(16.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ještě jsem měl návrh na pevné zařazení tří bodů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, prosím o tento návrh.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych to načetl v jednom balíku. Jako první bod dnes projednat bod zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Je to stávající bod 113. Poté jako druhý bod bychom projednali Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 11 z první schůze 24. června, což je nově zařazený bod, o kterém jsme hlasovali před chvílí. A jako třetí Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 12 z první schůze 24. června 2010, taky nově zařazený bod, který jsme zařadili před chvílí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. O návrhu, aby toto byly první tři body našeho dnešního jednání, rozhodneme v následujícím hlasování.

Zahajuji hlasování číslo 26 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 26 přítomno 185, pro 106, proti 71. Návrh jsme schválili.

 

To byly všechny návrhy, které zazněly v úvodu, a budeme nyní hlasovat o celém návrhu pořadu 32. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a tak jak byl upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování číslo 27. Táži se, kdo souhlasí s návrhem pořadu 32. schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti?

V hlasování číslo 27 přítomno 185, pro 103, proti 50. Návrh byl přijat.Pořad schůze byl tedy schválen.

 

Budeme se nyní věnovat těm bodům, které jsme si zařadili jako první. Prvním bodem se stal

106.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 57 odst. 1 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán. Prosím nyní o slovo pana poslance Jana Vidíma, aby přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, bod, který uvedla paní předsedkyně, se tedy týká zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. V tomto bodu zároveň stanovíme způsob jejího ustavení či volby.

Podle § 57 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Poslanecká sněmovna zřizuje zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti tohoto nového bezpečnostního sboru. Ten se pak skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.

Dovolím si vážené Poslanecké sněmovně navrhnout podle ustanovení § 47 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, aby tento kontrolní orgán, jako ostatně všechny kontrolní orgány podle zvláštních zákonů zřízené a ustavené, měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a v souladu s ustanovením § 115 třetího odstavce jednacího řádu navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení a počet jejích členů byl stanoven na sedm.

Předkládám proto Poslanecké sněmovně tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, skládající se ze sedmi poslanců. Za druhé stanoví, že tato komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se prosím někdo do ní? Nehlásí se nikdo, tuto rozpravu končím. Je před námi rozprava podrobná k návrhu usnesení. Pan kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. V podrobné rozpravě se pouze odkazuji na svá slova přednesená v rozpravě obecné, tedy Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi skládající se ze sedmi poslanců a stanovuje, že tato komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Přivolávám naše kolegy. Je zde žádost o odhlášení. Prosím, abyste se tedy znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej v podrobné rozpravě a v úvodu projednávání tohoto bodu přednesl pan poslanec Jan Vidím.

Zahajuji hlasování číslo 28. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 28 přítomno 155, pro 136, proti 2. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

 

Tím jsme projednali první bod. Děkuji panu poslanci Vidímovi.

 

Budeme se věnovat bodu následujícímu. Je to

111.
Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 11 ze dne 24. června 2010
k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

Prosím navrhovatele tohoto bodu pana poslance Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jak už jsem avizoval v okamžiku, kdy jsme debatovali o zařazení tohoto bodu, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna změnila své usnesení z ustavující schůze ze dne 24. června 2010, a to takto:

Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 11 z první schůze 24. 6. 2010 tak, že v odstavci II

1. ruší výbor pro obranu a bezpečnost;

2. zřizuje výbor pro obranu, výbor pro bezpečnost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Prosím, pane poslanče, ke stolku zpravodajů, abyste sledoval další průběh rozpravy, a zahajuji všeobecnou rozpravu. Prosím, kdo se do ní hlásí? Pan poslanec David Rath. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, tento návrh je jednoznačně účelový. Já myslím, že je potřeba na něj tady upozornit, aby to neproběhlo jen tak, bez zájmu nás všech a médií. Takže s velkým humbukem se nejprve na začátku volebního období vytroubí, jak se bude šetřit a jak se budou snižovat počty výborů, udělá se z toho velká záležitost, aby se strany vládní koalice prezentovaly v tom nejlepším světle, jak jsou zodpovědné, jak jim leží na srdci peníze daňových poplatníků, jak bojují proti velkému množství zbytečných funkcí. Takže to jsme tady před pár měsíci zažili. Věci veřejné sem napochodují, mluví něco o dinosaurech a mezitím přes těch pár měsíců najednou se z bojovníků proti dinosaurům stali čiperní dinosauři a ještě teď se dokonce přeměnili na zkameněliny těchto dinosaurů, tedy na fosilie. Takže ten posun je velmi rychlý a velmi dramatický.

Co tím myslím? Když sem přišel pan John jako předseda Věcí veřejných - když si ho občas nepleteme, že předsedou je pan Bárta, protože je to někdy docela složité, kdo je vlastně skutečným předsedou, ale přistupme na logiku, že úředním předsedou Věcí veřejných je skutečně pan John, tak ten tady také hodně hřímal o tom, jak je tedy potřeba vymést ty staré pořádky z této Poslanecké sněmovny, ty funkcionáře, ty zbytečné funkcionáře, vlastně ty parazity na těle rozpočtu České republiky.

Dámy a pánové, měsíc se seběhl s měsícem, pan John přišel o funkci ministra a od té doby v podstatě neděláte nic jiného, než dumáte o tom, jaký pašalík, jakou trafiku mu vytvořit. Už jste to zkusili hned poté, co přestal býti ministrem, tak to jste se zalekli, protože byla reakce médií velmi negativní, že tam bylo "John se stal dinosaurem", "trafika pro Johna" a podobné titulky. Tak jste to nechali chvilku u ledu, aby se na to jako zapomnělo, aby si nikdo nevšiml toho, že se prostě něco takového děje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP