlasování číslo 19. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 19, přítomno 185, pro 78, proti 99. Návrh přijat nebyl.

 

A nyní poprosím pana poslance Zbyňka Stanjuru, který přednášel šest návrhů, aby nám je přednesl ještě jednou, a posléze o nich rozhodneme.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: První návrh - zařazení nového bodu Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny číslo 11 z první schůze 24. června 2010 k návrhu na zřízení výboru Poslanecké sněmovny.

Já teď nevím, jestli bude námitka nebo jestli budeme hlasovat o každém z návrhu zvlášť, tak to bychom měli rozhodnout předem, ať tady nečtu šest a pak je nemusím opakovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak táži se, zda je návrh na oddělené hlasování. Existuje, budeme hlasovat tedy o každém zvlášť.

 

Návrh jsme slyšeli, zahajuji hlasování číslo 20. Táži se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti?

Hlasování číslo 20, přítomno 184, pro 104, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Navrhuji zařadit nový bod, který zní: Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny číslo 12 z první schůze 24. června 2010 k návrhu na stanovení počtu členů výboru Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 21, ptám se, kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 21, přítomno 184, pro 103, proti 53. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Další návrh je Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 22. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 22, přítomno 185, pro 157, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dalším návrhem na zařazení nového bodu je nový bod pod názvem Návrh na ustavení nově zřízených výborů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 23. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 23, přítomno 185, pro 100, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dalším bodem je návrh nového bodu - potvrzení předsedů výborů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 24. Prosím, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 24, přítomno 185, pro 145, proti 10. Návrh jsme přijali.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Poslední návrh na zařazení nového bodu Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 25. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 25, přítomno 185, pro 154, proti 11. Návrh jsme přijali.***
Přihlásit/registrovat se do ISP